Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middag (Herinnering)

helpende handenOp zaterdag 28 januari vindt een Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middag plaats, waarvoor wij al onze vrijwilligers van harte uitnodigen.

De bijeenkomst in het atrium van de Goede Herderkerk zal duren van 15:00-17:00 uur en is bedoeld voor alle mensen die op welke manier dan ook zich het afgelopen jaar belangeloos hebben ingezet voor onze parochiegemeenschap.

Wij nodigen nadrukkelijk ook alle Leiderdorpse vrijwilligers uit die de sluiting van de Menswordingkerk een mooi moment vonden om te stoppen. We willen hen bedanken voor al het werk dat zij, vaak gedurende vele jaren, voor onze parochiegemeenschap hebben verricht.

Het programma ziet er (onder voorbehoud) uit als volgt.

15:00-15:30 uur:
Inloop met koffie, thee en een tractatie.

15:30-16:00 uur:
Plenair gedeelte, met onder meer:
Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Toespraak, uitgesproken door pastoor Broeders;
– Presentatie van de documentaire over onze parochiekern, vervaardigd door Maaike Hin. De documentaire volgt een aantal parochianen tijdens het herinrichtingsproces, vanaf het moment van sluiting van de Meerburgkerk in juni 2015 tot en met de sluiting van de Menswordingkerk en de inwijding van de nieuwe Goede Herderkerk in december 2016. Met vertoning van een trailer (korte promotiefilm).
– Uitvoering van het Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middag-Lied, door alle aanwezigen.

16:00-17:00 uur:
Drankjes, hapjes & Gezelligheid.

Wie wil komen maar zich nog niet heeft aangemeld, gelieve dit alsnog te doen bij het secretariaat, ten laatste woensdagochtend 25 januari (via email degoedeherder@yahoo.com ). Dit in verband met de catering.

Tot zaterdag!

Beheercommissie en pastoraatgroep
Parochiekern De Goede Herder

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 4)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 22 januari 2017, de derde zondag door het jaar (A): Jes. 8,23b-Jes. 9,3. – 1 Kor. 1,10-13. – Mat. 4,12-23 of 12-17


kaarsGebedsintenties 22 januari

Voor de overledenen: Nel Bruines-Overmeer. – Vader, moeder en Martin Hendriks. – Riet en Piet van Zijp. – Riet van Diemen-Tijssen. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Ina van der Velde. – Ada van der Meel-Slats. – Siem Heemskerk. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Loek Straman. – Jan de Vette.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 22 januari

Woensdag 25 januari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9:30 uur een taxibusje klaar bij het gebouw van de Menswording. Na afloop van de viering en het samenzijn met koffie (rond 11:30 uur) is er ook weer vervoer per taxibusje terug naar Leiderdorp.

Zaterdag 28 januari worden allen die zich het afgelopen jaar belangeloos hebben ingezet voor parochiekern De Goede Herder uitgenodigd voor de Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middag in het atrium van onze kerk. De bijeenkomst duurt van van 15:00 tot 17:00 uur. Als je je nog niet hebt aangemeld, doe dit nog even bij het secretariaat (via email degoedeherder@yahoo.com).

Zondag 29 januari is er een eucharistieviering, waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor. Aanvang: 9:30 uur.

Tijdens deze koude winterse dagen vragen wij u om de mensen, die van de Voedselbank afhankelijk zijn, iets extra’s te geven, zodat er voor hen ook een beetje ‘warmte’ mag zijn.


logo_kerkbalans-200x222Actie Kerkbalans

Gisteren is op meer dan 150 plaatsen in Nederland de jaarlijkse Actie Kerkbalans met klokgelui gestart. Ook in onze parochiekern worden de enveloppen dankzij vele vrijwilligers in de komende week bij alle parochianen thuisbezorgd. Het doel van de Actie Kerkbalans is bekend:

(1) De eigen parochiekern financieel ondersteunen. Het is belangrijk dat eenieder die in onze geloofsgemeenschap ondersteuning, troost, voldoening en rust vindt, die betrokkenheid ook tot uitdrukking brengt door een gulle geldelijke bijdrage toe te zeggen.

