Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 15)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 15 april 2018, de derde zondag van Pasen (B):  B): Hand. 3,13-15.17-19. – 1 Joh. 2,1-5. –  Luc. 24,35-48

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties 15 april

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Annie van Tilburg-van Vonderen. – Tootje Gründemann. – Alie Rotteveel-Veerman. – Hubertus van Mil. – Ton van der Voort. – Jacky Ponsioen-Rasué. – Charles Borremans. – Bep van Rijn-Weerdenburg. – Franciscus Zaat.

Voor overleden parochianen: Nel en Jan Zandbergen. – Jan Straathof. – Paula Sevat-Dries. – Corrie Bousie. – Nel Bruines-Overmeer. – Jan van der Meer. – Jan de Vette. – Josephine van Galen. – Overleden  familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 15 april

Woensdag 18 april is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zaterdag 21 april is er Sams kledingactie. Tussen 9:00 en 11:30  kunt u bij de Goede Herderkerk kleding die u niet meer draagt inleveren. De verkoop van deze kleding levert geld op dat direct besteed wordt om de nood in rampgebieden te verlichten. Lees meer

Zondag 22 april is er om 11:15 uur een eucharistieviering, waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor. Het is het feest van de Eerste H. Communie. Voor de allerkleinsten is er opvang aanwezig.

Op zaterdag 26 mei is er in de Goede Herderkerk open huis. Verdere informatie hier over volgt later. Er vindt dan ook verkoop plaats van allerlei spullen, inclusief boeken. Heeft u thuis nog boeken die u niet meer nodig hebt, maar waarvan het jammer is om weg te gooien, lever ze in bij het secretariaat.

Er is een nieuwe aflevering verschenen van Rondom de Kerk (13-5). Gedrukte exemplaren kunt u meenemen vanuit de kerk. Daar liggen ook altijd exemplaren van het bisdomblad Tussenbeide. Onze eigen nieuwsbrief wordt via deze weblog verspreid.


Beelden uit onze schaapskooi (9)

Afgelopen zondagmiddag brachten leden van het Leidse projectkoor onder leiding van dirigent Donald Bentvelsen een aantal polyfone zangstukken van Josquin Desprez, Nicolas Gombert, Thomas Crecquillon en Cornelis Schuyt ten gehore in de Goede Herderkerk.

Zo’n vijftig belangstellenden luisterden naar deze vroege meerstemmige muziek, die in de ruime akoestiek van onze kerk goed tot haar recht kwam.


Gaudete et exsultate

In zijn op 9 april gepubliceerde apostolische exhortatie Gaudete et exsultate (‘verheugt u en juicht’) spoort paus Franciscus alle gelovigen aan gehoor te geven aan de opdracht van God om een heilige te worden.

Heiligheid is niet alleen weggelegd voor de erkende heiligen, maar is voor iedereen bereikbaar. Lees meer (via www.bisdomrotterdam.nl)

Zie ook de berichten via www.kerknet.be en www.kro.nl)