Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 12)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 19 maart, de derde zondag van de Veertigdagentijd (A): Ex. 17,3-7. – Rom. 5,1-2.5-8. – Joh. 4,5-42 of 5-15.19b-26.39a.40-42


kaarsGebedsintenties 19 maart

Voor de overledenen: Jan Roeleven. – Ivo Harteveld. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Anna en Jan Versteegen. – Gerard Knigge. – Nel en Jan Zandbergen. – Jan Straathof. – Ina van der Velde. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Ester van Delft-Detic. – Paula Sevat-Dries. – Adriana Veeren-Ahrens. – Frans Cortenbach.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen;

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 19 maart

Woensdag 22 maart is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9:30 uur een taxibusje klaar bij het gebouw van de Menswording. Na afloop van de viering en het samenzijn met koffie (rond 11:30 uur) is er ook weer vervoer per taxibusje terug naar Leiderdorp.

Donderdag 23 maart is er een oecumenische vesperdienst in de Goede Herderkerk. Aanvang: 19:15 uur. Voor meer informatie zie hieronder het bericht van 26 februari jongstleden.

Zondag 26 maart is er een eucharistieviering, waarin mgr. H. van den Hende voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aanvang: 09:30 uur.

Op zondagmiddag 26 maart geeft het Alphens Kozakkenkoor een jubileumconcert in de Goede Herderkerk. Aanvang: 14:00 uur. Kaarten à € 12,50 zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van de Goede Herderkerk. Voor meer informatie zie hieronder het bericht van 12 maart j.l.

Freedom Walk Leiden 2017

freedom-walk

Op zaterdag 18 maart 15:00 uur start voor de derde keer de Freedom Walk op het Stationsplein te Leiden. Doel van de wandeltocht is het Stadhuis in de Breestraat, waar burgemeester Lenferink de wandelaars zal verwelkomen in de Burgerzaal. Vervolgens wordt op eigen wijze aandacht geschonken aan het thema ‘Eenheid in verscheidenheid’.

Freedom Walk is een prachtige gelegenheid om met andere mensen, ieder met eigen achtergrond en levensbeschouwing, kennis te maken, met elkaar in gesprek te raken en te ontdekken wat ons bindt. In al onze verscheidenheid één zijn. Samen lopen, samen leven. Lees meer

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 11)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 12 maart 2017, de tweede zondag van de Veertigdagentijd (A): Gen. 12,1-4a. – 2 Tim. 1,8b-10. – Mat. 17,1-9

Lees ook de vastenboodschap van paus Franciscus: ‘de ander is een gave’ (via rkkerk.nl).


kaarsGebedsintenties 12 maart 

Voor de overledenen: Ton Choufoer. – Patricia Bruines. – Nicolaas van der Salm en Catharina van der Salm-van Teijlingen. – Truus de Boer-van Wieringen. – Ada van der Meel-Slats. – Theo Hin. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Ester van Delft-Detic. – Paula Sevat-Dries. – Adriana Veeren-Ahrens. – Frans Cortenbach.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen;

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Mededelingen 12 maart

doop_melina-tacx_20170312_101020_hdrVanochtend werd tijdens de zondagviering Milena Tacx gedoopt. Welkom, Milena, in onze parochiegemeenschap!

Maandag 13 maart is de eerste voorbereidingsavond van de vormelingen in de kerk. Aanvang: 18:30 uur.

Woensdag 15 maart is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9:30 uur een taxibusje klaar bij het gebouw van de Menswording. Na afloop van de viering en het samenzijn met koffie (rond 11:30 uur) is er ook weer vervoer per taxibusje terug naar Leiderdorp.

Donderdag 16 maart is er een oecumenische vesperdienst in de Dorpskerk aan de Hoofdstraat in Leiderdorp. Aanvang: 19:15 uur. Voor meer informatie zie hieronder het bericht van 26 februari jongstleden.

Zondag 19 maart is er een woord- en gebedsviering, waarin Thijs van der Hulst voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor. Aanvang: 9:30 uur

Het blad Rondom de kerk wordt niet meer thuisbezorgd. Achter in de kerk liggen nieuwe exemplaren die u mee kunt nemen. Klik hier voor de digitale versie: RdK jaargang 12, aflevering 4 (februari/maart 2017)

Blijft u denken aan de Voedselbank? De gezinnen die moeten rondkomen van een klein inkomen hebben uw hulp hard nodig.


Paasbrodenactie

paasbrodenactieRond Pasen houdt Diaconaal Centrum De Bakkerij weer de Paasbrodenactie. De broden worden in speciaal formaat gebakken door Bakkerij Van Maanen en de opbrengst is bestemd voor het hulpverlenende werk van de rooms-katholieke en protestantse diaconieën.

Een Paasbrood van 400 gram kost € 5,00. Daarvan komt € 1,70 ten goede aan het diaconale werk.

Na de kerkdienst stelde de MOV/Diakonie-werkgroep parochianen in de gelegenheid om een Paasbrood te bestellen. De Paasbroden zijn op Palmzondag (9 april) na de kerkdienst af te halen in het atrium.


Restauratiefonds

20170129_122300_hdr_bewerkt     boekje_20161209_130220_hdr_bewerkt     Goede-Herderwijnen

Na de kerkdienst werden in het atrium tevens artikelen verkocht waarvan de opbrengst ten goede komt aan het restauratiefonds voor onze Goede Herderkerk. De DVD met de documentaire ‘Op weg naar De Goede Herderkerk’, vervaardigd door Maaike Hin, is verkrijgbaar voor slechts €5 euro. Ook het boekje over de geschiedenis van De Menswording en de verbouwing van dit kerkgebouw kan nog aangeschaft worden (prijs: € 5). En op veler verzoek zijn er ook weer flessen met Goede Herderwijn te koop voor € 6 euro per fles. U kunt ook bestellingen doorgeven en ophalen bij het secretariaat van De Goede Herderkerk.


Kozakken zingen in De Goede Herderkerk

kozakken_dsd8407-2Op zondagmiddag 26 maart geeft het Alphens Kozakkenkoor, dat in 2017 tien jaar bestaat, een jubileumconcert in de Goede Herderkerk. Speciale gaste is de Russische zangeres Viktoria Pankratova (1974). Aanvang: 14:00 uur. Kaarten à € 12,50 zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van de Goede Herderkerk. Lees meer

 

 


R.k. kerk heeft betrokken journalisten nodig

logo-katholiek.nlFrank Bosman: Journalisten, theologen en gelovigen kunnen een pact aangaan met elkaar, een pact gericht op het zoeken naar waarheid. Elk op zijn eigen manier. Dit zoeken naar waarheid heeft geen propaganda nodig, dat maakt het zoeken zelf ongeloofwaardig. Maar dit waarheidszoeken heeft ook geen onmogelijke neutraliteit nodig, dat maakt het zoeken zelf overbodig. Lees meer

Nieuwsbrief 2017, nr. 3

Ook deze maand hebben we weer een goed gevulde nieuwsbrief voor u.

Lees in nieuwsbrief nummer 3 meer over:

Nieuwsbrief-icoon_klein

 • Oecumenische vespers in de Veertigdagentijd
 • De huispaaskaars is er weer
 • Kozakken zingen in onze Goede Herderkerk
 • Palmpasen stokken versieren
 • De geschiedenis van de hongerdoek
 • Bisdom bedevaart naar Rome
 • Uit de Beheercommissie
 • Moderne Matteüs drie keer in Scheppingskerk
 • Parochieberichten
 • Vieringen De Goede Herder

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 14 april. Gelieve kopij aan te leveren uiterlijk vrijdag 7 april 2017 bij de redactie via email: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com

Wij wensen u veel leesplezier!

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 10)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 5 maart, de eerste zondag van de Veertigdagentijd (A): Gen. 2,7-9; 3,1-7. – Rom. 5,12-19 of 12.17-19. – Mat. 4,1-11


kaarsGebedsintenties 5 maart

Voor de overledenen: Jan Mooren. – Siem Heemskerk. – Loek Straman. – Riet en Piet van Zijp. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Corrie Bousie. – Marja Kooijman. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Hennie van Beek-Van der Krogt. – Jan de Vette. – Ester van Delft-Detic. – Paula Sevat-Dries. – Adriana Veeren-Ahrens. – Frans Cortenbach.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen;

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 5 maart

Woensdag 8 maart is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9:30 uur een taxibusje klaar bij het gebouw van de Menswording. Na afloop van de viering en het samenzijn met koffie (rond 11:30 uur) is er ook weer vervoer per taxibusje terug naar Leiderdorp.

Donderdag 9 maart is er een oecumenische vesperdienst in de Goede Herderkerk . Aanvang: 19:15 uur. Voor meer informatie zie hieronder het bericht van 26 februari jongstleden.

Zondag 12 maart is er een eucharistieviering waarin pastor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor. Aanvang: 09:30 uur.

Het blad Rondom de kerk wordt niet meer thuisbezorgd. Achter in de kerk liggen nieuwe exemplaren die u mee kunt nemen. Klik hier voor de digitale versie: RdK jaargang 12, aflevering 4 (februari/maart 2017)

Bij de kerkdeur zijn folders over de Vastenactieprojecten meegegeven. De kerkdeurcollecte voor deze projecten zal op zondag 19 maart gehouden worden.Op de website van het bisdom Rotterdam leest u ook over de activiteiten elders in het kader van de 40-dagen campagne.

Blijft u denken aan de Voedselbank? De gezinnen die moeten rondkomen van een klein inkomen hebben uw hulp hard nodig.


Vastenactie 2017

vastenactie_2017_kleinBouw mee aan eilanden van hoop in San Salvador. Even minderen voor een ander.

In 2017 staat de hoofdstad van El Salvador centraal in de Vastenactiecampagne en dan speciaal de wijken Apopa en Mejicanos. Lees meer

 

Overleden: Frans Cortenbach

symbool-kruisOp zondag 26 februari is overleden de heer Franciscus Xaverius Cortenbach, in de leeftijd van 76 jaar. Frans Cortenbach was in onze parochiekern onder meer actief bij het verzorgen van drukwerk en als lid van de MOV-groep.

De afscheidsdienst, waarin Leo Koot voorgaat, wordt gehouden op vrijdag 3 maart om 11:00 uur in de Goede Herderkerk. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Aansluitend is er gelegenheid elkaar te ontmoeten vanaf 12:45 uur in het Van der Valk Hotel Leiden, Haagse Schouwweg 14, te Leiden.

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 9)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 26 februari, de achtste zondag door het jaar (A): Jes. 49,14-15. – 1 Kor. 4,1-5. – Mat. 6,24-34


kaarsGebedsintenties 26 februari

Voor de overledenen: Patricia Bruines. – Vader, moeder en Martin Hendriks. – Ton Choufoer. – Gerard Knigge. – Jan Roeleven. – Anna en Jan Versteegen. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Ivo Harteveld. – Gerard Gründemann. – Sacha Lim. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Josephine van Galen – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Ina van der Velde. – Hennie van Beek-Van der Krogt. – Jan de Vette. – Ester van Delft-Detic. – Paula Sevat-Dries. – Adriana Veeren-Ahrens.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen;

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 26 februari

Woensdag 1 maart, Aswoensdag, is er om 10:00 uur een eucharistieviering, met uitreiking van het askruisje. Voorganger is pastoor Broeders. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9:30 uur een taxibusje klaar bij het gebouw van de Menswording. Na afloop van de viering en het samenzijn met koffie (rond 11:30 uur) is er ook weer vervoer per taxibusje terug naar Leiderdorp.

Donderdag 2 maart is er een oecumenische vesperdienst in de Dorpskerk aan de Hoofdstraat te Leiderdorp. Aanvang: 19:15 uur. Voor meer informatie zie het bericht hieronder.

Zondag 5 maart is er een eucharistieviering waarin pastor R. Kurvers voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aanvang: 09:30 uur.

Blijft u denken aan de Voedselbank? De gezinnen die moeten rondkomen van een klein inkomen hebben uw hulp hard nodig.


hart_tineke-de-raatOecumenische vespers in de Veertigdagentijd

Reeds tien jaar vinden deze vesperdiensten op donderdagavonden plaats in Leiderdorp, afwisselend in de Dorpskerk aan de Hoofdstraat en in de katholieke kerk. Dit jaar is dat de kerk van De Goede Herder aan de Hoge Rijndijk. We hopen dat nu veel parochianen, ook uit die buurt, de gelegenheid zullen aangrijpen om deze waardevolle bezinningdiensten mee te maken. De vespers worden verzorgd door een werkgroep van leken uit de beide geloofsgemeenschappen.

Het thema is: De kracht van Liefde.

Jezus deelt zijn kracht en zijn liefde met ons. En uit liefde volbracht hij krachtig zijn weg. Die weg willen wij volgen in de veertigdagentijd. Het gaat hierbij ook om een innerlijk proces van verandering dat tot daden kan leiden. Deze tijd van veertig dagen kan een oefentijd zijn. Durven we die kracht van liefde in ons leven toe te laten?

Veertig dagen lang willen wij ons daarin oefenen. En samen zoeken en misschien ontdekken wat de weg is in ons leven, hoe ons hart te volgen. U bent van harte welkom op:

 • 2 maart: Dorpskerk
 • 9 maart: De Goede Herderkerk
 • 16 maart: Dorpskerk
 • 23 maart: De Goede Herderkerk
 • 30 maart: Dorpskerk – hieraan voorafgaand de vastenmaaltijd om 18:00 uur
 • 6 april: De Goede Herderkerk: viering van boete en verzoening

De versperdiensten beginnen steeds om 19:15 uur en duren tot 19:45 uur.

Bij de 40dagentijdcampagne ‘Sterk en dapper’ (PKN) is een kalender gemaakt die de lezer bezinnend door de veertigdagentijd leidt. De kalender loopt van Aswoensdag 1 maart tot en met Eerste Paasdag zondag 5 april 2017. Met onder meer gebeden, gedichten, bijbelteksten met uitleg en portretjes van mensen over hoe zij sterk en dapper zijn. Deze kalender kost  €3,50, en is te verkrijgen op de donderdagen na de vespers.

Namens de voorbereidingsgroep ‘Vespers in de stille tijd’
Liesbeth van Meeteren en Piet Schoorl

 

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 8)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 19 februari, de zevende zondag door het jaar (A): Lev. 19,1-2.17-18. – 1 Kor. 3,16-23. – Mat. 5,38-48


kaarsGebedsintenties 19 februari

Voor de overledenen: Nel Bruines-Overmeer. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Jan Straathof. – Nel en Jan Zandbergen. – Jan van der Meer. – Cok Out-van der Meer. – Cor van der Meer. – Truus van der Meer-Broxterman. – Riet van Diemen-Tijssen. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Ada van der Meel-Slats. – Siem Heemskerk. – Loek Straman. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Ina van der Velde. – Hennie van Beek-Van der Krogt. – Jan de Vette. – Ester van Delft-Detic. – Paula Sevat-Dries. – Adriana Veeren-Ahrens.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen;

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 19 februari

Vanmiddag om 13:00 uur wordt Gijs van Eyk gedoopt in de Goede Herderkerk. Voorganger is pastoor Broeders, met medewerking van het kinderkoor.

Woensdag 22  februari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9:30 uur een taxibusje klaar bij het gebouw van de Menswording. Na afloop van de viering en het samenzijn met koffie (rond 11:30 uur) is er ook weer vervoer per taxibusje terug naar Leiderdorp.

Zondag 26 februari is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor.

Onlangs verscheen een nieuwe aflevering van Rondom de Kerk. Indien u geen abonnement heeft (voor thuisbezorging) kunt u een exemplaar meenemen uit de hal van de kerk.

Blijft u denken aan de Voedselbank? De gezinnen die moeten rondkomen van een klein inkomen hebben uw hulp hard nodig.


Tentoonstelling over Maria

maria_getijdenboek_catharijneconvent

Iedereen weet hoe Maria eruitziet en zal haar beeltenis kunnen herkennen. Waarom is ze al eeuwenlang zo populair, ongeacht religie en cultuur? De tentoonstelling ‘Maria’ in Museum Catharijneconvent (10 februari t/m 20 augustus 2017) voert de bezoeker door twee millennia, vol kunst, kennis en inzichten over de meest invloedrijke en meest afgebeelde vrouw ter wereld. Lees meer

Lees ook het signalement van Jan Brouwers (www.katholiek.nl)


Informatiebijeenkomst Romebedevaart

Rotterdam.relHet bisdom Rotterdam organiseert een bedevaart naar Rome in de herfstvakantie 2017. De bedevaart staat in dienst van het streven om te komen tot versterking van een heel concreet netwerk van liefde.

rome-koepel-sint-pieterDe bedevaart heeft dan ook een dubbele doelstelling: het verstevigen van de band met de Wereldkerk en het versterken van de onderlinge band als pelgrims. In Leiden is er een informatiebijeenkomst op zaterdag 18 maart, 14:00-16:00 uur in de Petruskerk. Lees meer

Lees ook de folder

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 7)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 12 februari 2017, de zesde zondag door het jaar (A): Sir. 15,15-20. – 1 Kor. 2,6-10. – Mat. 5,17-37 of 20-22a.27-28.33-34a.37


kaarsGebedsintenties 12 februari

Voor de overledenen: Ton Choufoer. – Truus de Boer-van Wieringen. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Ada van der Meel-Slats. – Siem Heemskerk. – Loek Straman. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Ina van der Velde. – Hennie van Beek-Van der Krogt. – Jan de Vette. – Ester van Delft. – Paula Sevat-Dries.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen;

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 12 februari

Woensdag 15 februari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9:30 uur een taxibusje klaar bij het gebouw van de Menswording. Na afloop van de viering en het samenzijn met koffie (rond 11:30 uur) is er ook weer vervoer per taxibusje terug naar Leiderdorp.

Zondag 19 februari 2017 is er een woord- en gebedsviering, waarin Jeaneke van der Hulst voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Tevens is er kindernevendienst. Aanvang: 09:30 uur

Blijft u denken aan de voedselbank? De gezinnen die moeten rondkomen van een klein inkomen hebben uw hulp hard nodig.


Rotterdam.relNieuwe website bisdom Rotterdam

Het bisdom heeft onlangs het uiterlijk van zijn website vernieuwd, met meer aandacht voor beeld. De diocesane woorden worden aangeboden in zes hoofdstukken: Bisschop. – Vind een kerk. – Netwerk van liefde. – Nieuws. – Activiteiten. – Contact.    Lees meer 


logo_rvk_graybg-e1377194063928Nieuws van de Raad van Kerken

Onlangs verscheen de e-flits van de Raad van Kerken in Nederland, met actuele oecumenische informatie. Lees meer

 


paus_media_xl_1717790Vastenboodschap paus Franciscus

In zijn Vastenboodschap voor de komende Veertigdagentijd, die woensdag 1 maart begint, zegt paus Franciscus dat ‘de ander een gave is’. Hij maakt dit duidelijk aan de hand van de Bijbelse parabel over de arme Lazarus en de rijke man. Lees meer

Hoe koud het was

schapen_20170211_120723_hdr

 

De gevoelstemperatuur in de Goede Herderkerk van de afgelopen weken wordt op bovenstaande foto – vanochtend gemaakt in de Boterhuispolder – treffend uitgebeeld. Enkele parochianen, gehuld in dikke winterjassen, kijken met licht verwijtende blik in de camera.

Inmiddels is het binnenklimaat van onze schaapskooi aan de Hoge Rijndijk aanmerkelijk verbeterd. Morgen zal  de opperherder van ons bisdom, mgr. Hans van den Hende, er voorgaan in de eucharistieviering. Het kinderkoor verleent medewerking. Warm aanbevolen!

Schaapskooiblogger

 

bisschop_inzegening-goedeherder-105

Bisschop Hans van den Hende tijdens de consecratie van de Goede Herderkerk, 17 december 2016 (foto: Karel Verhoosel)

Lees meer over de bisschop van Rotterdam