Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 34)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 26 augustus, de eenentwintigste zondag door het jaar (B):   Joz. 24,1-2a.15-17.18b. − Ef. 5,21-32. − Joh. 6,60-69

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 26 augustus

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Pieter Frijns,. − Peter Brouwer. − Dick van der Hulst. − Bep Vorst-Visser. − Helga Versteegen.

Voor overleden parochianen: Johan Harte. – Patricia Bruines. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Nel Bruines-Overmeer. – Gijs Duivenvoorden. – Siem Heemskerk. – Vincent Smeets. – Tinie Hermus – Zandvliet. – Quirinus Bruines. – Moeder, vader en Bert van der Hulst. – Ank Overdijk-Snoek. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Paul Snijders. – Sacha Lim. – Corrie Bousie. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Uit dankbaarheid bij een zestigjarig huwelijk.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 26 augustus

Woensdag 29 augustus is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 2 september is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering, waarin Thea Epskamp en Piet Jansen voorgaan. Met medewerking van het dames- en herenkoor.


Bedevaart naar Heiloo (19 september)

Woensdag 19 september is er een bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo en (in de middag) een bezoek aan de abdij van Egmond. Als u hiervoor belangstelling heeft: graag opgeven vóór 7 september. Informatie over deze bedevaart vindt u in de online folder. U kunt zich ook online inschrijven. (Foto: www.kerkfotografie.nl)

 

 

 

 


Ziekenzalving (10 oktober)

Op woensdag 10 oktober (en niet op 12 september zoals eerder gemeld) willen wij voor parochianen uit Zoeterwoude-Rijndijk en Leiderdorp een gemeenschappelijke ziekenzalving vieren. De viering zal worden gehouden in de Goede Herderkerk en begint om 10.00 uur. Hiervoor nodigen wij u van harte uit.

Wanneer ziekenzalving? Als u merkt dat het leven niet zo gemakkelijk meer loopt. Als u ouder wordt of vanwege innerlijke of uiterlijke ongemakken, jong of oud. Gun uzelf dan nú al deze kans. Bijgesloten treft u een uitleg over de ziekenzalving.

Als u aarzelt: overleg met uw familie en als u vragen heeft, kunt u zich altijd wenden tot Stephanie Jägel (06-10460562) of tot mij.

Als u wilt deelnemen, wilt u dit dan doorgeven via het secretariaat (tel. 071-5411510  op maandag-, woensdag en vrijdagochtend). Dan weten wij op hoeveel mensen wij kunnen rekenen na afloop voor koffie of thee. Het is goed om niet alleen te komen. Laat u vergezellen door een of twee familieleden of vrienden. Ook zij zijn van harte welkom.

Wij hopen u te mogen ontmoeten op 20 oktober!

Met vriendelijke groet, pastoor Walter Broeders

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 33)

De boodschap teruglezen

 Schriftlezingen van zondag 19 augustus, de twintigste zondag door het jaar (B):  Spreuk. 9,1-6. − Ef. 5,15-20, − Joh. 6,51-58

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 19 augustus

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Pieter Frijns, die afgelopen dinsdag vanuit onze kerk is uitgedragen. − Peter Brouwer. − Dick van der Hulst. − Bep Vorst-Visser. − Helga Versteegen.

Voor overleden parochianen: Corrie Zwetsloot-van der Meer. – Piet Hartwijk. – Ton van Kempen. – Jan de Vette. – Jan Straathof. – Nel en Jan Zandbergen. – Paula Cevat-Dries. – Charles Borremans. – Tootje Gründemann. – Ton van der Voort. – Jan van der Meer. – Alie Rotteveel. – Annie van Tilburg-van Vonderen. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 19 augustus

Woensdag 22 augustus is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 26 augustus is er om 9:30 uur een eucharistieviering, waarin pater L. van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. – Bij het verlaten van de kerk zal een deurcollecte worden gehouden voor de MIVA. De opbrengst is bestemd voor het het project ‘Maak zorg bereikbaar in Zimbabwe’ (zie ook hieronder).


Boekenmarkt Petruskerk

Om geld in te zamelen voor het onderhoud van de Petruskerk wordt op zaterdag 8 september en zondag 9 september een markt gehouden met boeken, platen, CD’s en DVD’s. Deze markt kunt u bezoeken op het adres Steenschuur 17 in Leiden.


MIVA-collecte 2018

In het weekend van 25 en 26 augustus wordt de collecte voor de jaarlijkse Missieverkeersmiddelenactie (MIVA) in de Nederlandse kerken gehouden. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project: Auto maakt zorg en hulpmiddelen bereikbaar. Voor de allerarmsten in Zimbabwe is medische zorg onbereikbaar. Vervoer is hier van levensbelang. Lees meer

 

 

 


Vinger van Constantijn de Grote in het Louvre

In een magazijn van het Louvre in Parijs is een 38 cm grote bronzen wijsvinger ontdekt. Deze hoort bij de linkerhand die bewaard wordt in de Capitolijnse Musea in Rome en ooit onderdeel was van een kolossaal standbeeld van de eerste Romeinse christenkeizer Constantijn de Grote, vervaardigd rond 330 na Christus. Lees meer (via www.kro.nl)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 32)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 12 augustus, de negentiende zondag door het jaar (B):  1 Kon. 19,4-8. − Ef. 4,30-5,2. − Joh. 6,41-51

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties 12 augustus

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Pieter Frijns, die afgelopen dinsdag vanuit onze kerk is uitgedragen. − Peter Brouwer. − Dick van der Hulst. − Bep Vorst-Visser. − Helga Versteegen.

Voor overleden parochianen: Truus de Boer – van Wieringen. − Joop Vorst. − Nel Kocken-van Wensveen. − Kees van Hoof. − Ivo Harteveld. − Ella van Eijk. − Hubertus Verhoef. − Maria Verhoef-van Duijnhoven. − Johanna Stegershoek-Verhoef. − Jan Roeleven. − Gerard Knigge. − Anna en Jan Versteegen. − Helmi Vis-van Bilderbeek. − Theo Hin. − Bruno van Dijk. − Caroline Berghuis. − Bert Rijsbergen. − Josephine van Galen. − Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 12 augustus

Woensdag 15 augustus is het hoogfeest van Maria Ten Hemelopneming. Er is om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pater L. van Ulden O.F.M.

Zondag 19 augustus is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.


15 augustus: Maria Tenhemelopneming

Aanstaande woensdag viert de Rooms-katholieke Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, ook wel (minder correct) aangeduid als Maria Hemelvaart. Op dezelfde dag vieren de Orthodoxe Kerken de Ontslaping van de Moeder Gods. Lees meer (via www.kro.nl)

Voor een beknopte iconografie van dit Mariafeest zie de website van de zusters van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Bunderen. (Foto: Titiaan, Maria Ten Hemelopneming, 1516, Venetië, Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari).

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 31)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 5 augustus, de achttiende zondag door het jaar (B):  Ex. 16,2-4.12-15. − Ef. 4,17.20-24. − Joh. 6,24-35

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 5 augustus

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Peter Brouwer. − Dick van der Hulst. − Bep Vorst-Visser. − Helga Versteegen. – Pieter Frijns (zie hieronder).

Voor overleden parochianen: Jan Mooren. − Ton Choufoer. − Ton van der Voort. − Ria van der Kroft-van Vliet. − Marja en Jan Kooijman. − Aad en Erwin Duijndam. − Frans Cortenbach. − Gita Cortenbach. − Hubertus van Mil. − Cor Duivenvoorden. − Antoon Ammerlaan. − Josephine van Galen. − Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 5 augustus

Dinsdag 7 augustus vindt de uitvaartdienst plaats voor de heer Pieter Frijns. Voorganger is diaken Clavel. Aanvang: 12:00 uur.

Woensdag 8 augustus is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 12 augustus is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het jongeren/middenkoor.


Overleden: Pieter Frijns

Op donderdag 2 augustus is overleden de heer Petrus Frijns, in de leeftijd van 82 jaar.

De uitvaartdienst voor de heer Frijns vindt plaats op dinsdag 7 augustus in de Goede Herderkerk. Voorganger is diaken Clavel. Aanvang: 12:00 uur. Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot condoleren in het atrium. De crematie vindt plaats in besloten kring.


Oud-christelijke symboliek

Drie dieren (pelikaan, pauw en vis), twee Griekse letterparen (Alpha-Omega en Chi-Ro), een anker en een klaver-drie: ziedaar zeven vroegchristelijke symbolen die we nog steeds gebruiken. En begrijpen? Voor betekenis en achtergronden: lees meer (via www.kerknet.be)

 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 30)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 29 juli, de zeventiende zondag door het jaar (B): 2 Kon. 4,42-44. − Ef. 4,1-6. − Joh. 6,1-15

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties 29 juli

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Peter Brouwer. − Dick van der Hulst. − Bep Vorst-Visser. − Helga Versteegen. − Ank Overdijk-Snoek. − Ed Groenen.

Voor overleden parochianen: Sascha Lim. − Paul Snijders. − Lies en Adriaan Vreeburg. – Vader, moeder en Martien Hendriks. − Hennie Smits. − Annie van Tilburg-van Vonderen. − Josephine van Galen. − Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 29 juli

Woensdag 1 augustus is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 5 augustus is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastor B. Versteegen voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.


Bidden Onderweg

Maak via Bidden Onderweg eens kennis met meditaties van ongeveer twaalf minuten. Beluister een combinatie van muziek, stilte, Bijbellezing en vragen om de link te leggen met het gewone leven. Deze podcasts zijn bedoeld om dagelijks even stil te staan (zelfs als je onderweg bent), om tot jezelf te komen, en een moment van verdieping te ervaren waar en wanneer je maar wilt. Te gebruiken via smartphone, tablet of computer.

Bidden Onderweg is een zusterwebsite van het Engelse Pray as you go. Wereldwijd maken honderdduizenden mensen dagelijks gebruik van dit gebedsaanbod, in acht talen. Het geheel is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit en richt zich tot christenen van verschillende denominaties. Klik op de website een dag aan en luister

Overleden: Peter Brouwer

Op zaterdag 21 juli is overleden de heer Petrus Johannes Antonius Brouwer, echtgenoot van Heleen Brouwer, in de leeftijd van 69 jaar.

De afscheidsplechtigheid voor Peter Brouwer vindt plaats op donderdag 26 juli, in de Boerhaave-aula van crematorium Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 10, Leiden. Aanvang: 12:45 uur. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren.

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 29)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 22 juli, de zestiende zondag door het jaar (B): Jer. 23,1-6. − Ef. 2,13-18. − Marc. 6,30-34

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties 22 juli

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Dick van der Hulst. − Bep Vorst-Visser. − Helga Versteegen. – Ank Overdijk-Snoek. − Ed Groenen.

Voor Peter Brouwer, die gisteren overleed, en om kracht en sterkte voor Heleen, zijn vrouw en een van onze lectoren, en voor hun kinderen.

Voor overleden parochianen: Alie Rotteveel. − Nel Bruines – Overmeer. − Anneke de Vriend. − Joop van Dijk. − Gijs Duivenvoorden. − Siem Heemskerk. − Vincent Smeets. – Charles Borremans. − Quirinus Bruines. − Tootje Gründemann. − Josephine van Galen. − Overleden familie Van Rijn. −

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 22 juli

Woensdag 25 juli is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 29 juli is er om 09:30 uur een eucharistieviering met medewerking van het dames- en herenkoor.  Voorganger is pastoor J. Smith.


Uit de regio Oost

Zaterdag 28 juli is er om 19:00 uur een eucharistieviering in de St. Jan, Zuidbuurtseweg te Zoeterwoude. Voorganger is pater L. van Ulden O.F.M. Met medewerking van het parochiekoor.

 


Kerkklokken luiden voor Les Bleus

In Rouen luidden afgelopen zondagavond de klokken van de kathedraal, nadat Frankrijk in Moskou wereldkampioen voetbal was geworden. Met speciale toestemming van aartsbisschop Dominique Lebrun, die vroeger dertien jaar voetbalscheidsrechter was, en het voetbalspel roemt vanwege “zijn grote integratieve kracht voor de samenleving”. Lees meer (via www.kro.nl)


Waarom vakantie nemen een kunst is

Vakantie is, zoals de zevende dag van Gods schepping, aldus Guido Dierckx: een tijd om eens heel anders te gaan leven, om te ervaren dat het goed leven kan zijn in deze wereld.

Zon, rust en jezelf laten verrassen: de vakantie als bezinning. Lees meer (via www.kerknet.be)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 28)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 15 juli, de vijftiende zondag door het jaar (B): Amos 7,12-15. − Ef. 1,3-14 of 3-10. − Marc. 6,7-13

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 15 juli

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Dick van der Hulst, die dinsdag j.l. vanuit onze kerk is begraven. − Bep Vorst-Visser. − Helga Versteegen. − Ank Overdijk-Snoek. − Ed Groenen.

Voor overleden parochianen: Nel en Jan Zandbergen. – Jan Straathof. – Paula Sevat-Dries. – Jan van der Meer. – Jan de Vette. – Ton van der Voort. – Vincent Smeets. – Corrie Bousie. – Tinie Hermes-Zandvliet. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 15 juli

Woensdag 18 juli is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 22 juli is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering waarin Thea Dingjan-Zonneveld voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Het dames- en herenkoor heeft afscheid genomen van haar dirigente Maria Huibers. Het koor is Maria erkentelijk voor haar inzet voor het koor, met name in de periode na de samenvoeging van de beide koren en rond de verhuizing naar het nieuwe kerkgebouw. Voorlopig neemt Ans Bulles het dirigeerstokje over.


Onze schaapskooi in beeld (16)

Zondag 8 juli overhandigde pastoor Broeders de Paaskaars uit 2017 aan Regina Krowinkel. Het is vanuit de pastoraatgroep en beheercommissie een blijk van waardering voor Regina, die al vele jaren een drijvende kracht is in de werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede van onze parochiekern.

 

 

 

 

 


Utrechtse Domtoren in de steigers

Vanaf 2019 zal de Utrechtse Domtoren voor een aantal jaren geheel in de steigers komen te staan. Er moet veel gebeuren aan het 112 meter hoge gebouw. De hoogste kerktoren van Nederland werd in 1975 voor het laatst gerestaureerd. Lees meer (via www.kro.nl)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 27)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 8 juli, de veertiende zondag door het jaar (B):  Ez. 2,2-5. − 2 Kor. 12,7-10. − Marc. 6,1-6

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via https://www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via http://www.virc.at)


Misintenties 8 juli

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Bep Vorst-Visser, die donderdag j.l. vanuit onze kerk is uitgedragen. – Dick van der Hulst. − Helga Versteegen; Wim Pieterse. − Jan van Heek. − Ank Overdijk-Snoek. − Ed Groenen.

Voor overleden parochianen: Jan Mooren. − Kees van Hoof. − Joop Vorst. − Truus de Boer- van Wieringen. − Petronella Kocken-van Wensveen. − Theo Hin. − Bruno van Dijk. − Caroline Berghuis. − Bert Rijsbergen. − Ivo Harteveld. − Ella van Eijk. − Hubertus Verhoef. − Maria Verhoef-van Duijnhoven. − Johanna Stegershoek-Verhoef. − Jan Roeleven. − Gerard Knigge. − Anna en Jan Versteegen. − Helmi Vis-van Bilderbeek. − Josephine van Galen. − Overleden familie Van Rijn. − Jan Hockx. – Lidwine Hockx-Klugt. – Trudie van Veen-Hockx – Marianne Binnendijk-Hockx.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 8 juli

Dinsdag 10 juli is de uitvaartdienst voor de heer Dick van der Hulst, met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is Pastoor Broeders. Aanvang: 11:00 uur.

Woensdag 11 juli is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pater L. van Ulden O.F.M.

Zondag 15 juli. is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor Broeder voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Er is kinderopvang aanwezig.


Onze schaapskooi in beeld (15)

Zaterdag 30 juni was een drukke dag voor onze vrijwilligers. ‘s Middags verzorgden ze een smaakvolle high tea (een van de kavels van de missieveiling in Zoeterwoude). ‘s Avonds waren ze weer present voor de catering rond het optreden van het koor Key2Singing. Dank voor alle inspanningen!

   


Overleden: Dick van der Hulst

Op donderdag 5 juli is overleden de heer Theodorus Gerardus van der Hulst, echtgenoot van Annie Zonneveld, in de leeftijd van 89 jaar. De uitvaartdienst voor Dick van der Hulst zal worden gehouden op dinsdag 11 juli, in de Goede Herderkerk; aanvang: 11:00 uur. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de begraafplaats van de H. Laurentiuskerk, Leidseweg 98 te Voorschoten. Daarna is er gelegenheid tot condoleren in het Bondsgebouw naast de Laurentiuskerk.


Overleden: kardinaal Tauran

Op donderdag 5 juli overleed de Franse kardinaal Jean-Louis Tauran, de man die vijf jaar geleden de nieuwe paus Franciscus aankondigde met “Habemus Papam”. Tauran vervulde diverse functies in de diplomatieke dienst van de Heilige Stoel, en was onder meer bibliothecaris van de Vaticaanse Bibliotheek. Als president van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog had hij grote verdiensten. Tauran werd 75 jaar. Lees meer (via www.kerknet.be)

Zomer nieuwsbrief 2018 (nummer 7/8)

De zomer nieuwsbrief (nummer 7/8) van 2018 is verschenen! U kunt deze hier lezen, maar ook altijd van achter uit de kerk meenemen, bijvoorbeeld voor een zieke buurvrouw of parochianen die geen internet hebben. Wij wensen u veel leesplezier!

Klik op de link hieronder om de nieuwsbrief te openen:

Zomer Nieuwsbrief Parochiekern De Goede Herder 2018 (nummer 7/8)

In deze zomer nieuwsbrief aandacht voor:

  • MIVA – Missie-verkeersmiddelen-actie
  • Tienerkoor in de prijzen
  • Nieuw kazuifel voor ‘De Goede Herder’
  • Vormselviering in de Petruskerk
  • Priesterwijding Daan Huntjens
  • Parochieberichten
  • Komenden vieringen in De Goede Herder

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 14 september 2018.
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 7 september via het bekende e-mail adres: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com 

De redactie wenst u een hele fijne en zonnige zomer!

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder