Herinnering: weblog verhuisd

Weblog ‘Uit de schaapskooi’ is verhuisd naar een nieuw adres: www.hhpp-oost.nl
De berichtgeving via de huidige weblog is stopgezet.

Wilt u nieuwe berichten en de maandelijkse nieuwsbrief blijven ontvangen? Abonneer u dan op de nieuwe weblog en meldt u af voor de huidige weblog.

 


HOE ABONNEER IK MIJ OP DE NIEUWE WEBLOG?

Instructie in vier stappen:

  1. Ga naar de homepage van de nieuwe weblog: hhpp-oost.nl
  2. Ga naar het grijze blok getiteld “VOLG DEZE BLOG”
  3. Vul in het zoekvenster uw emailadres in en druk op “VOLG”
  4. U ontvangt een email met het verzoek “Bevestig Volgen”. Klik op de blauwe knop.

HOE MELD IK MIJ AF VOOR DE HUIDIGE WEBLOG?

Stop als ‘volger’ door in deze email onderin te klikken op “Abonnement opzeggen”.

Overleden: Ans Arts

Op zaterdag 16 maart j.l. is overleden mevrouw Johanna Maria Christina Theodora Arts-Meeuwissen in de leeftijd van 71 jaar.

De uitvaartdienst voor Ans Arts vindt plaats op donderdag 21 maart in de Goede Herderkerk om 13:30 uur. Voorganger is pastoor Walter Broeders.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot condoleren. Vervolgens vindt de teraardebestelling plaats in besloten kring.

Overleden: Rita Pieterse-Zwetsloot

Op zaterdag 2 februari 2019 is overleden mevrouw Maria Johanna Pieterse-Zwetsloot, in de leeftijd van 84 jaar. Mevrouw Pieterse is geboren in Zoeterwoude, verhuisde later naar Leiderdorp en woonde de laatste tijd in zorgcentrum SassemBourg in Sassenheim. Ze had grote belangstelling voor de lokale geschiedenis en publiceerde daar diverse boeken over: Prentenboek van Leiderdorp (1979), Op de stoep van de Hoge Rijndijk (1986) en Naar de overkant 1940-1945. Leiderdorp-Zoeterwoude HR Bevrijding (2002).

De uitvaartdienst voor Rita Pieterse-Zwetsloot, waarin pastor W. Broeders voorgaat, zal worden gehouden op vrijdag 8 februari in de Goede Herderkerk. Aanvang: 11:00 uur. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de Algemene Begraafplaats, Hoogmadeseweg in Leiderdorp.

Parochiedag 2018

Onze schaapskooi in beeld (19)

Vanochtend, 18 november, was de kerkzaal bijna geheel gevuld, met maar liefst vier koren en veel parochianen. Op deze drieëndertigste zondag door het jaar was gekozen voor lezingen die beter overeenstemden met onze parochiedag. De eerste lezing was genomen uit Ezechiël 34 (Zoals een herder omziet naar zijn kudde, zo ziet God om naar zijn schapen), de evangelielezing uit Matteüs 25 (Wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan). Ze sloten naadloos aan bij de naam van onze parochiekern en het thema van de viering ‘Zalig de armen’. In zijn preek benadrukte pastoor Broeders dat het ons aller roeping is niet alleen als schapen te vertrouwen op de Goede Herder, maar ook zelf een herder te zijn voor onze naasten.

Het samenzijn na de viering bevatte elementen die goed aansloten op het thema. Er was een loterij (met prijzen beschikbaar gesteld door bedrijven uit Leiderdorp en Zoeterwoude) waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Leidse voedselbank. Diens voorzitter Karel van Schie zette in zijn presentatie helder uiteen hoe de Voedselbank functioneerde voor zo’n duizend mensen aan de onderkant van onze samenleving. Naast deze en andere informatie (over een selectie kerkschatten van textiel en edelmetaal tentoongesteld in de kerkzaal, over de AED en het ontruimingsplan voor het kerkgebouw) was er tot circa 14:00 uur ook heel veel gezelligheid.

