Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 24)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 17 juni 2018, de elfde zondag door het jaar (B): Ez. 17,22-24. – 2 Kor. 5,6-10. – Marc. 4,26-34

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 17  juni

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Helga Versteegen. – Wim Pieterse. – Jan van Heek. – Ank Overdijk-Snoek. – Antoon  Ammerlaan. – Cor Duivenvoorden. – Vincent Smeets.

Voor overleden parochianen: Nel en Zandbergen. – Jan Straathof. – Paula Sevat-Dries. – Carles Borremans; Ton Choufoer. – Aad en Erwin Duijndam. – Piet Hartwijk. – Corrie Zwetsloot-van der Meer. – Ivo Harteveld. – Ella van Eijk. – Hubertus Verhoef. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Jan Roeleven. – Inge en Wim van Leeuwen. – Gerard Knigge. – Anna en Jan  Versteegen. – Helmi Vis-van Bilderbeek. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 17 juni

Woensdag 20 juni is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 24 juni is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pater L. van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het dames en herenkoor. Er is dan kindernevendienst.

Afgelopen week overleed in Spanje, na een ongelukkige val, Helga Versteegen, lid van het jongeren/middenkoor en trouw parochiaan. Het is nog onduidelijk wanneer de uitvaartdienst gehouden zal worden. Nadere berichtgeving volgt.


Vormselviering in de Petruskerk

Zaterdag 9 juni hebben 17 kinderen en 11 volwassenen uit onze parochie het sacrament van het H. Vormsel ontvangen. In een goed gevulde Petruskerk werd het een blijde viering, waarin onze bisschop mgr. Van den Hende voorging. In zijn preek hield hij de aanwezigen het leven voor van de twee apostelen aan wie onze parochie is toegewijd: de H. Petrus en de H. Paulus. Als zij niet vervuld waren geweest van de Heilige Geest, dan zou Petrus nooit zo dapper zijn geweest en was Paulus van een vervolger nooit een missionaris geworden. De Heilige Geest werkt in onze kerk.

De kinderen hebben een half jaar een traject gevolgd met als hoogtepunt de Are-You-Ready-dag in het voorjaar. We hopen en bidden dat de kinderen en de volwassenen de weg gaan vinden om mee te helpen onze kerk op te bouwen.

Namens de vormselwerkgroep, Sylvia Maenhout

     


Kerk in beeld: Hartebrugkerk

In de nieuwsrubriek ‘Kerk in beeld’ van www.kro.nl/katholiek wordt wekelijks de architectuur en inrichting van een Nederlandse kerk belicht. Deze week is dat de Leidse Hartebrugkerk uit onze  parochie. Het gebouw stamt uit 1836 en is toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen. In de volksmond staat het ook wel bekend als ‘Koeliekerk’, vanwege het opschrift op de neo-classistische voorgevel: Hic domus Dei est et porta coeli’, ’Dit is het huis van God en de poort van de hemel’. Lees meer

De beelden zijn ontleend aan de website www.kerkfotografie.nl. De interieurs van tientallen kerken (protestant en katholiek) zijn er voor elke provincie alfabetisch geordend per stad. In de afdeling Zuid-Holland is Leiden met acht kerken en Zoeterwoude met twee kerken vertegenwoordigd.


Key2Singing concerteert in de Goede Herderkerk

Op zaterdagavond 30 juni geeft het Leidse projectkoor Key2Singing een concert in onze kerk, getiteld ‘Tudors, Tunes & Teares’. In het programma spelen liefdesverdriet, melancholie en goddelijke troost de hoofdrol.

Key2Singing, een gezelschap van gedreven zangers, brengt liederen ten gehore van de Engelse componisten Dowland, Byrd en Purcell, uit de tijd van Renaissance en Barok. De sfeer van de muziek varieert van subtiel en ingetogen via meeslepend weemoedig tot licht en uitbundig.

Artistiek leider Margot Kalse: ”In die tijd was melancholia, ‘zwaarmoedigheid’, een hype en zeer in de mode. Dit had onder andere te maken met de onbereikbare liefde, het aanbidden van een dame van stand. Zulke liefdes waren bij voorbaat gedoemd om niet vervuld te worden, en dat is natuurlijk mooi materiaal voor de kunst van het dichten en componeren. Bij het gewone volk ging het er overigens een stuk ongecompliceerder aan toe, bijvoorbeeld bij het kiezen van een meisje op 1 mei, wanneer de Meiboom werd geplant. Daar hoorden vrolijke liederen bij en die laten we ook horen.”

