Over ons

De Goede Herder is een van de parochiekernen die sinds 1 oktober 2012 deel uitmaken van de R.K. Parochie HH Petrus en Paulus (Leiden en omgeving)De parochiekern ontstond in 2008 door een samensmelting van de in 1855 opgerichte parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Zoeterwoude (ook wel aangeduid als de Meerburgkerk) en de in 1966 opgerichte parochie de Menswording in Leiderdorp. Op 11 december 2016 vond de laatste viering plaats in het gebouw van de Menswording aan het Heelblaadjespad. Vanaf 17 december 2016 vinden alle vieringen plaats in de gerestaureerde en heringerichte Goede Herderkerk aan de Hoge Rijndijk. Bekijk het interieur via 

Goede Herderkerk
Hoge Rijndijk 18
2382 AS Zoeterwoude

Voormalige Menswordingkerk
Heelblaadjespad 1
2353 PA Leiderdorp

image_meerburg image_menswording

Secretariaat

Telefoon: 071-541 15 10 – Email: degoedeherder@yahoo.com
Adres: Hoge Rijndijk 18, 2382 AS te Zoeterwoude (Google Maps)
Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend (9:00-12:00 uur) is er altijd iemand aanwezig om u te woord te staan, voor opgave van intenties, adreswijziging, inschrijving in de parochie en afspraken over sacramentele bediening. Buiten deze tijden kunt u in spoedgevallen gebruik maken van telefoonnummer: 06-22027668


Bankrekeningnummers

Voor kerkbijdrage:  NL12 RABO 0335 6021 85  t.n.v. De Goede Herder

Voor giften (ook misintenties):  NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

Voor restauratie De Goede Herderkerk:  NL94 INGB 0000 0454 70 (o.v.v. restauratie)


Organisatie

In bijgaand document (pdf) vindt u contactgegevens van:

Pastoraal team — Beheercommissie — Pastoraatgroep — Werkgroepen Beheer en organisatie — Werkgroepen Communicatie — Werkgroepen Vieren — Werkgroepen Dienen — Werkgroepen Jeugd en jongeren


Reacties en suggesties?

Stuur een email naar: dgh.schaapskooiblog@gmail.com