De feestvreugde werd verhoogd dankzij overvloedig eten en drinken (koffie, thee, fris, koeken, cakes, taarten, drankjes, broodjes kroket) en muzikale bijdragen (van het tienerkoor en van twee geestelijk adviseurs: kapelaan Heemskerk en zuster Anna). Hieronder een foto-impressie van de parochiedag. Bij de trekking van de loterij waren niet alle kopers van loten meer aanwezig. De bezitters van de volgende lotnummers kunnen hun prijs afhalen bij het secretariaat (op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend, van 09:00-12:00 uur): 129, 136, 240, 242, 245, 427, 428, 432, 434, 527.

Veel dank aan de vrijwilligers die betrokken waren bij de voorbereiding en/of behulpzaam waren bij de catering en andere activiteiten!

Pastoraatgroep en beheercommissie parochiekern De Goede Herder

     

     

     

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 42)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 21 oktober 2018, de negentwintigste zondag door het jaar (B): Jes. 53,10-11. – Hebr. 4,14-16. – Mc.10,35-45 of 10,42-45

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties 21 oktober

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor mevrouw Ria Kagenaar, die woensdag vanuit onze kerk is begraven.

Voor overleden parochianen: Patricia Bruines. – Aad en Erwin Duijndam. – Jan Straathof. – Nel en Jan Zandbergen. – Paula Sevat – Dries. – Tinie Hermus – Zandvliet. – Quirinus Bruines. – Tootje Gründemann. – Charles Borremans. – Jacky Ponsioen. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Nel Bruines – Overmeer. – Gijs Duivenvoorden. – Siem Heemskerk.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 21 oktober

Woensdag  24 oktober is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 28 oktober is er om 09:30 uur een eucharistieviering met medewerking van het kinderkoor. Voorganger is pastoor Walter Broeders. Er is kinderopvang aanwezig.

De opbrengst van de deurcollecte ten behoeve van de slachtoffers op Sulawesi bedroeg € 500,77. Een geweldig bedrag; heel hartelijk dank daarvoor.


Missiezondag

Op 21 oktober is het missiezondag, het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Die verantwoordelijkheid wordt concreet in de wereldwijde collecte die vandaag wordt gehouden en die Missiezondag tot de grootste solidariteitsactie van de katholieken maakt. Met deze actie worden twee projecten gefinancierd: ondersteuning van arme koffieboeren in de regio Kaffa, en ondersteuning van vluchtelingenkampen in West-Ethiopië, waar duizenden mensen uit Zuid-Soedan verblijven, op de vlucht voor het oorlogsgeweld.

Wie de kerkcollecte vanochtend gemist heeft en toch nog wil bijdragen: geef uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag. Lees meer: folder (pdf) en website van MISSIO


Jongerensynode halverwege

Inmiddels is de synode synode over ‘Jongeren, geloof en onderscheiding van roeping’ in Rome twee weken onderweg. Hoe gaat het? Lees twee rapportages van respectievelijk Mgr. Everard de Jong, vertegenwoordiger namens de Nederlandse bisschoppenconferentie (via www.rkkerk.nl) en Annelies Boone, directeur van IJD jongerenpastoraat Vlaanderen (via www.kerknet.be)


Zeven zaligen gecanoniseerd

Paus Franciscus heeft op zondag 14 oktober aan het begin van een pontificale hoogmis zeven personen heiligverklaard. Onder hen zijn paus Paulus VI en Oscar Romero, aartsbisschop van San Salvador. Lees meer (via www.kro.nl)

 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 41)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 14 oktober 2018, de achtentwintigste zondag door het jaar (B): (B): Wijsh. 7,7-11. – Hebr. 4,12-13. – Mc.10,17-30 of 10,17-27

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties 14 oktober

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor overleden parochianen: Ton Choufoer. – Overleden ouders  Roessen-van Haastregt. – Truus de Boer-van Wieringen. – Jan van der Meer. – Jan de Vette. – Kees van Hoof. – Ton van der Voort. – Bep en Joop Vorst. – Petronella Kocken-van Wensveen. – Theo Hin . – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 14 oktober

Woensdag 17 oktober is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Woensdagmiddag 17 oktober wordt de uitvaartdienst gehouden voor mevrouw Francisca Kagenaar-Eltink. Zij is donderdag 11 oktober overleden, in de leeftijd van 84 jaar. Aanvang: 13:30 uur. Voorganger in de woord- en gebedsviering is Margreet Onderwater.

Zondag 21 oktober is er om 09:30 uur een eucharistieviering met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is pastoor Walter Broeders. Ook is er kindernevendienst.

Op woensdag 31 oktober en donderdag 1 november is er een tweedaagse bedevaart naar Kevelaer. Voor meer informatie zie de folder (pdf).


Onze schaapskooi in beeld (16)

Woensdagochtend 10 oktober vond in de Goede Herderkerk de gezamenlijke ouderen- en ziekenzalving plaats. In de oproep voor deze viering stond: “Als u merkt dat het leven niet zo gemakkelijk meer loopt. Als u ouder wordt of vanwege innerlijke of uiterlijke ongemakken, jong of oud. Gun uzelf dan nú al deze kans.” En daar is goed gehoor aan gegeven: 22 parochianen hadden zich opgegeven om de zalving te mogen ontvangen. Zij kregen een corsage opgespeld om het geheel extra feestelijk te maken.

Tijdens de eucharistieviering, met medewerking van het dames- en herenkoor, ging pastoor Broeders bij de mensen langs om de handen op te leggen. Het voorhoofd en de handen werden gezalfd waarbij een gebed werd uitgesproken. Achter hen stonden familieleden en bekenden, die de handen op de schouders legden, als een ondersteunend gebaar.  Al met al was het een geslaagde viering, die op de aanwezigen grote indruk heeft gemaakt. De ochtend werd afgesloten in het atrium met koffie en wat lekkers om nog even met elkaar na te praten. – Stephanie Jägel.


Harrie Smeets benoemd als nieuwe bisschop van Roermond

Paus Franciscus heeft op woensdag 10 oktober de deken van Venray, drs. H.M.G. (Harrie) Smeets, benoemd tot bisschop van Roermond, als opvolger van bisschop Frans Wiertz. Hij wordt de 24e bisschop van Roermond, oftewel de 10e bisschop van Roermond sinds het herstel van de hiërarchie in 1853. Lees meer (via www.bisdom-roermond.nl)

 

 


Belgische synodevader: ook jong gehuwden hebben priesterroeping

Soms zijn er rooms-katholieke leiders die voorstellen om ook oudere gehuwde mannen (in het Latijn: viri probati) tot het priesterschap toe te laten. Maar Jean Kockerols, hulpbisschop voor Brussel, bepleitte in Rome tijdens de synode over ‘Jongeren, geloof en onderscheiding van roeping’ om juist jonge gehuwden met priesterroeping te wijden. Lees meer (via www.kro.nl – en zie ook www.kerknet.be)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 18)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 6 mei, de zesde zondag van Pasen (B): Hand. 10,25-26.34-35.44-48. – 1 Joh. 4,7-10. – Joh. 15,9-17

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at/)


Gebedsintenties 6 mei

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Vincent Smeets, die morgen vanuit onze kerk zal worden uitgedragen. – Annie van Tilburg-van Vonderen. – Tootje Gründemann. – Alie Rotteveel-Veerman. – Hubertus van Mil. – Ton van der Voort. – Jacky Ponsioen-Rasué. – Bep van Rijn-Weerdenburg. – Franciscus Zaat.

Voor overleden parochianen: Ria van der Kroft-van Vliet. – Ton Choufoer. – Jan Mooren. – Gitta Cortenbach-Penders. – Frans Cortenbach. – Marja en Jan  Kooijman. – Ivo Hartevelt. – Ella van Eijk. – Hubertus Verhoef. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Jan Roeleven. – Gerard Knigge. – Anna – Jan en Marianne Versteegen. – Helmi Vis-van Bilderbeek. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 6 mei

Maandag 7 mei is er om 11:00 uur de uitvaartdienst van de heer Vincent Smeets met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is pastoor J. Smith.

Woensdag 9 mei. is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pater L. van Ulden O.F.M. — Om 14:30 uur.is er in de meimaand, Mariamaand, het rozenkransgebed, eveneens in de Mariakapel.

Donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag, is er om 09:30 uur eucharistieviering, waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het Dames- en Herenkoor.

Zondag 13 mei is er om 09:30 uur een eucharistieviering Voorganger is pater L. van Ulden O.F.M. Met medewerking van het dames- en herenkoor

Zaterdag 26 mei is er in de Goede Herderkerk open huis; verdere informatie hierover volgt later. Er vindt dan ook verkoop plaats van allerlei spullen, inclusief boeken. Heeft u thuis nog boeken die u niet meer nodig heeft maar niet wilt weggooien? Lever ze in bij het secretariaat!

Sam’s Kledingactie van 21 april in Leiderdorp en Zoeterwoude-Rijndijk was succesvol. Op drie  adressen is in totaal 2.545 kg aan gebruikte kleding opgehaald: Goede Herderkerk 820 kg, Scheppingskerk 1.335 kg, Willem de Zwijgerschool 390 kg. Hartelijke dank hiervoor!


Theo Rump geridderd

Op 26 april, de dag voorafgaand aan Koningsdag, is Theo Rump uit Leiderdorp benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Uit handen van minister Ank Bijleveld ontving hij de koninklijke onderscheiding op de vliegbasis Soesterberg (waar de voormalige luitenant-kolonel 35 jaar heeft gewerkt) vanwege het vele vrijwilligerswerk dat hij heeft verricht: voor de veteranen van de Nederlandse krijgsmacht, maar ook ruim twintig jaar voor de katholieke kerk in de Leidse regio. Theo was onder meer actief in het bestuur van het dames- en herenkoor (Meerburg) en maakt thans deel uit van onze beheercommissie. Van harte proficiat, Theo, met deze welverdiende blijk van waardering!


Rond de Kerk, aflevering 13-6

Deze week verscheen aflevering 13-6 (mei-juni 2018) van ons parochieblad: Rondom de Kerk in de HH. Petrus en Paulusparochie in Leiden en omgeving.

 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 15)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 15 april 2018, de derde zondag van Pasen (B):  B): Hand. 3,13-15.17-19. – 1 Joh. 2,1-5. –  Luc. 24,35-48

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties 15 april

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Annie van Tilburg-van Vonderen. – Tootje Gründemann. – Alie Rotteveel-Veerman. – Hubertus van Mil. – Ton van der Voort. – Jacky Ponsioen-Rasué. – Charles Borremans. – Bep van Rijn-Weerdenburg. – Franciscus Zaat.

Voor overleden parochianen: Nel en Jan Zandbergen. – Jan Straathof. – Paula Sevat-Dries. – Corrie Bousie. – Nel Bruines-Overmeer. – Jan van der Meer. – Jan de Vette. – Josephine van Galen. – Overleden  familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 15 april

Woensdag 18 april is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zaterdag 21 april is er Sams kledingactie. Tussen 9:00 en 11:30  kunt u bij de Goede Herderkerk kleding die u niet meer draagt inleveren. De verkoop van deze kleding levert geld op dat direct besteed wordt om de nood in rampgebieden te verlichten. Lees meer

Zondag 22 april is er om 11:15 uur een eucharistieviering, waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor. Het is het feest van de Eerste H. Communie. Voor de allerkleinsten is er opvang aanwezig.

Op zaterdag 26 mei is er in de Goede Herderkerk open huis. Verdere informatie hier over volgt later. Er vindt dan ook verkoop plaats van allerlei spullen, inclusief boeken. Heeft u thuis nog boeken die u niet meer nodig hebt, maar waarvan het jammer is om weg te gooien, lever ze in bij het secretariaat.

Er is een nieuwe aflevering verschenen van Rondom de Kerk (13-5). Gedrukte exemplaren kunt u meenemen vanuit de kerk. Daar liggen ook altijd exemplaren van het bisdomblad Tussenbeide. Onze eigen nieuwsbrief wordt via deze weblog verspreid.


Beelden uit onze schaapskooi (9)

Afgelopen zondagmiddag brachten leden van het Leidse projectkoor onder leiding van dirigent Donald Bentvelsen een aantal polyfone zangstukken van Josquin Desprez, Nicolas Gombert, Thomas Crecquillon en Cornelis Schuyt ten gehore in de Goede Herderkerk.