Het programma biedt veel variatie, met geestelijke en wereldlijke liederen en met solo’s, duetten, kwartetten en koorwerk. De zang wordt begeleid op historische instrumenten: luit, theorbe en viola da gamba-consort.

Leidse middelbare scholieren Beeldende Vorming illustreerden de composities met schilder- en tekenwerk. Hun werk wordt in de ​Goede Herder​kerk tentoongesteld en kan in de pauze en na afloop van het optreden worden bezichtigd.

Aanvang: 20:00 uur. Voor entree en kaartverkoop klik op de beveiligd​e  omgeving van https://www.ticketkantoor.nl/shop/ghk

Namens Key2Singing, Annette van Gastel

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 23)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 10 juni 2018, de 10e zondag door het jaar (B): Gen. 3,9-15. – 2 Kor. 4,13-5,1. – Marc 3,20-35

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties  10  juni

Uit dankbaarheid,  ter gelegenheid van het zestigjarig huwelijksjubileum van Harry van Teijlingen  en  Leneke van Teijlingen-Cornelisse.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Wim Pieterse. – Ank Overdijk – Snoek. – Jan van Heek. – Vincent Smeets. – Cor Duivenvoorden. – Antoon Ammerlaan.

Voor overleden parochianen: Truus de Boer-van Wieringen. – Petronella Kocken-van Wensveen. – Joop Vorst. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert  Rijsbergen. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 10 juni

Op woensdag 13 juni is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is Pater van Ulden.

Zondag 17 juni is er om 9:30 uur eucharistieviering waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het JongerenMiddenkoor. Voorganger is pastoor Broeders. Er is kinderopvang aanwezig.


Onze schaapskooi in beeld (13)

Zondag 3 juni is het Tienerkoor van parochiekern De Goede Herder vierde geworden op het Nationaal jongerenkorenfestival in Rijsbergen. Bovendien hebben ze de Liturgieprijs gewonnen als koor dat qua repertoire en uitstraling het meest dienstbaar en passend is bij de liturgie. Emeritus-bisschop Ad van Luyn reikte de prijzen uit. Proficiat, Tienerkoor!


Priesterwijding Daan Huntjens

Op zaterdag 2 juni wijdde bisschop Van den Hende Daan Huntjens in de Rotterdamse kathedraal tot priester. Aan het begin van de dienst werd hij voorgedragen door Walter Broeders, rector van Vronesteijn, de instelling waar Daan Huntjens een deel van zijn opleiding tot diaken en priester heeft gevolgd. De priesterwijding vond plaats door handoplegging en gebed. Daan Huntjens gaat werken als lid van het pastoraal team van de parochiefederatie De Vlietstreek: Leidschendam, Voorburg en Rijswijk. Lees meer (via www.bisdomrotterdam.nl) – Foto’s: Peter van Mulken

     


 

Nieuwsbrief 2018, nummer 6

Nieuwsbrief nummer 6 van 2018 is verschenen! U kunt deze hier lezen, maar ook altijd van achter uit de kerk meenemen, bijvoorbeeld voor een zieke buurvrouw of parochianen die geen internet hebben. Wij wensen u veel leesplezier!

Klik op de link hieronder om de nieuwsbrief te openen:

Nieuwsbrief Parochiekern De Goede Herder 2018, nummer 6

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

 • Fiets de zomer in met groenekerkenactie!
 • Oecumenische buitenviering op Swetterhage
 • De Dag van de Vluchteling
 • Uitnodiging respijtmarkt
 • Vredeswake 2018
 • Colbertje zoek
 • Tienerkoor in de prijzen!
 • Parochieberichten
 • Komenden vieringen in De Goede Herder

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 6 juli 2018.
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 29 juni via het bekende e-mail adres: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com 

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 22)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 3 juni 2018, Sacramentsdag: Ex. 24,3-8. – Hebr. 9,11-15. – Marc. 14,12-16.22-26

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)

De tweede zondag na Pinksteren wordt ook Sacramentsdag genoemd, het hoogfeest van het Heilig Sacrament van Christus’ Lichaam en bloed. Lees meer (via www.kro.nl)


Misintenties 3 juni

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Wim Pieterse, die maandag vanuit onze kerk zal worden begraven. – Jan van Heek, die donderdag vanuit onze kerk is uitgedragen. – Ank Overdijk-Snoek, die vrijdag vanuit onze kerk is uitgedragen. – Antoon  Ammerlaan. – Cor Duivenvoorden. – Vincent Smeets.

Voor overleden parochianen: Ton Choufoer. – Kees en Jan van Hoof. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Jan Mooren. – Nel Bruines-Overmeer. – Jan van der Meer. – Alie Rotteveel-Veerman. – Jan de Vette. – Ton van der Voort. – Marja en Jan Kooijman. – Frans Cortenbach. – Gita Cortenbach-Penders. – Hubertus van Mil. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Wij bidden voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 3 juni

Maandag 4 juni vindt om 11:00 uur de uitvaartdienst voor de heer Wim Pieterse plaats. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Woensdag 6 juni is er om 10:00 uur een viering van woord- en gebed in de Mariakapel.

Zondag 10 juni is er om 9:30 uur een viering van woord en gebed, waarin Thea Dingjan-Zonneveld voorgaat. Met medewerking van het Tienerkoor. Er is kinderopvang aanwezig.


Onze schaapskooi in beeld (12)

Dit weekeinde vindt in de Sint-Bavokerk te Rijsbergen het nationaal kampioenschap voor jongerenkoren plaats. Ons nieuwe Tienerkoor is een van de deelnemende koren. Ieder deelnemend koor zingt een zogenaamd inzinglied en vervolgens drie liederen voor de competitie. Wedstrijdhema is ‘Respect voor elkaar’. Veronique de Vries leidt het koor; Thijs van der Hulst begeleidt op de piano. Het Tienerkoor is volgende week in onze kerk te beluisteren.


Utrechts parochiebestuur wil Sint-Catherinakathedraal afstoten

Het bestuur van de Salvatorparochie in de stad Utrecht heeft onlangs verklaard dat het op termijn de Sint-Catharinakathedraal wil voordragen aan de aartsbisschop om aan de eredienst te onttrekken. Mogelijk wordt de Sint-Augustinuskerk de nieuwe zetelkerk van de metropoliet van Utrecht.​ Lees meer (via www.kro.nl)

 


Paddington in Londense kathedraal

Het laatste avontuur van knuffelbeer Paddington speelt zich af in Saint Paul’s Cathedral te Londen. Tijdens een bezoek aan de anglicaanse kathedraal wordt hij verward met een koorzanger. Ongetwijfeld binnenkort beschikbaar in een Nederlandse vertaling. Lees meer (via www.kro.nl)

Overleden: Wim Pieterse

Op dinsdag 29 mei is overleden de heer Wilhelmus Hubertus Pieterse, in de leeftijd van 84 jaar.

De uitvaartdienst voor Wim Pieterse, vindt plaats op maandag 4 juni in de Goede Herderkerk. Aanvang: 11:00 uur. Voorganger is Leta Jansen; met medewerking van het dames- en herenkoor. Hierna volgt aansluitend de teraardebestelling op de begraafplaats achter de kerk.

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 21)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 27 mei 2018, Drievuldigheidszondag: Deut. 4,32-34.39-40. – Rom. 8,14-17. – Mat. 28,16-20

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at/pdf)

De eerste zondag na Pinksteren wordt ook Drievuldigheidszondag genoemd, vanwege het hoogfeest ter ere van de Heilige Drie-eenheid. Lees meer (via www.kro.nl)


Gebedsintenties 27 mei

Uit dankbaarheid bij een veertigjarig huwelijk.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Vincent Smeets. – Cor Duivenvoorde. – Antoon Ammerlaan.

Voor overleden parochianen: Sacha Lim. – Paul Snijders. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Hennie Smit. – Marion van der Krogt. – Willemmaarten en Lidwien Kocken. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn;

Wij bidden voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 27 mei

Maandag 28 mei is het secretariaat gesloten. De telefoon wordt dan niet opgenomen en de emails niet beantwoord.

Woensdag 30 mei is er om 10:00 uur een viering van woord- en gebed in de Mariakapel. – Om 14:30 uur is er in de meimaand, Mariamaand, rozenkransgebed, eveneens in de Mariakapel.

Zondag 3 juni is er om 09:30 uur een eucharistieviering, waarin pastor B. Versteegen voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.


Beelden uit onze schaapskooi (11)

Veel mensen uit Leiden, Zoeterwoude en Leiderdorp hebben op 26 mei, een zonovergoten zaterdag, de gelegenheid te baat genomen om onze kerk en pastorie te bezichtigen. Van 10:00 uur ‘s ochtends tot 16:00 uur in de middag stond een team van vrijwilligers klaar om de gasten te ontvangen, rond te leiden en te versterken met dranken en lekkere hapjes. Ook de verkoop van oude stukken, boeken, Goede Herderwijnen en -kaarsen in het atrium, en van antiek in de pastorie trok grote belangstelling.  In de kerkzaal bewonderden bezoekers een selectie van kazuifels en religieuze kluisstukken; om 14:00 uur gaf het dames- en herenkoor er een klein maar welluidend concert, dat begon met het uitbundige ‘Die Himmel erzählen’ van Michael Haydn en eindigde met Mozarts ‘Ave verum corpus’. Het Open Huis bracht in totaal bijna EUR 2.000 op, een bedrag dat de penningmeester met plezier in ons restauratiefonds zal storten. Belangrijker nog is de sociale functie die van onze kerk blijkt uit te gaan: het fraaie gebouw huisvest een gemeenschap die zijn best doet om vertrouwde bezoekers én nieuwkomers te laten voelen dat zij welkom zijn. Heel veel dank aan alle vrijwilligers die dit Open Huis mogelijk hebben gemaakt!

Beheercommissie parochiekern De Goede Herder

     

     


Overleden: Joop Kleine

Op donderdag 24 mei is overleden de heer Josephus Philippus Maria Kleine, echtgenoot van Thea Kleine-van Harteveld, in de leeftijd van 84 jaar. Joop Kleine is een aantal jaren bas geweest bij het dames- en herenkoor van de Menswording; ook Thea heeft er vele jaren gezongen.

De afscheidsdienst voor Joop Kleine vindt plaats op woensdag 30 mei om 11:30 uur in crematorium Rhijnhof te Leiden. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het crematorium.


Overleden: Ank Overdijk

Op vrijdag 25 mei 2018 is overleden mevrouw Anna Maria Agatha Overdijk-Snoek, in de leeftijd van 70 jaar.

De uitvaartdienst, waarin diaken G. Clavel voorgaat, vindt plaats op vrijdag 1 juni in de Goede Herderkerk. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aanvang: 11:00 uur.

Hierna volgt aansluitend de teraardebestelling op de begraafplaats achter de kerk. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het atrium van de kerk.


Vuurdoop 2018

     

Zeshonderd vormelingen uit het hele bisdom kwamen op de zaterdag vóór Pinksteren samen in Rotterdam. Ze beklommen de toren van de kathedraal, maakten muziek, kregen theater en workshops die laten zien hoe de Heilige Geest je helpt om te leven vanuit je geloof. Lees meer (via www. bisdomrotterdam.nl)  –  Foto’s: Peter van Mulken

Pinksteren 2018

Als de dag van Pinksteren vervuld wordt zijn allen op die plek. Het geschiedt eensklaps: vanuit de hemel klink een ruisen zoals van een geweldig gedreven ademen en vult heel het huis waar zij zijn gezeten. Er laten zich aan hen zien: tongen – die zich verdelen – als van vuur; het zet zich neer op ieder van hen. Zij worden allen vervuld van heilige geestesadem, en beginnen te spreken met andere tongen zoals de geestesadem hun geeft uit te spreken. (Handelingen 2, 1-4 volgens de Naardense Bijbel).

Glas-in-loodraam in de Goede Herderkerk, ontworpen door Karel Trautwein (1957)


De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 20 mei 2018, hoogfeest van Pinksteren: Pinksteren: Hand. 2,1-11. – Gal. 5,16-25. – Joh. 15,26-27;16,12-15

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofr/agmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)

 


Misintenties 20 mei

Uit dankbaarheid, ter gelegenheid van het 45 jarig huwelijksfeest van Henny en Theo Rump.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Antoon Ammerlaan, die gisteren vanuit onze kerk is uitgedragen. – Cor Duivenvoorden. – Vincent Smeets. –  Annie van Tilburg-van Vonderen.

Voor overleden parochianen: Ton Choufoer. – Aad en Erwin Duijndam. – Overleden ouders Bulles. – Overleden ouders Bouwman. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Gijs Duivenvoorden. – Siem Heemskerk. – Carles Borremans. – Ton van der Voort. – Jan Straathof. – Nel en Jan Zandbergen. – Paula Sevat-Dries. – Quirinus Bruines. – Tinie Hermes-Zandvliet. – Corrie Bousie. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Wij bidden voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 20 mei

Woensdag 23 mei is er om 10:00 uur een viering van woord- en gebed in de Mariakapel. – Om 14:30 uur is er in de meimaand, Mariamaand, rozenkransgebed, eveneens in de Mariakapel.

Zondag 27 mei (Drievuldigheidszondag) is er om 9:30 uur viering van woord en gebed, waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor. Er is kinderopvang aanwezig.


26 Mei Open Huis

Op zaterdag 26 mei, van 10:00-16:00 uur, zijn de Goede Herderkerk en pastorie aan de Hoge Rijndijk geopend voor alle belangstellenden. Voor het laatst is er gelegenheid om eens de monumentale pastorie te bekijken die per 1 juni wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

In het atrium van de kerk worden speciale Goede Herderwijnen en handgemaakte themakaarsen verkocht. — Er is een boekenmarkt. — De koren van de Goede Herderkerk laten van zich horen. — Er is een kleine tentoonstelling van religieuze voorwerpen die zelden of nooit uit de kluis tevoorschijn komen. — Tevens worden enkele antieke kasten, tafels bij opbod en andere stukken tegen elk aannemelijk bod verkocht. — Ons koffieteam staat klaar om u te voorzien van koffie, thee, fris of iets geestrijkers, en natuurlijk ook van bitterballen en broodjes kroket. De financiële opbrengst komt ten goede aan ons restauratiefonds.

Komt dat zien, horen en proeven!

Lees meer in onze kleurenbrochure (pdf)


25e Pinksternoveen in het Groene Hart

De Pinksternoveen langs verschillende kerken door het Groene Hart ontstond een kwart eeuw geleden op initiatief van emeritus deken Leo Peeters. Ook nu weer kwamen deelnemers deze negen dagen op weg naar Pinksteren van 11 tot en met 19 mei samen voor gebed, elke dag in een andere kerk. “Bidden is voor mij een wezenlijk onderdeel van het christelijk leven”, zegt Karin van Tol, die de eerste avond in Aarlanderveen als gebedsleider met twee andere gebedsleiders verzorgt. “Ik haal kracht en steun uit het gebed en het versterkt mijn band met God. Om nu zo met elkaar te bidden tijdens de Pinksternoveen geeft een saamhorigheid.” Lees meer (via www.bisdomrotterdam.nl)

Lees ook Een groet vanuit de Pinksternoveen


Meer over Pinksteren

Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk.
Lees het artikel uit Katholiek ABC (www.kro.nl)

Bidden om de Heilige Geest is … bidden om geduld.
Lees het artikel op de website van www.kerknet.be

Foto: Detail van de preekstoel in de Konstantin-Basilika, Evangelische Kirchengemeinde, Trier.

 

 

Nieuwsbrief 2018, nummer 5

Er is weer een nieuwe Nieuwsbrief verschenen! U kunt deze hier lezen, maar ook altijd van achter uit de kerk meenemen, bijvoorbeeld voor een zieke buurman of parochianen die geen internet hebben. Wij wensen u veel leesplezier!

