Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 1)


De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 7 januari 2017, Openbaring des Heren: Jes. 60,1-6. – Ef. 3,2-3a.5-6. – Mat. 2,1-12

 


Gebedsintenties 7 januari

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, en speciaal om kracht voor een ernstig zieke vrouw en moeder.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Petronella Kocken-van Wensveen. – Jan van der Meer. – Hendrikus Smit. – Joop Vorst, die donderdag jongstleden vanuit onze kerk is uitgedragen.

Voor overleden parochianen Ton Choufour. – Jan Mooren. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Frans Cortenbach. – Marja en Jan Kooijman. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 7 januari

Op woensdag 10 januari is om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pastoor Broeders.
Om 12:00 uur is de uitvaartdienst voor mevrouw Christina Maria Josephina de Goede-Juffermans. Pastoor Broeders gaat voor in de gezongen eucharistieviering. Met medewerking van het koor van de Hartebrugkerk, waarvan mevrouw De Goede (83) veertig jaar lid is geweest.

Zondag 14 januari  is er om 09:30 uur een eucharistieviering, waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.


Nieuwjaarsreceptie HHPP

De nieuwjaarsreceptie van de parochie H.H. Petrus en Paulus zal gehouden worden op zaterdag 13 januari in de St. Jan, Zuidbuurtseweg 14, Zoeterwoude Dorp. Aanvang 15:00 uur, sluiting ca. 16:30 uur.

 

 

 

 

 


Redemptoristenklooster Wittem in de verkoop

De paters redemptoristen te Wittem moeten hun 182 jaar oude klooster inclusief de monumentale bibliotheek noodgedwongen verkopen. Vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw is het klooster een belangrijk bedevaartsoord vanwege de verering aldaar voor de Heilige Gerardus Majella, een Italiaanse redemptorist uit de 18de eeuw. Lees meer (via www.kro.nl)