Zo’n vijftig belangstellenden luisterden naar deze vroege meerstemmige muziek, die in de ruime akoestiek van onze kerk goed tot haar recht kwam.


Gaudete et exsultate

In zijn op 9 april gepubliceerde apostolische exhortatie Gaudete et exsultate (‘verheugt u en juicht’) spoort paus Franciscus alle gelovigen aan gehoor te geven aan de opdracht van God om een heilige te worden.

Heiligheid is niet alleen weggelegd voor de erkende heiligen, maar is voor iedereen bereikbaar. Lees meer (via www.bisdomrotterdam.nl)

Zie ook de berichten via www.kerknet.be en www.kro.nl)


 

Goedherderlijke en andere kerstgroepen

kerstgroep1_20171223_141125_HDR

Al bijna acht eeuwen maken we Kerstmis zichtbaar en tastbaar met behulp van de kerststal. Het fenomeen dankt zijn ontstaan aan Sint Franciscus van Assisi, die tijdens de kerstnacht van 1223 buiten in de natuur de mis vierde met een levende kerststal, om de evangelielezing zo realistisch mogelijk uit te beelden. Het waren met name zijn volgelingen, de franciscanen, die het gebruik van kerstgroepen en kerststallen in kerken en gezinnen bevorderden.

De Goede Herderkerk beschikt over meerdere kerstgroepen, afkomstig uit de inventaris van twee parochies. Vorig jaar werden de houten beelden uit de Menswording – in 1986 als parochiekado bij gelegenheid van het 25-jarig priesterfeest van pastoor Olsthoorn aangeschaft in Duitsland – opgesteld in de nieuw heringerichte kerk aan de Rijndijk.

kerstgroep1_20171223_141112_HDR                          kerstgroep2_20171223_141230_HDR

Dit jaar is een heel bijzondere, ‘textiele’ kerststal aan de beurt. In 2002 vervaardigden parochianen van de Meerburg onder leiding van Edelyne Verhoosel (naar een idee van pastoor Versteegen) figuren uit tal van kleurige stoffen. Ze werden bevestigd op stroken vitrage van zodanige afmetingen dat deze als een soort toneelcoulissen achter elkaar en tegenover elkaar opgehangen kunnen worden in de gedachteniskapel.

Achter in het atrium bevindt zich een tweede ensemble met geschilderde gipsen beelden, geplaatst in een ‘rotslandschap-met-kerstboom’. De groep wordt al sinds mensenheugenis in de Meerburg gebruikt (wie van de parochianen weet eigenlijk hoe lang?).

kerstgroep2_20171223_141243_HDR

Het is zeker de moeite waard om beide groepen eens rustig te bekijken, voor of na de vieringen in de Kersttijd, of met Kindje wiegen op Eerste Kerstdag, 14:00 uur. Veel dank aan de vrijwilligers die de afgelopen dagen hard gewerkt hebben om onze kerk in kerstsfeer te brengen!

Wie nog meer kerstgroepen wil bekijken kan zich in de Leidse regio prima amuseren. In de Hooglandse Kerk kan men de houten beeldengroep uit de Menswording bewonderen, tijdelijk in bruikleen gegeven ter verhoging van de kerstsfeer aldaar. Op het plein ervoor is een kerstmarkt (waar vandaag opnamen zijn gemaakt voor het tv-programma ‘Joris’ Kerstboom’)

kerstgroep3_20171223_143716_HDR       Kerstgroep_St-Josephkerk_DSC01908

In de Josephkerk aan de Herensingel bevindt zich een stal van maar liefst zes meter hoog, tien meter lang en zeven meter breed. De levensgrote beelden zijn vervaardigd van was en al meer dan een eeuw oud. De kerststal kan bezichtigd worden op 26 en 27 december (13:00-15:00 uur).

Bossche kerststal_6Wie hierna nog tijd en zin heeft, kan natuurlijk ook afreizen naar de St. Janskathedraal in Den Bosch, waar Nederlands bekendste kerststal bezocht kan worden. Er is gekozen voor een opstelling waarbij de bezoeker tussen levensechte figuren doorloopt. Tot de blikvangers behoren verder zo’n honderd opgezette dieren. Er worden zo’n 100.000 mensen verwacht. Lees meer (via www.kro.nl)