Klik op de link hieronder om de nieuwsbrief te openen:

Nieuwsbrief Parochiekern De Goede Herder 2018, nummer 5

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

 • Pinksteractie: Geloven in de ander. Iedereen telt mee.
 • Bedankt! namens de MOV/Diaconie
 • Studieweek Mystiek 2018, In de leerschool van Titus Brandsma
 • Theo Rump geridderd
 • Gefeliciteerd communicanten!
 • Parochieberichten
 • Komenden vieringen in De Goede Herder

Daarnaast in deze nieuwsbrief ook aandacht voor een publicatie van Kardinaal Eijk. Deze baarde pas geleden opzien met zijn publicatie waarmee hij zich mengde in de heftige discussie in Duitsland over de voorgestelde richtlijnen van de Duitse Bisschoppenconferentie over intercommunie en de reactie daarop van het Vaticaan. Deze publicatie was de aanleiding voor Peter Vermaat, oud-medewerker van de kardinaal in het noordelijke bisdom, een open brief aan de kardinaal te schrijven. In de nieuwsbrief drukken we beide stukken af, zodat u uw eigen mening kan vormen.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 8 juni 2018.
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 1 juni 2018 via het bekende e-mail adres: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com 

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder

Overleden: Antoon Ammerlaan

Op dinsdag 15 mei is overleden de heer Antonius Maria Ammerlaan in de leeftijd van 84 jaar.

De uitvaartdienst, waarin Thea Dingjan-Zonneveld zal voorgaan, vindt plaats op zaterdag 19 mei, in de Goede Herderkerk. Aanvang van deze woord- en gebedsviering: 10:30 uur.

Hierna is aansluitend gelegenheid tot condoleren, in het atrium van de Goede Herderkerk. Vervolgens zal de overledene door de familie begeleid worden naar het crematorium.

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 19)

De boodschap teruglezen

De schriftlezingen van 13 mei 2018, de zevende zondag van Pasen (B): Hand. 1,15-17.20a.20c-26. – 1 Joh. 4,11-16. – Joh. 17,11b-19.

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 13 mei

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Cor Duivenvoorden, die zaterdag j.l.vanuit onze kerk is uitgedragen. – Vincent Smeets, die maandag j.l. vanuit onze kerk is uitgedragen. –  Annie van Tilburg-van Vonderen. – Tootje Gründemann.

Voor overleden parochianen: Ton Choufoer. – Patricia Bruines. – Nel Bruines – Overmeer. – Jan van der Meer. – Jan de Vette. – Alie Rotteveel – Veerman. – Truus de Boer – van Wieringen. – Petronella Kocken – van Wensveen. – Joop Vorst. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn.

Wij bidden voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 13 mei

Woensdag 16 mei is er om 10:00 uur een viering van woord- en gebed in de Mariakapel. – Om 14:30 uur is er in de meimaand, Mariamaand, rozenkransgebed, eveneens in de Mariakapel.

Zondag 20 mei, Hoogfeest van Pinksteren is er om 9:30 uur een eucharistieviering, waarin pastoor W. Broeders vooergaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Zaterdag 26 mei is er in de Goede Herderkerk open huis; verdere informatie hierover volgt later. Er vindt dan ook verkoop plaats van allerlei spullen, inclusief boeken. Heeft u thuis nog boeken die u niet meer nodig heeft maar niet wilt weggooien? Lever ze in bij het secretariaat!


Beelden uit onze schaapskooi (10)

Zaterdagmiddag vond in het atrium van de Goede Herderkerk een bijeenkomst plaats waarmee de afsluiting van de herinrichting werd gemarkeerd. Een groot aantal van de mensen die bij de verbouwing betrokken waren, niet alleen vanuit een beroepsmatige rol  maar ook als vrijwilliger, was aanwezig, Na een welkom door de voorzitter van de beheercommissie dankte Wilbert van Erp, vice-voorzitter van het parochiebestuur van de HH. Petrus en Paulus, alle aanwezigen voor hun grote inzet. Daarna volgde een gezellig samenzijn.

 

 


Moederdag

Vandaag is het feest voor alle moeders. Daarom verzamelde www.kerknet.be, de website van de katholieke kerk in Vlaanderen, zeven bijdragen over bijzondere vrouwen. Van de Amerikaanse Anna Jarvis (die in 1908 op de tweede zondag in mei voor de eerste keer moederdag organiseerde) tot het Loflied op de sterke vrouw. Lees meer