Nieuwsbrief nummer 11, 2018

Nieuwsbrief nummer 11 van 2018 is verschenen! U kunt deze hier lezen, maar ook altijd van achter uit de kerk meenemen, bijvoorbeeld voor een zieke buurvrouw of parochianen die geen internet hebben. Wij wensen u veel leesplezier!

Vergeet u niet de Parochiedag op 18 november in uw agenda te zetten? In de nieuwsbrief leest u er alles over!

Klik op de link hieronder om de nieuwsbrief te openen:

Nieuwsbrief Parochiekern De Goede Herder 2018 nummer 11

In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor:

  • Adventsactie 2018: ‘Helpen om te zorgen’
  • Oecumenische vespervieringen in de Adventstijd
  • Werelddag van de Armen
  • Arum Herdenkingsconcert 11 november 2018: ‘Herinneringen delen’
  • Nieuws uit de Beheercommissie
  • Parochiedag 2018 op 18 november
  • Willibrordzondag – zondag van de oecumene
  • Inzameling levensmiddelen Voedselbank
  • Ruiming enkele graven begraafplaats Hoge Rijndijk
  • Vieringen De Goede Herder

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 14 december 2018.
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 7 december via het e-mail adres: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com 

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder