Nieuwsbrief 2018, nummer 4

Er is weer een nieuwe Nieuwsbrief verschenen! U kunt deze hier lezen, maar ook altijd van achter uit de kerk meenemen, bijvoorbeeld voor een zieke buurman of parochianen die geen internet hebben. Wij wensen u veel leesplezier.

Nieuwsbrief Parochiekern De Goede Herder 2018, nummer 4

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

 • Jubileum Titus Brandsma Instituut
 • Sam’s Kledingactie
 • Activiteiten “Serve the City”
 • Laudato Si’, Mi Signore
 • Koffie-inloop voor weduwnaars en weduwen uit de hele regio
 • De 55ste Wereldgebedsdag voor Roepingen.
 • Vastenactie door de communicanten.
 • Rozenkransgebed
 • Kinderopvang tijdens de zondagviering
 • Parochieberichten
 • Vieringen in De Goede Herder

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 18 mei 2018.
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 11 mei 2018 via het bekende e-mail adres: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com 

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder