Nieuwsbrief 2018, nummer 3

Er is weer een nieuwe Nieuwsbrief verschenen. U kunt deze hier lezen, maar ook altijd van achter uit de kerk meenemen, bijvoorbeeld voor een zieke buurvrouw of kerkleden die geen internet hebben. Wij wensen u veel leesplezier.

Nieuwsbrief Parochiekern De Goede Herder 2018, nummer 3

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

  • Vermissing foto’s uit het jubileumboek
  • Palmpasenstokken versieren
  • Koffie-inloop voor weduwnaars en weduwen
  • Bekendmaking Sam’s Kledingactie
  • Vastenactie – Dank voor uw gaven
  • Parochieberichten
  • Vieringen in De Goede Herder

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 13 april 2018.
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 6 april 2018 via het bekende e-mail adres: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com 

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder