Parochiedag 2018

Onze schaapskooi in beeld (19)

Vanochtend, 18 november, was de kerkzaal bijna geheel gevuld, met maar liefst vier koren en veel parochianen. Op deze drieëndertigste zondag door het jaar was gekozen voor lezingen die beter overeenstemden met onze parochiedag. De eerste lezing was genomen uit Ezechiël 34 (Zoals een herder omziet naar zijn kudde, zo ziet God om naar zijn schapen), de evangelielezing uit Matteüs 25 (Wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan). Ze sloten naadloos aan bij de naam van onze parochiekern en het thema van de viering ‘Zalig de armen’. In zijn preek benadrukte pastoor Broeders dat het ons aller roeping is niet alleen als schapen te vertrouwen op de Goede Herder, maar ook zelf een herder te zijn voor onze naasten.

Het samenzijn na de viering bevatte elementen die goed aansloten op het thema. Er was een loterij (met prijzen beschikbaar gesteld door bedrijven uit Leiderdorp en Zoeterwoude) waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Leidse voedselbank. Diens voorzitter Karel van Schie zette in zijn presentatie helder uiteen hoe de Voedselbank functioneerde voor zo’n duizend mensen aan de onderkant van onze samenleving. Naast deze en andere informatie (over een selectie kerkschatten van textiel en edelmetaal tentoongesteld in de kerkzaal, over de AED en het ontruimingsplan voor het kerkgebouw) was er tot circa 14:00 uur ook heel veel gezelligheid.

De feestvreugde werd verhoogd dankzij overvloedig eten en drinken (koffie, thee, fris, koeken, cakes, taarten, drankjes, broodjes kroket) en muzikale bijdragen (van het tienerkoor en van twee geestelijk adviseurs: kapelaan Heemskerk en zuster Anna). Hieronder een foto-impressie van de parochiedag. Bij de trekking van de loterij waren niet alle kopers van loten meer aanwezig. De bezitters van de volgende lotnummers kunnen hun prijs afhalen bij het secretariaat (op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend, van 09:00-12:00 uur): 129, 136, 240, 242, 245, 427, 428, 432, 434, 527.

Veel dank aan de vrijwilligers die betrokken waren bij de voorbereiding en/of behulpzaam waren bij de catering en andere activiteiten!

Pastoraatgroep en beheercommissie parochiekern De Goede Herder