Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 24)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 17 juni 2018, de elfde zondag door het jaar (B): Ez. 17,22-24. – 2 Kor. 5,6-10. – Marc. 4,26-34

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 17  juni

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Helga Versteegen. – Wim Pieterse. – Jan van Heek. – Ank Overdijk-Snoek. – Antoon  Ammerlaan. – Cor Duivenvoorden. – Vincent Smeets.

Voor overleden parochianen: Nel en Zandbergen. – Jan Straathof. – Paula Sevat-Dries. – Carles Borremans; Ton Choufoer. – Aad en Erwin Duijndam. – Piet Hartwijk. – Corrie Zwetsloot-van der Meer. – Ivo Harteveld. – Ella van Eijk. – Hubertus Verhoef. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Jan Roeleven. – Inge en Wim van Leeuwen. – Gerard Knigge. – Anna en Jan  Versteegen. – Helmi Vis-van Bilderbeek. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 17 juni

Woensdag 20 juni is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 24 juni is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pater L. van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het dames en herenkoor. Er is dan kindernevendienst.

Afgelopen week overleed in Spanje, na een ongelukkige val, Helga Versteegen, lid van het jongeren/middenkoor en trouw parochiaan. Het is nog onduidelijk wanneer de uitvaartdienst gehouden zal worden. Nadere berichtgeving volgt.


Vormselviering in de Petruskerk

Zaterdag 9 juni hebben 17 kinderen en 11 volwassenen uit onze parochie het sacrament van het H. Vormsel ontvangen. In een goed gevulde Petruskerk werd het een blijde viering, waarin onze bisschop mgr. Van den Hende voorging. In zijn preek hield hij de aanwezigen het leven voor van de twee apostelen aan wie onze parochie is toegewijd: de H. Petrus en de H. Paulus. Als zij niet vervuld waren geweest van de Heilige Geest, dan zou Petrus nooit zo dapper zijn geweest en was Paulus van een vervolger nooit een missionaris geworden. De Heilige Geest werkt in onze kerk.

De kinderen hebben een half jaar een traject gevolgd met als hoogtepunt de Are-You-Ready-dag in het voorjaar. We hopen en bidden dat de kinderen en de volwassenen de weg gaan vinden om mee te helpen onze kerk op te bouwen.

Namens de vormselwerkgroep, Sylvia Maenhout

     


Kerk in beeld: Hartebrugkerk

In de nieuwsrubriek ‘Kerk in beeld’ van www.kro.nl/katholiek wordt wekelijks de architectuur en inrichting van een Nederlandse kerk belicht. Deze week is dat de Leidse Hartebrugkerk uit onze  parochie. Het gebouw stamt uit 1836 en is toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen. In de volksmond staat het ook wel bekend als ‘Koeliekerk’, vanwege het opschrift op de neo-classistische voorgevel: Hic domus Dei est et porta coeli’, ’Dit is het huis van God en de poort van de hemel’. Lees meer

De beelden zijn ontleend aan de website www.kerkfotografie.nl. De interieurs van tientallen kerken (protestant en katholiek) zijn er voor elke provincie alfabetisch geordend per stad. In de afdeling Zuid-Holland is Leiden met acht kerken en Zoeterwoude met twee kerken vertegenwoordigd.


Key2Singing concerteert in de Goede Herderkerk

Op zaterdagavond 30 juni geeft het Leidse projectkoor Key2Singing een concert in onze kerk, getiteld ‘Tudors, Tunes & Teares’. In het programma spelen liefdesverdriet, melancholie en goddelijke troost de hoofdrol.

Key2Singing, een gezelschap van gedreven zangers, brengt liederen ten gehore van de Engelse componisten Dowland, Byrd en Purcell, uit de tijd van Renaissance en Barok. De sfeer van de muziek varieert van subtiel en ingetogen via meeslepend weemoedig tot licht en uitbundig.

Artistiek leider Margot Kalse: ”In die tijd was melancholia, ‘zwaarmoedigheid’, een hype en zeer in de mode. Dit had onder andere te maken met de onbereikbare liefde, het aanbidden van een dame van stand. Zulke liefdes waren bij voorbaat gedoemd om niet vervuld te worden, en dat is natuurlijk mooi materiaal voor de kunst van het dichten en componeren. Bij het gewone volk ging het er overigens een stuk ongecompliceerder aan toe, bijvoorbeeld bij het kiezen van een meisje op 1 mei, wanneer de Meiboom werd geplant. Daar hoorden vrolijke liederen bij en die laten we ook horen.”

Het programma biedt veel variatie, met geestelijke en wereldlijke liederen en met solo’s, duetten, kwartetten en koorwerk. De zang wordt begeleid op historische instrumenten: luit, theorbe en viola da gamba-consort.

Leidse middelbare scholieren Beeldende Vorming illustreerden de composities met schilder- en tekenwerk. Hun werk wordt in de ​Goede Herder​kerk tentoongesteld en kan in de pauze en na afloop van het optreden worden bezichtigd.

Aanvang: 20:00 uur. Voor entree en kaartverkoop klik op de beveiligd​e  omgeving van https://www.ticketkantoor.nl/shop/ghk

Namens Key2Singing, Annette van Gastel