(2) De ‘ledenadministratie’ actueel houden, ten behoeve van een efficiënte communicatie tussen kerk en parochianen. De overheid verstrekt bij verhuizingen uit oogpunt van privacy geen informatie meer met betrekking tot de kerkelijke gezindheid. Daarom is de eigen inbreng hierbij van bijzonder belang.

Voor meer informatie zie de brief (pdf) die zich in elke envelop bevindt.

Met dank bij voorbaat voor uw medewerking!

Werkgroep Actie Kerkbalans
Parochiekern De Goede Herder

Nieuwjaarsbijeenkomst HH Petrus en Paulusparochie

170114ghkerk_9919

Op zaterdag 14 januari vond de nieuwjaarsbijeenkomst plaats voor alle vrijwilligers van de HH Petrus en Paulusparochie. Bijna honderdvijftig doorzetters uit Leiden en omgeving bezochten ondanks de winterse buien de Goede Herderkerk en zagen hoe prachtig de inmiddels doorgebroken zon in het atrium en de kerkzaal scheen.

Onder het genot van hapjes en drankjes was er ruim gelegenheid om elkaar “zalig nieuwjaar” te wensen. Vice-voorzitter Wilbert van Erp heette de aanwezigen van harte welkom en memoreerde de sluiting en herinrichting van gebouwen die in onze grote parochie worden afgerond, uitgevoerd dan wel voorbereid. De toespraken van pastoor Smith en pastoor Broeders – elk retorisch verantwoord gestructureerd in drie punten – nodigden de parochianen uit om het komende jaar (meer) vrijmoedig te spreken over ons geloof, waarbij het catechese-aanbod van de komende maanden een steun in de rug kan zijn.

Namens de beheercommissie en pastoraatgroep keek Gerard van der Hulst terug op het herinrichtingsproces dat in parochiekern De Goede Herder de laatste anderhalf jaar heeft plaatsgevonden. Niet alleen een sluiting en herinrichting van gebouwen maar ook en meer nog een herinrichting en opbouw van onze gemeenschap: op weg naar één Goede Herderkerk. Dat is ook de titel van het boekje dat in december 2016 aan alle parochianen werd uitgereikt. Het werd ook aangeboden aan de aanwezige vrijwilligers, als blijk van dank voor alle steun ontvangen uit de ‘HHPP’, zowel in raad en raad als financieel.

De foto’s van de nieuwjaarsbijeenkomst in dit bericht werden vervaardigd en vriendelijk beschikbaar gesteld door Jos Versteegen.

Schaapskooiblogger

170114ghkerk_9924          170114ghkerk_9929

170114ghkerk_9935          170114ghkerk_9938

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 3)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

De schriftlezingen van zondag 15 januari 2017, de tweede zondag door het jaar (A):  Jes. 49,3.5-6. – 1 Kor. 1,1-3. – Joh. 1,29-34


kaarsGebedsintenties 15 januari

Voor de overledenen: Ton Choufoer. – Jan Straathof. – Nel en Jan Zandbergen. – Jan van der Meer. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Ivo Harteveld. – Jan Roeleven. – Gerard Knigge. – Anna en Jan Versteegen. – Miep van Hooven. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Mevrouw Ina van der Velde. – Ada van der Meel-Slats. – Siem Heemskerk. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Loek Straman.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 15 januari

Woensdag 18 januari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9:30 uur een taxibusje klaar bij het gebouw van de Menswording. Na afloop van de viering en het samenzijn met koffie (rond 11:30 uur) is er ook weer vervoer per taxibusje terug naar Leiderdorp.

Donderdag 19 januari is de uitvaartdienst voor de heer Damianus Arnoldus de Vette, die op 13 januari is overleden in de leeftijd van 74 jaar. Jan de Vette was vele jaren het hoofd van de Bernardusschool in Zoeterwoude-Rijndijk. Hij was betrokken bij allerlei activiteiten, zoals het Oranje-comité en De Herdershof. De uitvaartdienst, waarin pastor Versteegen voorgaat, vindt plaats in de Goede Herderkerk. Aanvang: 10:30 uur. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren. Hierna vindt in besloten kring de crematie plaats.

Zondag 22 januari is er een eucharistieviering, waarin pater L. van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aanvang: 9:30 uur.

De voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie gaan weer van start. De eerste bijeenkomst (met maaltijd) vindt plaats op zaterdagmiddag 21 januari van 15:30 tot 18:00 uur in het atrium.

Tijdens deze koude winterse dagen vragen wij u om de mensen, die van de Voedselbank afhankelijk zijn, iets extra’s te geven, zodat er voor hen ook een beetje ‘warmte’ mag zijn.


helpende handen28 januari: Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middag

Op zaterdag 28 januari organiseren wij voor onze vrijwilligers een Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middag. De bijeenkomst in het atrium van de Goede Herderkerk zal duren van 15:00-17:00 uur en is bedoeld voor alle mensen die op welke manier dan ook zich het afgelopen jaar belangeloos hebben ingezet voor onze parochiegemeenschap. We nodigen nadrukkelijk ook alle Leiderdorpse vrijwilligers uit die de sluiting van de Menswordingkerk een mooi moment vonden om te stoppen. We willen hen nadrukkelijk bedanken voor al het werk dat zij, vaak gedurende vele jaren, voor onze parochiegemeenschap hebben verricht. Ook pastoor Broeders zal aanwezig zijn op de Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middag en de aanwezigen krachtig toespreken (in bemoedigende zin). We willen de contactpersonen van de diverse werkgroepen vragen om deze uitnodiging aan alle leden door te geven. Zegt het voort!

Beheercommissie en pastoraatgroep
Parochiekern De Goede Herder

Nieuwsbrief 2017, nr. 1

Nieuwsbrief-icoon_kleinWij hebben weer een goed gevulde nieuwsbrief voor u. Lees in nummer 1 (januari 2017) meer over:

  • De Goede Herderkerk: een nieuw begin
  • Lepra-Lerpa-Larpe-Parle-Parel
  • Voedselbank
  • Woensdagochtendvieringen
  • Oriëntatiedag Vronesteyn 26 maart 2017
  • Voettochten van de Franciscaanse Beweging in 2017
  • Nieuwjaarsreceptie 2017
  • Parochieberichten

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 10 februari. Gelieve kopij aan te leveren uiterlijk vrijdag 3 februari 2017 bij de redactie via email: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com

Wij wensen u veel leesplezier!

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder

Overleden: Ina van der Velde

symbool-kruisOp zaterdag 7 januari is eveneens overleden mevrouw Clasina Maria van der Velde, in de leeftijd van 82 jaar.

Ina van der Velde is thuis opgebaard, Wilgenhof 28, Zoeterwoude. Bezoek is mogelijk op woensdagavond 11 januari, van 19:00-20:00 uur.

De uitvaartdienst, waarin diaken Clavel voorgaat, vindt plaats op donderdag 12 januari in de Goede Herderkerk. Aanvang: 11:00 uur. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op het kerkhof achter de Goede Herderkerk. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren.

Overleden: Loek Straman

symbool-kruisOp zaterdag 7 januari is overleden de heer Aloysius Anthonius Josephus Straman, in de leeftijd van 78 jaar. Loek Straman heeft enige jaren als tenor in het dames- en herenkoor gezongen.

De samenkomst voorafgaand aan de begrafenis vindt plaats op donderdag 12 januari in de aula van het uitvaartcentrum Hoogmadeseweg 66 in Leiderdorp. Na de begrafenis is er gelegenheid tot informeel condoleren en delen van herinneringen.

