Nieuwsbrief 4, 2019

Er is weer een nieuwsbrief –nummer 4– van 2019 verschenen!

U kunt de nieuwsbrief hier lezen, maar deze ook altijd van achter uit de kerk meenemen, bijvoorbeeld voor een zieke buurman of parochianen die geen internet hebben. Wij wensen u veel leesplezier!

Klik op de blauwe link hieronder om de nieuwsbrief te openen:

Nieuwsbrief Parochiekern De Goede Herder 2019 – nummer 4

In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor:

  • Roepingenzondag 2019, ‘Welke belofte draag jij mee in je hart?’
  • Bedevaart naar Banneux
  • Terugblik op Palmzondag
  • Brand in de Notre Dame
  • Pinksteractie: Geloven in de ander, een wereldwijde missie
  • In memoriam: Frans van der Lugt
  • Parochieberichten
  • Vieringen in De Goede Herder van 28 april tot en met 2 juni 2019

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 31 mei 2019.
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 24 mei 2019 via het e-mail adres: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com 

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder