Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 20)


bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

De schriftlezingen van zondag 14 mei, de vijfde zondag van Pasen (A): Hand. 6,1-7. – 1 Petr. 2,4-9. – Joh. 14,1-12


kaarsGebedsintenties 14 mei

Voor de overledenen: Frans Cortenbach. – Ton Choufoer. – Truus de Boer-van Wieringen. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen. – Ada van der Meel – Slats. – Ina van der Velde. – Riet en Piet van Zijp. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Josephine van Galen. – Overleden  familie Van Rijn;

Voor de overleden parochianen die onlangs uitgeleide zijn gedaan: Ben Krabbendam. – Cees Slingerland. – Toos Wagenaar. – Marion van der Krogt-Koelewijn, afgelopen vrijdag uitgedragen vanuit deze kerk.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor alle moeders.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 14 mei

De deurcollectie na afloop van de eucharistieviering van 7 mei (roepingenzondag) heeft EUR 172,20 opgebracht. Dit bedrag komt ten goede aan Vronesteyn, de priester- en diakenopleiding van het bisdom Rotterdam. Hartelijk dank voor uw giften!

Woensdag 17 mei is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Voorafgaand hieraan vindt het rozenkransgebed plaats. Voor vervoer vanuit en naar Leiderdorp wordt gezorgd.

Zondag 21 mei is er om 9:30 uur een eucharistieviering, waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor.

Blijft u denken aan de Voedselbank? De gezinnen die moeten rondkomen van een klein inkomen hebben uw hulp hard nodig.

Nieuwsbrief nummer 5 (mei 2017) is verschenen. De papieren versie treft u achter in de kerk aan.

Het blad Rondom de Kerk wordt niet meer thuisbezorgd. Exemplaren van de laatste aflevering liggen op de tafel achter in de kerk, om mee te nemen (of klik hier voor de pdf-versie).


 

fatima17Francisco en Jacinta Marto heilig verklaard

Paus Franciscus heeft gisteren bij aanvang van een openluchtmis in Fátima – waaraan naar schatting honderdduizend mensen deelnamen – Francisco Marto (1908-1919) en Jacinta Marto (1910-1920) heilig verklaard. Voor hun nichtje Lucia dos Santos, die karmelietes werd en in 2005 overleed, loopt een zaligverklaringsproces. Op zaterdag 13 mei 2017 was het precies honderd jaar geleden dat Maria voor het eerst aan drie Portugese herderskinderen uit het gehucht Aljustrel zou zijn verschenen op een veld bij Fátima. ‘s Ochtends bad paus Franciscus bij de graven van Francisco en Jacinta Marto in Fátima (foto: AFP). Lees meer

 


Scheppingskerk-50-jaarScheppingskerk Leiderdorp 50 jaar.

De protestantse Scheppingskerk aan de Van Poelgeestlaan in Leiderdorp bestaat vijftig jaar. Dat feit wordt zondag 14 mei 2017 herdacht met een feestelijke kerkdienst onder leiding van de predikanten Esther de Paauw, Stephan Kurtzahn en Hester Smits. Hans Kruidenberg en André Bouwman zijn aanwezig om namens onze parochiekern gelukwensen over te brengen. Al vele jaren werken katholieken en protestanten in Leiderdorp hartelijk samen, wat bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in de oecumenische vespers op donderdagavonden in de Advent en Veertigdagentijd. Lees meer


bloemen-400x400Moederdag: zondag 14 mei 2017

“Moederdag is een dag om moeders in de bloemetjes te zetten voor al het gewone en buitengewone van elke dag, voor zovele manieren waarop zij Gods liefde vertolken: fruitpap maken, pijn wegzoenen, eindeloos luisteren naar verhalen van op de speelplaats, de saaiste examenstof opvragen, omhelzen bij liefdesverdriet, en volwassen kinderen vol liefde en vertrouwen uitzwaaien, …

“Moederdag is een dag om dankbaar te zijn voor de warmte en de wijsheid van moeders, om moeders die rouwen om hun kind nabij te zijn, om het verborgen lijden van moeders mee te dragen in gebed.”
(Ontleend aan www.gezinspastoraal.be)

 

Nieuwsbrief 2017, nr. 5

Er is weer een goed gevulde nieuwsbrief verschenen.

Lees in nieuwsbrief nummer 5 meer over:

Nieuwsbrief-icoon_klein

 • Stichting voedselbank
 • Sam’s kledingactie
 • Sponsortocht Rabobank
 • Gedecoreerde parochianen
 • Kindernevendiensten
 • Pinksteractie voor missionarissen
 • Opbrengst deurcollecte Roepingenzondag
 • de Eerste Heilige Communie
 • Parochieberichten
 • Tijden, voorgangers, koren en vieringen in De Goede Herder t/m 18 juni

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 9 juni. Gelieve kopij aan te leveren uiterlijk vrijdag 2 juni 2017 bij de redactie via email: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com

Wij wensen u weer veel leesplezier!

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder

Overleden: Marion van der Krogt

symbool-kruisOp woensdag 19 april is te Prahran (Australië) overleden Maartje van der Krogt-Koelewijn, in de leeftijd van 70 jaar.

De uitvaartdienst, waarin Marianne Turk voorgaat, zal worden gehouden op vrijdag 12 mei in de Goede Herderkerk. Aanvang: 14:00 uur. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de begraafplaats Hoge Rijndijk, achter de kerk.

 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 19)

dhg_20161119_143851_hdr_bewerktDe boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 7 mei 2017, de  vierde zondag van Pasen (A): Hand. 2,14a.36-41. – 1 Petr. 2,20b-25. – Joh. 10,1-10.

Beluister diaken Titus Frankemölle, werkzaam in het onderwijs, over de evangelielezing: ‘Deze docent is herder’ (via katholiekleven.nl)

Op deze zondag viert onze parochiekern haar naamfeest. Ook het nieuw ingerichte kerkgebouw aan de Rijndijk werd in december 2016 toegewijd aan de Goede Herder. Het wil tot uitdrukking brengen dat de schapen aan weerszijden van de Rijn voortaan samen optrekken, als één kudde.


kaarsGebedsintenties 7 mei

Voor de overledenen: Patricia Bruines. – Marja Kooyman. – Jan Mooren. – Siem Heemskerk. – Jan de Vette. – Nel Bruines-Overmeer. – Marianne Hockx-Binnendijk. – Corrie Bousie. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overleden parochianen die onlangs uitgeleide zijn gedaan: Marion van der  Krogt. – Toos Wagenaar. – Frans Cortenbach. – Ben Krabbendam.

Uit dankbaarheid ter gelegenheid van een vijftigjarig huwelijk.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen;

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 7 mei

Op maandag 8 mei wordt ’s avonds de vijfde voorbereidingsbijeenkomst van de vormelingen gehouden. Aanvang: 19:00 uur

Op woensdag 10 mei is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel, waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Aansluitend vindt het rozenkransgebed plaats. Voor vervoer vanuit en naar Leiderdorp wordt gezorgd.

Op zondag 9:30 uur is er een woord- en gebedsviering, waarin Jeaneke van der Hulst voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is Jeaneke van der Hulst.

Vandaag is het roepingenzondag. Na de viering zal er een deurcollecte worden gehouden, die ten goede komt aan Vronesteyn, de priester- en diakenopleiding van het Bisdom Rotterdam. Bisschop Hans van den Hende en onze pastoor Walter Broeders (tevens rector van Vronesteyn) bevelen deze collecte bijzonder bij u aan.

We zijn nog op zoek naar één chauffeur uit Leiden/Zoeterwoude, die één maal per vier weken parochianen naar de kerk wil rijden. Meld u aan bij het secretariaat of bij Ellen Harteveld!

Blijft u denken aan de Voedselbank? De gezinnen die moeten rondkomen van een klein inkomen hebben uw hulp hard nodig.

Het blad Rondom de Kerk wordt niet meer thuisbezorgd. Exemplaren van de laatste aflevering liggen op de tafel achter in de kerk, om mee te nemen (of klik hier voor de pdf-versie). Ook de papieren versie van de laatste Nieuwsbrief treft u achter in de kerk aan.


roepingenzondag-2017Bidden om roepingen

Jezus zelf roept ons op om te bidden voor roepingen: ‘De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst om arbeiders te sturen om te oogsten’ (Matteüs 9:38). Bidden om roepingen kunnen we echter niet beperken tot één zondag. Daarom heeft het bisdom Rotterdam een digitaal gebedenboekje uitgegeven. Het bevat voor elke maand schriftteksten, overwegingen van paus Franciscus en gebeden. Lees meer

 

 


logo_rvk_graybg-e1377194063928Publicaties van de Raad van Kerken: E-flits en Op weg naar geluk 

Onlangs verscheen de jongste nieuwsbrief van de Raad van Kerken: E-flits (mei 2017).

Als deel 54 in een reeks bezinningspublicaties verscheen tevens: Op weg naar geluk. Godsdiensten presenteren zich. Uit de inleiding van Jan Peter Schouten: ‘Een weg die oplicht, een weg door het leven. Een weg waarop geluk bereikbaar wordt, en vertrouwen en vrede geen onhaalbare idealen meer zijn. Een weg om te gaan… Daarover gaat het in religies. En al die verschillende godsdiensten herkennen dat ook van elkaar. Zij weten natuurlijk ook wel waarin ze van elkaar verschillen. En ze zitten vaak ook vast aan hun eigen woorden en rituelen. Die zijn hun immers dierbaar. Maar het is niet moeilijk om over de grens heen te kijken. Het is vanzelfsprekend om in de ander te herkennen wat je zelf gevonden hebt: zo’n weg van geluk. Dat verbindt dus ook met elkaar.” Lees meer

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 18)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 30 april 2017, de derde zondag van Pasen (A): Hand. 2,14.22-32. – 1 Petr. 1,17-21. – Luc. 24,13-35


kaarsGebedsintenties 30 april

Voor de overledenen: Lies en Adriaan Vreeburg. – Ivo Harteveld. – Jan Roeleven. – Gerard Knigge. – Anna en Jan Versteegen. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overleden parochianen die onlangs uitgeleide zijn gedaan: Toos Wagenaar. – Frans Cortenbach. – Ben Krabbendam.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen;

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 30 april

Woensdag 3 mei is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Aansluitend vindt het rozenkransgebed plaats. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9:30 uur een taxibusje klaar bij het gebouw van de Menswording. Na afloop van de viering en het samenzijn met koffie (rond 11:30 uur) is er ook weer vervoer per taxibusje terug naar Leiderdorp.

Zondag 7 mei is er om 9:30 uur een eucharistieviering, waarin pastor B. Versteegen voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Extra aandacht wordt gevraagd voor de jaarlijkse kledinginzameling van Sam’s Kledingactie op zaterdag 6 mei ’s morgens van 9:00 tot 11:30 uur
– Inzamellocaties Leiderdorp: Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan en Kastanjelaanschool;
– Inzamelocatie Zoeterwoude: De Goede Herderkerk, Hoge Rijndijk.
De kledinginzameling is dit maal ten behoeve van Mensen in Nood voor de wederopbouw van dorpen in Nepal na de zware aardbevingen vorig jaar. Lees meer

Er heeft zich een chauffeur uit Leiderdorp gemeld! We zijn nu nog op zoek naar een chauffeur uit Zoeterwoude en liefst ook één uit Leiden, die één maal per vier weken parochianen naar de kerk willen rijden. Meld u aan bij het secretariaat of bij Ellen Harteveld!

Blijft u denken aan de Voedselbank? De gezinnen die moeten rondkomen van een klein inkomen hebben uw hulp hard nodig.

Het blad Rondom de Kerk wordt niet meer thuisbezorgd. Exemplaren van de laatste aflevering liggen op de tafel achter in de kerk, om mee te nemen (of klik hier voor de pdf-versie). Ook de papieren versie van de laatste Nieuwsbrief treft u achter in de kerk aan.


rie-berk-gedecoreerdParochianen gedecoreerd

Op woensdag 26 april werd bekend dat parochiaan Rie Berk werd geëerd met een lintje. Zij heeft zich ruim veertig jaar onafgebroken ingezet voor de kerkmuziek. Daarnaast was Rie vele jaren actief als vrijwilliger bij de bejaardensociëteit Zoeterwoude-Rijndijk (sinds 1994) en bij de Zonnebloem (van 1998 tot 2012). Als waardering voor haar inzet en doorzettingsvermogen werd zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

In Leiden viel Wilbert van Erp een vergelijkbare eer ten deel. Vanwege velerlei verdiensten, onder meer zijn inzet als vice-voorzitter van het kerkbestuur van de Lam Gods (1995-2012) en van het parochiebestuur van de H.H. Petrus en Paulus (2012-heden), werd ook hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Beiden feliciteren wij hartelijk met hun onderscheiding!

Pastoraatgroep en beheercommissie De Goede Herder 


Rotterdam.rel

150 jaar heiligverklaring Martelaren van Gorcum

Op zaterdag 29 april herdacht bisschop Van den Hende met een eucharistieviering in de bedevaartskerk te Brielle de heiligverklaring van de Martelaren van Gorcum honderdvijftig jaar eerder, in 1867. De vier priesters en vijftien kloosterlingen, meest franciscanen afkomstig uit Gorcum, werden op 9 juli 1572 door watergeuzen opgehangen in een oude turfschuur nabij Den Briel. Ze werden vervolgd vanwege hun rooms-katholieke geloofsovertuiging. Lees meer


roepingenzondag_rome_sintpieter__ramonmangoldRoepingenzondag

Zondag 7 mei wordt in de rooms-katholieke kerk wereldwijd gebeden voor roepingen. Paus Franciscus moedigt alle gelovigen aan te blijven bidden voor nieuwe roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven. “Het volk van God moet geleid worden door herders die hun leven durven geven aan de dienst van het Evangelie. Ik vraag daarom aan parochiegemeenschappen, verenigingen en de vele gebedsgroepen die er in de Kerk zijn: in weerwil van de bekoring van de ontmoediging, blijf bidden dat de Heer arbeiders voor de oogst stuurt en ons priesters geeft die verliefd zijn op het Evangelie en in staat zijn hun broeders nabij te zijn en zo een levend teken van Gods barmhartige liefde zijn.” Lees meer

Er zal tevens een deurcollecte worden gehouden, die ten goede komt aan Vronesteyn, de priester- en diakenopleiding van het bisdom Rotterdam. Bisschop Hans van den Hende en onze pastoor Walter Broeders (tevens rector van Vronesteyn) bevelen deze collecte bijzonder bij u aan.

Wat is roeping? – Wie roept? – Wie worden geroepen? – Wat is mijn roeping? Lees meer


Nieuwsbrieven van het bisdom Rotterdam 

Vanuit het bisdom Rotterdam zijn onlangs enkele nieuwsbrieven verschenen:

Bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_dienenAflevering 2017,  nummer 3 (mei) van de Nieuwsbrief Dienen, waarin onder meer: Projectentocht. – Diaconieprijs ‘Brood en Rozen’. – 40-dagencampagne ‘Netwerk van Liefde’. – Toekenningen Diocesane Caritas Instelling. – Hongerdoekencollectie Pastorale Dienstverlening uitgebreid (o.m. dankzij onze parochiekern). –  Missionaire werkdagen. – Agenda.

 

bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_lerenAflevering 2017, nummer 2 (april) van de Nieuwsbrief Leren, waarin onder meer:
Eerste H. Communieproject: Een cadeautje. – Kliederkerk. – Het verhaal van Fatima. – Video over het Sacrament van het Huwelijk. – Tour of Faith. – Voor vormselgroepen: Vuurdoop fotocollagewedstrijd. – Agenda.

 

bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_pastoraatAflevering 2017, nummer 1 (januari) van de Nieuwsbrief Pastoraat, waarin onder meer:
Cursussen Pastorale School. – Vertaling van Amoris Laetitia beschikbaar. – Ontmoetingsbijeenkomst pastoraatgroepen (20 mei). – Aanbod kadercursus Kerkopbouw.

 

bisdom-Rotterdam_knop-nieuwsbrief_vierenAflevering 2017, nummer 1 (februari) van de Nieuwsbrief Vieren, waarin onder meer:
Diocesane scratch dag. – Kostercursus. – Nieuwe uitgaven (o.m. nieuwe toonzettingen Onze Vader). – Diocesane Instelling voor Liturgische Muziek Sint-Gregorius (DISG). – Agenda.

 

 

Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 17)

thomas_caravaggioDe boodschap teruglezen

De schriftlezingen van zondag 23 april 2017, de tweede zondag van Pasen (A): Hand. 2,42-47. – 1 Petr. 1,3-9. – Joh. 20,19-31

De tweede zondag van Pasen wordt in Nederland Beloken Pasen genoemd. Op deze zondag eindigt in de katholieke kerk het ‘paasoctaaf’, de achtdaagse feestperiode gerekend vanaf Pasen. Lees meer

De ongelovige Thomas (Joh. 20, 19-31), in 1602/3 geschilderd door Caravaggio (Sanssouci, Potsdam)


kaarsGebedsintenties 23 april

Voor de overledenen: Ton Choufoer. – Sacha Lim. – Paul Snijders. – Gerard Gründemann. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Nel Bruines-Overmeer. – Riet en Piet van Zijp. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Frans Cortenbach. – Ben Krabbendam.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen;

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 23 april

De opbrengst van de kerkdeurcollecte voor de Vastenactie voor ‘ Eilanden van Hoop’ in El Salvador en het ‘Ouders-Kinderen-Detentieprogramma’ van Exodus Nederland bedroeg € 136.90. Tijdens de vieringen van Witte Donderdag, de Paaswake en Paaszondag hebben de collectes in totaal € 1401,25 opgebracht. Hartelijk dank voor uw vrijgevigheid.

Woensdag 26 april is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9:30 uur een taxibusje klaar bij het gebouw van de Menswording. Na afloop van de viering en het samenzijn met koffie (rond 11:30 uur) is er ook weer vervoer per taxibusje terug naar Leiderdorp.

Zondag 30 april is er om 9:30 een woord- en gebedsdienst met medewerking van en verzorgd door het jongerenkoor.

Op zaterdag 6 mei wordt ’s morgens van 9:00 tot 11:30 uur de jaarlijkse kledinginzameling van Sam’s Kledingactie gehouden ten behoeve van Mensen in Nood.
– Locaties Leiderdorp: Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan en Kastanjelaanschool;
– Locatie Zoeterwoude: De Goede Herderkerk, Hoge Rijndijk.

De coördinator ‘vervoer naar de kerk’ is nog steeds op zoek naar chauffeurs, één uit Zoeterwoude en één uit Leiderdorp, die één maal per vier weken parochianen naar de kerk willen rijden. Meld u aan bij het secretariaat of bij Ellen Harteveld!

Blijft u denken aan de Voedselbank? De gezinnen die moeten rondkomen van een klein inkomen hebben uw hulp hard nodig.

Het blad Rondom de Kerk wordt niet meer thuisbezorgd. Exemplaren van de laatste aflevering liggen op de tafel achter in de kerk, om mee te nemen (of klik hier voor de pdf-versie). Ook de papieren versie van de laatste Nieuwsbrief treft u achter in de kerk aan.


symbool-kruisOverleden: Toos Wagenaar

Op donderdag 20 april is Toos Wagenaar overleden, in de leeftijd van 97 jaar. Toos was niet alleen vele jaren lid van het dames- en herenkoor van de Menswording, ook gaf zij als dirigente tot op zeer hoge leeftijd leiding aan het dameskoor van de Menswording. De laatste jaren verbleef ze in een verzorgingshuis in Sassenheim, reden waarom de uitvaart zal plaatsvinden op woensdag 26 april om 10.30 uur in de St. Pancratiuskerk te Sassenheim.


nieuwe-bavo-bloeit

De Nieuwe Bavo bloeit

Het bloemencorso van de Bollenstreek trok gisteren van Noordwijk naar Haarlem. Maar wist u dat ook de kathedrale kerk in Haarlem dit weekeinde fraai versierd is met meer dan 50.000 bloemen? De versieringen zijn aangebracht door meesterbinder Ingeborg Kemperman in samenwerking met 60 leerlingen van het Wellantcollege uit Rijnsburg. Nog te bezichtigen tot 17:00 uur vanmiddag. Lees meer

 


 

 

Zalig Pasen!

paaswake_20170415_214052_hdr

Paaswake in de Goede Herderkerk. Het licht van de nieuwe Paaskaars wordt doorgegeven.


bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

De schriftlezingen van zaterdag 15 april (Paaswake): Paaswake: Gen. 1. – Ex. 14. – Jes. 55. – Rom. 6,3-11. – Mat. 28,1-10

De schriftlezingen van zondag 16 april (Hoogfeest van Pasen): Hand. 10,34a.37-43. – Kol. 3,1-4. – Joh. 20,1-9


kaarsGebedsintenties 15-16 april

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Frans Cortenbach. – Ben Krabbendam.

Voor de overledenen: (Viering 15 april) Patricia Bruines. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Nel Bruines-Noordermeer. – Jaap en Riet van Diemen. – Piet en Riet van Zijp. – Riet Bos-van der Made. – Jan van der Meer. – Marja Kooijman. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Gerard Gründemann. – Corrie Bousie. – Paul Snijders. – Sacha Lim. – Siem Heemskerk. – Piet en Miep van Hooven. – Nel en Jan Zandbergen. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn. – (Viering 16 april) Ton van Kempen. – Jan Mooren. – Jan de Vette. – Truus de Boer-van Wieringen. – Paula Sevat-Dries. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Inge en Wim van Leeuwen. – Koos, Corrie, Jan en Toos Mooijman. – Ivo Harteveld. – Jan Roeleven. – Gerard Knigge. – Anna, Jan en Marianne Versteegen. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Jan Straathof. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen;

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 15-16 april

Woensdag 19 april is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9:30 uur een taxibusje klaar bij het gebouw van de Menswording. Na afloop van de viering en het samenzijn met koffie (rond 11:30 uur) is er ook weer vervoer per taxibusje terug naar Leiderdorp.

Zondag 23 april is er om 9:30 een eucharistieviering, waarin pater L. van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

De coördinator van het kerkvervoer is dringend op zoek naar chauffeurs, één uit Zoeterwoude en één uit Leiderdorp, die één maal per vier weken parochianen naar de kerk willen rijden. Meld u aan bij het secretariaat!

Blijft u denken aan de Voedselbank? De gezinnen die moeten rondkomen van een klein inkomen hebben uw hulp hard nodig.

Het blad Rondom de Kerk wordt niet meer thuisbezorgd. Ze liggen nu achter in de kerk om mee te nemen. Ook de papieren versie van de Nieuwsbrief ligt op de tafel.


verhoosel_glas-in-lood-raam-4Zalig Pasen!

Moge allen die verbonden zijn met onze gemeenschap het licht van de verrezen Heer persoonlijk ervaren en doorgeven aan anderen.

Graag spreken wij namens alle parochianen onze erkentelijkheid uit voor de inspanningen van vele vrijwilligers, die ervoor zorgden dat de bijzondere vieringen in de Veertigdagentijd en de Goede Week gehouden konden worden. Zij werden door vele kerkgangers bezocht en gewaardeerd.

Beheercommissie en pastoraatgroep De Goede Herder 

 

 


frans_van_der_lugtPater Frans gaf ons zijn leven

Syrische jongeren liepen van 7 tot en met 12 april Frans’ Hike. Met de wandeltocht, van Helvoirt naar Nijmegen, herdenken ze pater Frans van der Lugt S.J., die in het door oorlog verscheurde land wandeltochten organiseerde, waar christenen, moslims en niet-gelovigen elkaar ontmoetten. Pater Frans werd op 7 april 2014 in Syrië vermoord maar zijn leven weet nog steeds mensen te inspireren. Bekijk de video (via Katholiekleven.nl)


keukenhof_20160404_152538Mgr. van den Hende zegent bloemen voor de paus

Op dinsdag 11 april zegende Mgr. Van den Hende in de Keukenhof de bloemen die op transport gaan naar paus Franciscus.  Vrijdag en zaterdag werd het plein ingericht voor het hoogtepunt op zondag: het paasfeest. Bekijk de video (via Katholiekleven.nl)

Nieuwsbrief 2017, nr. 4

Bijna Pasen! Hoe zit het precies met alle vieringen rondom deze belangrijke katholieke feestdag.? We hebben het allemaal voor u op een rijtje gezet in deze nieuwsbrief. Daarnaast uiteraard veel andere artikelen. Wij wensen u veel leesplezier!

Lees in nieuwsbrief nummer 4 meer over:

Nieuwsbrief-icoon_klein

 • Neem iemand mee naar de kerk
 • SAM’s Kledingactie
 • Proefcursus Alpha
 • Eritrese christenen kerken tijdens Goede Week in Menswordinggebouw
 • Nieuws uit de Beheercommissie
 • Vastenactie ‘Eilanden van Hoop’
 • Franciscaanse reisgids
 • Banneux bedevaarten
 • Nieuwe bisschoppelijk vicaris in vicariaat Den Haag
 • Nieuwe bisschop in het bisdom Groningen-Leeuwarden
 • Muzikale Moederdag
 • Parochieberichten
 • Vieringen in de Goede Herder

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 12 mei. Graag uiterlijk vrijdag 5 mei 2017 kopij hiervoor aanleveren bij de redactie via email: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com

Wij wensen u een Zalig Pasen!

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder

NB. Voor parochianen of andere geïnteresseerden zonder internet ligt deze nieuwsbrief altijd achter in de kerk klaar om mee te nemen.

Paasvieringen in de regio Oost

kruisweg_renske-versteegen_meerburgkerk18

Kruiswegstaties in de Goede Herderkerk. Foto: Renske Versteegen 


Sinds enige tijd vormen drie parochiekernen – te weten H. Laurentius (Stompwijk), De Goede Herder (Leiderdorp/Zoeterwoude-Rijndijk) en Christus Dienaar/Sint Jans’ Onthoofding (Zoeterwoude-Dorp) – samen de regio Oost van onze parochie H.H. Petrus en Paulus. Vanuit het pastoraal team is pastoor Broeders eerst aanspreekbaar voor de regio Oost. Nu we minder dan voorheen een beroep kunnen doen op emeriti, is in overleg met de pastoraatgroepen van deze regio gekeken naar de mogelijkheden om de paasvieringen zo goed mogelijk te verdelen.

De Nederlandse bisschoppen hebben aangeven dat de avondvieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag niet gezien moeten worden als geïsoleerde vieringen maar als integrale delen van het ene Paastriduüm, vieringen waarin een priester dient voor te gaan. Dat lukt niet meer in drie kerken tegelijk. Zo werd de eucharistieviering van Witte Donderdag in de Goede Herderkerk gecelebreerd door pater Moons en die in de Christus Dienaarkerk door pastoor Broeders. De Laurentiuskerk bleef gisteravond gesloten maar zal vanavond de enige regiokerk zijn waar de avondviering van Goede Vrijdag zal worden gehouden.


Overzicht van de resterende paasvieringen in de regio Oost

Goede Vrijdag (14 april):

 • 15:00 uur, Christus Dienaarkerk: Kruisweg
 • 15:00 uur, Goede Herderkerk: Kruisweg
 • 19:30 uur, Laurentiuskerk: Woorddienst met kruisverering en H. Communie.
  Voorganger: pastoor Broeders

Paaszaterdag (15 april)

 • 19:00 uur, Christus Dienaarkerk: Eucharistieviering.
  Voorganger: pastoor Van den Eijnden
 • 21:30 uur, Goede Herderkerk: Eucharistieviering
  Voorganger: pastoor Broeders

Eerste Paasdag (16 april)

 • 9:30 uur, Goede Herderkerk: Eucharistieviering
  Voorganger: pastoor Broeders
 • 11:00 uur, Laurentiuskerk: Eucharistieviering.
  Voorganger: pater Van Ulden O.F.M.

Witte Donderdag (Paastriduüm 2017)

wd_20170413_201652_hdr

Schriftlezingen: Ex. 12,1-8.11-14. – 1 Kor. 11,23-26. – Joh. 13,1-15

Op Witte Donderdag vieren we met Jezus en zijn leerlingen het laatste avondmaal mee. Dat begint in feestelijke sfeer – in de kerk wordt het Gloria gezongen, de altaarbellen en klokken klinken nog eenmaal – maar neemt een opmerkelijke wending wanneer Jezus als een slaaf zijn leerlingen de voeten wast en vervolgens met het breken van het brood zichzelf als een nieuw paaslam presenteert. Zo wordt de Pesachmaaltijd ter herinnering aan de uittocht van de Joden uit Egypte een herdenkingsmaal voor Jezus zelf.

“Hij laat ons zien dat Hij moet sterven maar dat Hij voor altijd voedsel zal zijn om ons het leven te geven. Het gaat om het offer van de liefde waarin Hij ons voorgaat, om God die leeft daar waar liefde en vriendschap is, om de Eucharistie waarin de Heer voor altijd bij ons is. De viering eindigt in stilte zonder zegen, wakend bij het sacrament van Christus’ lichaam.” (uit: J. te Velde osb, Thuis komen in de liturgie. Rotterdam 2016, p.  74).

 

Foto: Slot van de viering van Witte Donderdag in de Goede Herderkerk, 13 april 2017. Na de altaarontbloting op het priesterkoor is het Sacrament in processie door pater Moons, misdienaars en kerkgangers naar de Mariakapel gedragen en daar op het rustaltaar geplaatst.