Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 10)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 10 maart 2019, Eerste zondag van de veertigdagentijd (C): Deut. 26,4-10. – Rom. 10,8-13. – Luc. 4,1-13

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 10 maart

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Margreet van de Kletersteeg.– Lina Labordus-Kuilenburg. – Rita Pieterse-Zwetsloot.

Voor overleden parochianen: Alie Rotteveel. – Kees van Hoof. – Truus de Boer-van Wieringen. – Petronella Kocken-van Wensveen. – Tootje Gründemann. – Kees van der Meer. – Trudy van der Kamp. – Bep en Joop Vorst.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 10 maart

Woensdag  13 maart is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is Pater van Ulden. Let op: In verband met de verkiezingen is er op 20 maart geen viering en geen Herdershof.

Donderdag 14 maart is er om 19:15 uur de tweede van een serie oecumenische vesperdiensten. Lokatie: Goede Herderkerk. Deze diensten in de Veertigdagentijd worden afwisselend gehouden in de protestantse kerk aan de Dorpstraat in Leiderdorp en in de Goede Herderkerk. Dit  jaar is het thema ontleend aan de rondzendbrief van Paus Franciscus: De zorg voor ons gemeenschappelijk huis. Mens waar ben je? Voorgangers zijn Haro Hielkema en Leo Koot.

Zaterdag 16 maart wordt Sams kledingactie gehouden. Inzameling van kleding tussen 9:00 en 11:30 uur bij de Goede Herderkerk. Heeft u kleding die u niet meer draagt dan kunt die hier inleveren. De verkoop van deze kleding levert geld op dat direct besteed wordt om de nood in rampgebieden te verlichten. Met de opbrengst van de kleding zal Cordaid Mensen in Nood de mensen helpen op Sulawesi, die op 28 september 2018 door een aardbeving en een tsunami met aardverschuivingen getroffen zijn.

Zondag 17 maart is er om 09:30 uur. een eucharistieviering met medewerking van het tienerkoor. Voorganger is pastoor Broeders. Er is kinderopvang aanwezig.


Overleden: Mary Ruijgers

Op donderdag 7 maart is mevrouw Marie Ruijgers-Tieleman overleden in de leeftijd van 94 jaar. Tot op hoge leeftijd zong zij als sopraan in het koor van de Menswording. Zij was het die ervoor zorgde dat het inmiddels dierbare Mariabeeld in de corridor van onze Goede Herderkerk indertijd beschikbaar kwam voor het kerkgebouw van de Menswording te Leiderdorp. Het beeld is in de zomer van 2017 verhuisd naar de Rijndijk.

De uitvaartdienst voor Mary Ruijgers wordt gehouden op woensdag 13 maart om 12:45 uur in de Boerhaave aula van crematorium Rhijnhof te Leiden. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in restaurant Het Haagsche Schouw, Haagse Schouwweg 14 in Leiden.


Taizé-viering – Spreken over paus Franciscus

Zondagavond 17 maart om 19:00 uur wordt vanuit de parochiekern Lam Gods en samen met onze protestantse broeders en zusters, in de Maria Middelareskerk (Rijndijk 283, Leiden) een Taizé-viering gehouden. Het thema is LICHT. In deze Taizé-viering word je uitgenodigd om te zoeken naar verbondenheid met God door gebed, zingen, stilte en persoonlijke bezinning. In Taizé, dorpje in Frankrijk, is een oecumenische kloostergemeenschap gevestigd. Vele jongeren uit vele landen trekken jaarlijks naar Taizé om met elkaar deze verbondenheid te zoeken. Iedereen is van harte welkom. Lees meer over Taizé (via www.kro-ncrv.nl)

Op de maandagavonden 18 maart en 8 april wordt in de Petruskerk (Lammenschansweg, Leiden) twee avonden gegeven over paus Franciscus. Deze avonden worden gehouden door pastoor Broeders en Bas van Pampus. U bent van harte welkom. Aanvang 20:00 uur.


Op de twee avonden in de Petruskerk zal ongetwijfeld de boodschap ter sprake komen die paus Franciscus ons ter bezinning meegeeft op weg naar Pasen 2019. De boodschap verbindt de Veertigdagentijd met aandacht voor de schepping. Lees meer (via www.rkkerk.nl)

De bisschoppelijke Vastenaktie 2019 heeft dit jaar als thema “Schoon water verandert alles”. In de Goede Herderkerk wordt zondag 31 maart een deurcollecte gehouden voor de Vastenaktie, maar u kunt ook geld overmaken op het rekeningnummer van de Stichting Vastenactie. Lees meer

Van bekoring naar bekering – De zondagen van de veertigdagentijd vormen liturgische stapstenen met een sterke boodschap: God opent telkens weer nieuwe toekomst. Voor een overzicht en samenvatting van de zondagslezingen: Lees meer (via www.kerknet.be)


Paasbrodenactie 2019

Net als voorgaande jaren kunnen er weer Paasbroden besteld worden met de daarvoor bestemde bonnen. De verkoop van de bonnen is op zondag 17 en 24 maart. De paasbroden kunnen afgehaald worden op zondag 14 april. De opbrengst is bestemd voor het hulpverlenende werk van de samenwerkende Diaconieën van het diaconale centrum van De Bakkerij in Leiden. Lees meer