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 2)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

De schriftlezingen van zondag 8 januari 2017, Openbaring des Heren: Jes. 60,1-6. – Ef. 3,2-3a.5-6. – Mat. 2,1-12


kaarsGebedsintenties 8 januari

Voor de overledenen: Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn. – Truus de Boer-van Wieringen. – Bert Rijsbergen. – Marianne Binnendijk-Hockx. – André Vasen. – Siem Heemskerk. – Ada van der Meel-Slats.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 8 januari

Maandag 9 januari vindt de uitvaartdienst plaats voor mevrouw Ada van der Meel-Slats. Zij is op maandag 2 januari overleden in de leeftijd van 83 jaar. Aanvang van de dienst: 10:30 uur.

Woensdag 11 januari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9:30 uur een taxibusje klaar bij het gebouw van de Menswording. Na afloop van de viering en het samenzijn met koffie (rond 11:30 uur) is er ook weer vervoer per taxibusje terug naar Leiderdorp.

Zaterdag 14 januari is de nieuwjaarsreceptie voor alle vrijwilligers die actief zijn binnen de HH Petrus en Paulusparochie. De bijeenkomst vindt plaats in onze Goede Herderkerk. Aanvang: 14:00 uur. Alle vrijwilligers uit onze eigen parochiekern zijn uiteraard welkom. Indien u wilt komen, kunt u dit uiterlijk morgenochtend nog doorgeven aan ons secretariaat. Dit in verband met de catering.

Zondag 15 januari is er een eucharistieviering, waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor en kinderkoor. Aanvang: 9:30 uur.

Overleden: Siem Heemskerk

symbool-kruisOp zondag 1 januari is de heer Siem Heemskerk overleden, in de leeftijd van 78 jaar. Siem heeft met zijn zorgzaamheid en inzet veel betekend voor onze parochiekern. Als vrijwilliger coördineerde en verrichtte hij aan de Rijndijk allerlei beheertaken, van schoonmaakwerkzaamheden tot cateringactiviteiten.

Alleen al in de laatste jaren moet hij op woensdagen honderden liters koffie gezet en uitgeschonken hebben: ‘s ochtends voor de bezoekers van de Herdershof in de Meerburgpastorie en ‘s avonds voor het dames- en herenkoor tijdens repetities in de Menswordingkerk. Ook na de zondagvieringen was hij meestal actief in het koffieserviceteam.

De uitvaartdienst, waarin pastoor W. Broeders voorgaat, vindt plaats op vrijdag 6 januari in de Goede Herderkerk, Hoge Rijndijk 16, Zoeterwoude. Aanvang: 12:00 uur. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Na afoop van de dienst is er gelegenheid tot condoleren.

Daarna zal de crematie plaatsvinden in besloten kring .

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 1)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

De schriftlezingen van 1 januari 2017 (Moederschap van Maria): Num. 6,22-27. – Gal. 4,4-7.  – Luc. 2,16-21 


kaarsGebedsintenties 1 januari

Voor de overledenen: Jan Mooren. – Riet en Piet van Zijp. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn. – Ria van de Kroft-van Vliet. – Marja Kooiman. – Lenie Saris. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Dré Nierop.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 1 januari

Woensdag 4 januari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9:30 uur een taxibusje klaar bij het gebouw van de Menswording. Na afloop van de viering en het samenzijn met koffie (rond 11:30 uur) is er ook weer vervoer per taxibusje terug naar Leiderdorp.

Zondag 8 januari is er een eucharistieviering, waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aanvang: 9:30 uur.

Tijdens de consecratie- en openingsviering (17-18 december) hebben in totaal 700 mensen onze kerk bezocht. De collectes brachten samen ruim 1.900 euro op. Een week later bezochten ongeveer 1.400 mensen een van de vier kerstvieringen. De collectes waren toen goed voor ruim 3.100 euro. We zijn blij met zoveel belangstelling bij het nieuwe begin van onze Goede Herderkerk. En penningmeester Freek Versteegen is heel blij met de gulle giften. Dank u wel!