Nieuwsbrief nummer 12, 2018

De laatste nieuwsbrief -nummer 12- van 2018 is verschenen! U kunt deze hier lezen, maar ook altijd van achter uit de kerk meenemen, bijvoorbeeld voor een zieke buurvrouw of parochianen die geen internet hebben. Wij wensen u veel leesplezier!

Graag wijzen we een ieder nog op “Nu daagt het in het oosten, lezingen en liederen op weg naar Kerstmis” op zondagmiddag 16 december in de Goede Herderkerk. U wordt uitgenodigd om een oud verhaal te beluisteren en te bezingen, een verhaal dat elk jaar weer als nieuw in de oren klinkt – over een licht dat de duisternis doorbreekt, hoop op toekomst, over een koninklijk kind geboren in een stal.
De toegang is gratis. Na afloop is er een deurcollecte voor Serious Request en in het atrium gelegenheid om na te praten bij een drankje. Aanvang: 15:30 uur. Zaal open: 15:00 uur.

Klik op de link hieronder om de nieuwsbrief te openen:

Nieuwsbrief Parochiekern De Goede Herder 2018 12

 

In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor:

  • Brood en Rozen, diaconie het hele jaar door
  • Uitnodiging Kindje wiegen
  • Op weg naar het Kerstfeest
  • Verkoop Menswording
  • Nu daagt het in het oosten, lezingen en liederen op weg naar Kerstmis
  • Uit de Beheercommissie
  • Parochieberichten
  • Vieringen De Goede Herder

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 18 januari 2018.
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 711 januari via het e-mail adres: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com 

Wij wensen een ieder een goed en vredig kerstfeest en een gezegend 2019!

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder