Overleden: Ali Rotteveel

Op maandag 12 maart is overleden mevrouw Alida Afra Maria Rotteveel-Veerman, echtgenote van Theo Rotteveel, in de leeftijd van 80 jaar.

De avondwake voor Ali Rotteveel zal gehouden worden op zondag 18 maart in de Goede Herderkerk. Voorganger is Jeaneke van der Hulst. Aanvang: 19:00 uur.

De uitvaartdienst wordt gehouden op maandag 19 maart in de Goede Herderkerk om 10:30 uur. In de eucharistieviering zal pastoor Broeders voorgaan. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden op de begraafplaats achter de kerk.

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 10)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 11 maart 2018, de vierde zondag van de Veertigdagentijd (B): 2 Kron. 36,14-16.19-23. – Ef. 2,4-10. – Joh. 3,14-21

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 11 maart

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden:

Jacky Ponsioen-Rasué,  die gisteren vanuit onze kerk is begraven. – Ton van der Voort, die dinsdag a.s. zal worden begraven. – Hubertus van Mil, die zaterdag a.s. zal worden begraven. – Quirinus Bruines. – Charles Borremans. – Cornelia Prins-Kooloos.

Voor overleden parochianen: Patricia Bruines. – Ton Choufoer. – Jan de Vette. – Jan van der Meer. – Truus de Boer-van Wieringen. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Josephine van Galen. – Familie van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 11 maart

Dinsdag 13 maart  is er om 10:30 uur de uitvaartdienst voor Ton van der Voort.

Woensdag 14 maart is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pater L. van Ulden O.F.M.

Donderdagavond 15 maart wordt de oecumenische vesperviering in de Veertigdagentijd gehouden in de Dorpskerk in Leiderdorp. Aanvang: 19:15 uur.

Vrijdag 16 maart is er om 11:00 uur de uitvaartdienst voor de heer Hubertus Johannes Maria van Mil, die op zaterdag 10 maart is overleden in de leeftijd van 89 jaar.

Zaterdag 17 maart wordt in Amsterdam de Stille Omgang gehouden. Informatie over deze nachtelijke processie vindt u op de website. Ook is er een aparte stille omgang voor jongeren. Lees meer

Zondag 18 maart is er om 09:30 uur een eucharistieviering, waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.


‘Met Uw wegen vertrouwd’: een digitale 40-dagenretraite

Op 14 februari 2018, Aswoensdag, is de digitale 40-dagenretraite ‘Met Uw wegen vertrouwd’ van start gegaan. Deze vastenretraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. De dagelijkse nieuwsbrieven zijn geschreven door de jezuïet Hans van Leeuwen. Andere mogelijkheid: overweeg per week een geloofsimpuls in combinatie met verdiepende citaten en gebedstips.

Lees ook het interview met Hans van Leeuwen in www.igniswebmagazine.nl

 


Zoeterwouds korenfestival (17 maart)

Zaterdag 17 maart wordt in Zoeterwoude een korenmiddag gehouden, mede ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het koor Cantate Domino. Plaats van handeling is de Christus-Dienaarkerk (Van Swietenstraat 1). Dit kerkgebouw zal begin mei worden gesloten (waarna de heringerichte Sint-Jan Onthoofdingkerk met Pinksteren opnieuw wordt ingewijd). Maar liefst acht koren – waaronder ons eigen dames- en herenkoor! – zorgen met elkaar voor een aantrekkelijk programma, dat om 14:00 begint en om 17:00 uur eindigt. De toegang is gratis. Kaarten zijn af te halen bij de leden van het koor. Lees meer


Concert kamerkoor Soglasije (25 maart)

Het Zaandams kamerkoor Soglasije bestaat uit geschoolde amateurzangers, die onder leiding van dirigent Sergey Latychev een repertoire zingen van Russische liturgische gezangen, klassieke en volksliederen. Op zondagmiddag 25 maart geeft Soglasije een concert in de Goede Herderkerk. Aanvang 15:00 uur. Zaal open: 14:30 uur. De toegangsprijs bedraagt EUR 15,= (in de voorverkoop via www.soglasije.nl EUR 12,50). Lees meer

Rouwannonces

Overleden: Jacky Ponsioen

Op dinsdag 6 maart is overleden mevrouw Jacky Ponsioen-Rasué, echtgenote van Jos Ponsioen, in de leeftijd van 70 jaar. Jacky Ponsioen zal vanavond, vrijdag 9 maart, opgebaard zijn in het atrium van de kerk, waar gelegenheid tot condoleren is van 19:00-20:00 uur.

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 10 maart in de Goede Herderkerk. Voorgangers: Marianne Turk en Marieke Wortman Aanvang: 13:30 uur. Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden op de begraafplaats achter de kerk.


Overleden: Ton van der Voort

Op dinsdag 6 maart is eveneens overleden de heer Antonius Josephus Marie van der Voort, in de leeftijd van 86 jaar. In zijn werkzame leven was hij als leraar Frans jarenlang verbonden aan het Leidse Bonaventura College. Ton van der Voort was een trouw bezoeker van de Menswordingparochie in Leiderdorp. Ondanks een afnemende gezondheid heeft hij met zijn vrouw nog diverse malen vieringen in de Goede Herderkerk bezocht.

De uitvaartdienst voor Ton van der Voort wordt gehouden op dinsdag 13 maart om 10:30 uur in de Goede Herderkerk. Pastoor Broeders gaat voor in de eucharistieviering, met medewerking van het dames- en herenkoor. Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden op de begraafplaats achter de kerk, waarna er gelegenheid tot condoleren is in Brasserie Park, Van Diepeningenlaan 2 in Leiderdorp.

 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 9)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 5 maart 2018, de derde zondag van de Veertigdagentijd (B): Ex. 20,1-17 of 20,1-3.7-8.12-17. – 1 Kor. 1,22-25. – Joh. 2, 13-25

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 4 maart

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Petronella Kocken-van Wensveen. – Joop Vorst. – Christina de Goede-Juffermans. – Tinie Hermes-Zandvliet. – Charles Borremans. – Quirinus Bruines. – Cornelis Prins-Kooloos.

Voor overleden parochianen: oud-organist Wim van de Velden. – Ina van der Velden. – Ouders Van der Velden. – Marja en Jan Kooijman. – Jan Mooren. – Ton Choufoer. – Frans Cortenbach. – Gita Cortenbach-Penders. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Josephine van Galen. – Familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 4 maart

Woensdag 7 maart is er een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdag 8 maart is er in de Goede Herderkerk een oecumenische vesperviering in het kader van de Veertigdagentijd. Het thema is onvoorwaardelijke liefde Er wordt stilgestaan bij ouders en verzorgers van kinderen in de hele wereld. Door hun inzet krijgen de kinderen en de gemeenschap nieuwe hoop en kracht. Aanvang: 19:15 uur

Zondag 11 maart  is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Na de viering van zondag 11 maart wordt er een deurcollecte gehouden voor de vastenactie.

Blijft u denken aan de Voedselbank? In het kader van de bisdombrede voedselinzamelingsactie gedurende deze Veertigdagentijd willen we ons graag aansluiten bij dit netwerk van liefde. De gezinnen die moeten rondkomen van een klein inkomen hebben uw hulp hard nodig. In de corridor aan de achterzijde van de kerk staan de verzamelmanden altijd klaar.


Beelden uit onze schaapskooi (4)

       

Afgelopen zondag celebreerde bisschop mgr. Van den Hende de eucharistieviering in de Goede Herderkerk (foto 1). In zijn overweging ging de bisschop in op de vraag wie God voor ons wil zijn: een barmhartige en liefdevolle God. In de Veertigdagentijd wordt meer dan ooit, naast vasten en gebed, ook van ons gevraagd om naastenliefde te betrachten. Na de viering, met muzikale begeleiding door het JongerenMiddenkoor, vroeg Regina Krowinkel aandacht voor het Vastenactieproject in Mbala, Zambia. Een korte film werd getoond over het werk van de Zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria (foto 2). – Met dank aan Gerard van der Hulst voor het verslag en de foto’s


Palmpasenstokken versieren

Op woensdagmiddag 21 maart (14:00-15:00 uur) willen wij in het atrium van de Goede Herderkerk palmpasenstokken gaan versieren, met alle kinderen die zich daarvoor opgeven. We vragen een kleine (vrijwillige) bijdrage. Opgeven kan bij Amanda Jongbloed (telefoon 06-14464035 of email: seringenberg@gmail.com) of Mariëtte Denissen (telefoon: 06-25571962). Als de kinderen zelf een houten kruis mee willen nemen dan zorgen wij voor lekkers, limonade en knutselmateriaal. – Amanda Jongbloed


Nieuws uit het bisdom

De webberichten over gebeurtenissen en activiteiten in het bisdom Rotterdom worden regelmatig samengevat in een nieuwsbrief. Lees meer


Uitvaart Ruud Lubbers in kathedraal Rotterdam

Op dinsdag 20 november werd in de HH. Elizabeth en Laurentiuskathedraal te Rotterdam de uitvaartmis gehouden voor oud-premier Ruud Lubbers, in aanwezigheid van familie, vrienden en vele hoogwaardigheidsbekleders. De homilie werd gehouden door bisschop Van den Hende. Ruud Lubbers overleed op 14 november op 78-jarige leeftijd. Lees meer

Mgr. van den Hende bewierookt de kist tijdens de absoute (Foto Ramon Mangold)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 8)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 25 februari 2018, de tweede zondag van de Veertigdagentijd (B): Gen. 22,1-2.9a.10-13.15-18. – Rom. 8,31b-34. – Mc. 9,2-10

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 25 februari

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Petronella Kocken-van Wensveen. – Joop Vorst. – Christina de Goede-Juffermans. – Tinie Hermes-Zandvliet. – Charles Borremans. – Quirinus Bruines.

Voor overleden parochianen: Cock Out-van der Meer. – Sacha Lim. – Paul Snijders. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Ivo Harteveld. – Ella van Eijk. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Jan Roeleven. – Gerard Knigge. –Anna en Jan Versteegen. – Helmi Vis – van Bilderbeek. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 25 februari

Vanmiddag is er op Vronesteyn een voorlichtingsmiddag over de diaken- en priesteropleiding (14:00 tot 17:00 uur)

Woensdag 28 februari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdag 1 maart is er om 19:15 uur een oeucumenische vesperviering in de Dorpskerk in Leiderdorp. Het thema is onvoorwaardelijke liefde.

Zondag 4 maart is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastor R. Kurvers voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor. Er is opvang voor de allerkleinsten aanwezig.

Zondag 11 maart zal er ten behoeve van de Vastenactie een deurcollecte worden gehouden.


Beelden uit onze schaapskooi (3)

Op diverse manieren kan men in de kerk waarnemen dat de Veertigdagentijd is begonnen. De kazuifel van de priester is paars (liturgische kleur van boete en inkeer) en op het altaar ontbreken de bloemen. Het is bovendien te horen (of beter gezegd niet te horen): tijdens vieringen in deze periode klinkt geen ‘Gloria’, en in de gezongen acclamatie vóór het evangelie ontbreekt het ‘Alleluia’.

Ook de hongerdoek maakt deel uit van een oude traditie van liturgische versobering. Altaar en crucifix werden al in de middeleeuwen aan het zicht van de geloofsgemeenschap onttrokken door een groot doek: een vorm van visueel vasten. Aanvankelijk gebruikte men een eenvoudig witlinnen doek. Maar in de loop der tijd werden hierop afbeeldingen aangebracht, ontleend aan de christelijke iconografie, die juist uitnodigen tot bezinning en overdenking.

Dit geldt ook voor de hongerdoek die thans in de kerkzaal is opgehangen (foto). Het is ruim tien jaar geleden vervaardigd door een groep vrijwilligers naar een idee van pastoor Versteegen. Aan de linkerkant zien we onze kerk, omgeven door tal van bijbelse symbolen. Boven bliksemt het uit een onweerswolk. Een wolkbreuk kan een zondvloed veroorzaken; maar tegelijk ervaren we water als nieuw begin van leven. In het centrum van de hongerdoek bevindt zich de regenboog: teken van het oude verbond tussen God en de mens (Noach).

Het oude verbond gaat aan de rechterkant over in het nieuwe verbond, tot stand gebracht door het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus, Gods Zoon, dat we gedenken als de Veertigdagentijd uitloopt op Pasen. Dit wordt allereerst gesymboliseerd in het kruis en de palmtak. Dichtbij staan drie verwante afbeeldingen. Boven: de haan, die kraait op Goede Vrijdag als Petrus Jezus voor de derde keer verloochent. — Linksonder: Christus en zijn discipelen tijdens het Laatste Avondmaal (met Judas als slang). — Rechtsonder: de lijdenswerktuigen (doornenkroon, gesel en spijkers).

Boven de regenboog: het Chi-Rho-teken (gevormd uit de twee eerste letters van het Griekse woord ΧΡΙΣΤΟΣ ‘Christos’), dat in combinatie met het wasbekken en de waterkruik staat voor Jezus die zijn leerlingen als een slaaf de voeten wast. — Daarnaast is de parabel van de zaaier verbeeld, wiens uitgestrooid zaad (het woord van God) kan uitgroeien tot korenaren maar ook kan verstikken tussen de distels.

Onder de regenboog: Jezus als de ware wijnstok (en zijn volgelingen als de ranken). — Christus die de duivel overwint (kruis op slang). — Een opengeslagen bijbel met de sacramenten van het H. Doopsel en de H. Eucharistie.

Tot zover deze aanzet tot interpretatie. Aanzet, want één hongerdoek zegt meer dan duizend woorden.


Grootste Museum van Nederland

Volgens Museum Catharijneconvent vormen de Nederlandse kerken samen het grootste museum van Nederland. In een bijzonder project presenteren zich elf kerken en twee synagogen, nog alle religieus actief, aan een algemeen publiek. Al sinds de zomer van 2017 kan men deze godshuizen met hun indrukwekkende interieurs en prachtige kunstvoorwerpen bezoeken. Maar via een website kunt u ze ook op afstand bewonderen, dankzij prachtige video’s. Lees meer (via www.grootstemuseum.nl)

Foto: Grote Kerk, Breda

Nieuwsbrief 2018, nummer 2

Er is weer een verse nieuwsbrief gereed. Een korte dit keer, maar daarom niet minder lezenswaardig!

Nieuwsbrief Parochiekern De Goede Herder 2018 – nummer 2

Een papieren versie van deze nieuwsbrief treft u altijd aan op de tafel bij de garderobe in de kerk.

Lees in deze nieuwsbrief meer over:

Nieuwsbrief-icoon_klein

 • Stichting Babyspullen
 • Waar wij vasten, worden anderen gevoed (MOV/Diaconie)
 • Actie Kerkbalans
 • Parochieberichten
 • Vieringen in De Goede Herder van 18 februari t/m 18 maart 2018

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 16 maart 2018
Wilt u iets in de nieuwsbrief kwijt? Lever dan uw artikel uiterlijk vrijdag 9 maart 2018 in via nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 7)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 18 februari 2018, de eerste zondag van de Veertigdagentijd (B): Gen. 9,8-15. – 1 Petr. 3, 18-22. – Mc. 1,12-15

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties  18  februari

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Petronella Kocken-van Wensveen. – Joop Vorst. – Christina de Goede-Juffermans. – Tinie Hermes-Zandvliet. – Charles Borremans. – Quirinus Bruines. – Cornelia Johanna Prins-Kooloos.

Voor overleden parochianen:– Patricia Bruines. – Riet en Piet van Zijp. – Riet en Jaap van Diemen. – Nel en Jan Zandbergen. – Jan Straathof. – Paula Sevat-Dries. – Corrie Bousie. – Aad en Erwin Duijndam. – Josephine van Galen.  – overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 18 februari

Woensdag 21 februari is er om 10:00 uur een woord en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdag 22 februari is er een oecumenische vesperviering in de Goede Herderkerk. Aanvang: 19:15 uur. Het thema is onvoorwaardelijke liefde en is gebaseerd op het thema van de stille tijd van kerk in actie. Er wordt stilgestaan bij ouders en verzorgers van alle kinderen in de hele wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen en hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht.

Zondag 25 februari is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin bisschop Van den Hende zal voorgaan. Met medewerking van het jongeren/middenkoor. Er is opvang voor de allerkleinsten aanwezig.


Oriëntatiedag

Van 14:00 tot 17:00 uur is er op Vronesteyn een voorlichtingsmiddag over de diaken- en priesteropleiding. Lees meer

 


Gebedskaart

Vanwege het Jaar van Gebed wordt vanaf Aswoensdag een gebedskaart verspreid in het bisdom Rotterdam. Het gebed is zo opgesteld dat het heel goed samen gebeden kan worden. Lees meer

 


Overleden: Ruud Lubbers

Op 14 februari is oud-premier Ruud Lubbers overleden in zijn woonplaats Rotterdam, in de leeftijd van 78 jaar. De christen-democraat Lubbers leidde in de jaren 1982-1994 drie kabinetten. Belangstellenden kunnen op maandag 19 februari afscheid nemen van Ruud Lubbers in de rooms-katholieke Laurentius- en Elisabethkathedraal in Rotterdam (13:00-19:00 uur). Een dag later vindt in dezelfde kerk aan de Mathenesserlaan de uitvaartdienst voor de oud-premier plaats. Lees meer (via www.kro.nl)


Hongeren naar God

Het christelijk vasten is geen doel op zich maar een hulpmiddel om dichter bij God te komen, aldus Nikolaas Sintobin. Lees meer (via www.kerknet.be)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 6)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 11 februari 2018, de zesde zondag door het jaar (B): Lev. 13,1-2.45-46. – 1 Kor. 10,31-11,1. – Mc. 1,40-45


Misintenties 11 februari

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Petronella Kocken-van Wensveen. – Joop Vorst. – Christina de Goede-Juffermans. – Tinie Hermes-Zandvliet. – Charles Borremans. – Quirinus Bruines, die dinsdag jongsleden vanuit onze kerk is begraven.

Voor overleden parochianen: Nel Bruines-Overmeer. – Jan van der Meer. –Jan de Vette. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Gijs Duivenvoorden. – Truus de Boer – van Wieringen. – Siem Heemskerk. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 11 februari

Woensdag 14 februari, Aswoensdag, is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pastoor Broeders. .
– ’s avonds is er om 19:15 uur een eucharistieviering, waarin het askruisje wordt uitgereikt. Voorganger is pastoor Broeders. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Donderdag 15 februari is er om 19:15 uur als onderdeel van de Veertigdagentijd een oecumenische vesperviering in de Dorpskerk te Leiderdorp.

Zondag 18 februari is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering, waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Blijft u denken aan de Voedselbank? In het kader van de bisdombrede voedselinzamelingsactie in de komende vastentijd willen we ons zeker aansluiten bij dit netwerk van liefde. De gezinnen die moeten rondkomen van een klein inkomen hebben uw hulp hard nodig. Achter in de kerk staan de verzamelmanden altijd klaar.


Beelden uit onze schaapskooi (2)

               

Tijdens de zondagsviering werden drie vrijwilligers in het zonnetje gezet. Na vele jaren jaren actief te zijn geweest in de werkgroep kindernevendienst nam Desiree Blom vanochtend afscheid (foto 1 links). Zij ontving uit handen van Nettie Vroonhof een mooie bos bloemen als dank. Aan het einde van de viering werden twee leden van het dames- en herenkoor naar voren geroepen. Pastoor Broeders reikte namens de Gregoriusvereniging aan Lenie Boers (alt) en Theo Rotteveel (bas) een oorkonde en speld uit, als dank voor vijftig jaar inzet “voor muziek ten dienste van de liturgie” (foto 3). Ook zij ontvingen een bloemenhulde. Onze parochiekern is Desiree, Lenie en Theo zeer erkentelijk voor de tijd en aandacht aan onze gemeenschap besteed!

Ondertussen is de Jozefkapel – al ontdaan van het steigerwerk maar nog in afwachting van haar gouden belettering – weer in gebruik. Het doek om de beeldengroep is verwijderd en de kaarsen zijn ontstoken. (foto 2).


Ontmoeting Vlaamse en Nederlandse bisschoppen

Dinsdag 6 februari  vond in Den Bosch de jaarlijkse bijeenkomst plaats van de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen. Er werd gesproken over thema’s als de interreligieuze dialoog met de islam, de synode over jongeren en de discussie in Nederland over het onderwerp ‘Voltooid leven’. Lees meer (via www.bisdomrotterdam.nl)

(Foto: Ramon Mangold)


Van Carnaval naar Aswoensdag: twee keer de wereld op zijn kop

     

Dit weekend is, vooral beneden de grote rivieren, het carnaval weer losgebarsten. Aan de vooravond van de Veertigdagentijd gooien jong en oud de remmen nog eens los: bestaande maatschappelijke verhoudingen worden vrolijk bespot en op hun kop gezet: met verkleedpartijen en optochten, met zang en dans, en met overvloedig eten en drinken. Het is de storm voor de stilte, want komende woensdag begint een periode van bezinning en inkeer. Op Aswoensdag, voor katholieken een vastendag, herinneren we ons dat we van stof zijn gemaakt en tot stof zullen wederkeren. Vandaar het askruisje waarmee we tijdens de viering worden getekend. Lees meer (via www.kro.nl)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 5)

De boodschap teruglezen

Lezingen van zondag 4 februari 2018, de vijfde zondag door het jaar (B): Job 7,1-4.6-7. – 1 Kor. 9,16-19.22-23. – Marc. 1,29-39

 


Gebedsintenties 4 februari

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Petronella Kocken-van Wensveen. – Joop Vorst. – Jan van der Meer. – Hendrikus Smit. – Christina de Goede-Juffermans. – Tinie Hermes-Zandvliet. – Charles Borremans, die dinsdag j.l. vanuit onze kerk is uitgedragen.

Voor overleden parochianen: Jan Mooren. – Ton Choufoer. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Ivo Harteveld. – Ella van Eijk. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Jan Roeleven. – Gerard Knigge. – Anna, Jan en Marianne Versteegen. – Helmi Vis-van Bilderbeek. – Marja en Jan Kooijman. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 4 februari

Dinsdag 6 februari is er om 10:30 uur een uitvaartdienst voor de heer Quirinus Bruines. Marianne Turk gaat voor in de woord- en gebedsviering. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Woensdag 7 februari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 11 februari is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.


Actie Kerkbalans 

Hoewel nog niet alle wijken en enveloppen binnen zijn, willen we de parochianen van onze parochiekern hartelijk danken  voor hun toezegging voor 2018. De komende dagen zullen we een en ander verwerken. De gemaakte of geschreven opmerkingen zullen aan de beheercommissie overhandigd worden; daar kunt u op rekenen. Mocht u de brief vergeten zijn of was u niet thuis: u kunt uw toezegging ook per mail zenden naar: adm.degoedeherder@yahoo.com

Via deze plaats willen we ook onze trouwe lopers en loopsters hartelijk danken. Soms ging men wel meerdere malen langs omdat er niemand thuis was en men wilde de envelop toch op halen. Van diverse wijken zijn dan ook alle enveloppen opgehaald!

Namens de werkgroep Kerkbalans, Carla van Jaarsveld


Beelden uit onze schaapskooi (1)

Afgelopen maandagavond zijn de opgehaalde enveloppen van de parochianen ingezameld. Foto 1 toont Anne Webb van de werkgroep in het secretariaat met enkele lopers en pastoor Broeders. Ondertussen heeft de schilderswerkgroep de decoratie van de altaarboog in de Jozefkapel voltooid (foto 2). Het ziet er prachtig uit. Binnenkort volgt de belettering aan de onderkant van de blauwe koepel.

     


Overleden: Quirinus Bruines

Op donderdag 1 februari is de heer Quirinus Cornelis Bruines overleden, in de leeftijd van 81 jaar. De heer Bruines verbleef de laatste tijd in woonzorgcentrum Rijndael te Koudekerk maar is afkomstig uit Zoeterwoude-Rijndijk, waar hij en zijn broers een tuincentrum hadden. De uitvaartdienst zal gehouden worden op dinsdag 10:30 uur in de Goede Herderkerk. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de begraafplaats achter de kerk.


Overleden: Nico ter Linden

Afgelopen weekeinde is Nico ter Linden overleden, in de leeftijd van 81 jaar. Bijna twintig jaar lang was hij predikant van de protestantse Westerkerk in Amsterdam. Hij was bekend bij velen, ook katholieken, via tv-optredens (onder meer in het programma ‘Op verhaal komen in de Wester’), zijn columns ‘Kostgangers’ in het dagblad Trouw, en vooral zijn zesdelige navertelling van de Bijbel Het verhaal gaat … Lees meer (via www.trouw.nl)


Oecumenische vesperdiensten in de Vastentijd

Evenals voorgaande jaren worden in de Veertigdagentijd voor Pasen oecumenische vesperdiensten georganiseerd in samenwerking met de Dorpskerk in Leiderdorp. Dit jaar is het thema: ‘Onvoorwaardelijke liefde’.

Wij staan stil bij moeders, vaders, verzorgers én grootouders in alle delen van de wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht.

Want waar onvoorwaardelijk liefde wordt gegeven ontstaat nieuwe hoop en kracht. Jezus deelde zijn liefde voor ons onvoorwaardelijk, tot in de dood. Die liefde is aan ons gegeven… om door te geven. En dat is het wel het mooiste aan goddelijke gaven: Die vermenigvuldigen zich als je ze deelt.

Onvoorwaardelijke liefde vraagt om overgave, maar ook lef om het vol te houden.. Want lef hoort bij liefde! We hopen dat u in deze bezinnende vespers iets van die lef en liefde mag ervaren. U bent van harte welkom.

 • 15 februari  Dorpskerk
 • 22 februari  Goede Herderkerk
 • 1 maart       Dorpskerk
 • 8 maart       Goede Herderkerk
 • 15 maart     Dorpskerk (hieraan voorafgaand de vastenmaaltijd om 18.00 uur)
 • 22 maart     Goede Herderker (viering van boete en verzoening)

Aanvang steeds om 19:15 uur (tot 19:45 uur)

Namens de voorbereidingsgroep, Liesbeth van Meeteren.

 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 4)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingena van zondag 28 januari 2018, de vierde zondag door het jaar (B): Deut. 18,15-20. – 1 Kor. 7,32-35. – Marc. 1,21-28.

 


Misintenties 28 januari

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Petronella Kocken-van Wensveen. – Joop Vost. – Jan van der Meer. – Hendrikus Smit. – Christina de Goede-Juffermans. – Tinie Hermes-Zandvliet.

Paula Sevat-Dries. – Kees van Hoof. – Jan Straathof. – Sacha Lim. – Paul Snijders. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Vader, Moeder en Martien Hendriks. – Hennie Smit. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 28 januari

Maandag 29 januari is er een voorbereidingsavond van het H. Vormsel.

Dinsdag 30 januari is er om 10:30 uur de uitvaartdienst van de heer C. Borremans. Voorganger is pastoor Broeders. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Woensdag 31 januari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 4 februari is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering waarin Thea Dingjan-Zonneveld voorgaat. Met medewerking van het jongeren-middenkoor.


Herinnering: Kerkbalans 2018

Wanneer u de envelop met uw toezeggingsstrookje nog niet bij de loper heeft teruggebracht zal deze maandagavond bij u langskomen.

U kunt uw toezegging ook per mail sturen naar de administratie. Mocht u geen envelop thuis hebben ontvangen dan kunt u deze ook aanvragen via dat mailadres: adm.degoedeherder@yahoo.com

Namens de werkgroep Actie Kerkbalans, Carla van Jaarsveld


Overleden: Charles Borremans

Op maandag 22 januari is overleden de heer Charles Alphonius Borremans in de leeftijd van 81 jaar. De heer Borremans was nog zeer actief, onder andere als vrijwilliger in de bibliotheek van Leiderdorp. De uitvaartdienst wordt gehouden op dinsdag 30 januari om 10:30 uur in de Goede Herderkerk. Pastoor Broeders gaat voor in de eucharistieviering, met medewerking van het dames- en herenkoor. Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Leiderdorp  (ca. 12:15 uur).


Ik wil… leren bidden

Verlangen naar gebed is een belangrijke eerste stap. Maar om te kunnen bidden, moet je het leren. Ontdek hoe je eraan begint. Lees meer (via www.kerknet.be)

Zie ook het lemma ‘Gebed‘ in het Katholiek ABC (via www.kro.nl)