Nieuwsbrief 3, 2019

Er is weer een nieuwsbrief -nummer 3- van 2019 verschenen!

U kunt de nieuwsbrief hier lezen, maar deze ook altijd van achter uit de kerk meenemen, bijvoorbeeld voor een zieke buurman of parochianen die geen internet hebben. Wij wensen u veel leesplezier!

Klik op de blauwe link hieronder om de nieuwsbrief te openen:

Nieuwsbrief Parochiekern De Goede Herder 2019 – nummer 3

In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor:

  • Wie gaat er mee naar The Passion in Dordrecht?
  • Palmpasenstokken versieren
  • Herdenking van de Jodenvervolging in Leiden
  • Sam’s Kledingactie
  • Amnesty International
  • In Memoriam mevrouw Mary Ruijgers
  • Secretariaat versterkt
  • Parochieberichten
  • Vieringen in De Goede Herder

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 26 april 2019.
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 19 april 2019 via het e-mail adres: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com 

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder