Allerzielen in het Licht 2018

Vrijdagavond 2 november bent u van harte welkom bij een korte woord- en gebedsviering, waarin pastoor Walter Broeders voorgaat (aanvang: 19.30 uur). Het jongerenmiddenkoor verleent muzikale medewerking. De namen van de parochianen die in het afgelopen jaar (2017/2018) zijn overleden, worden met eerbied genoemd:

Henny Smit (3.12), Nel Kocken-van Wensveen (14.12), Joop Vorst (29.12), Tiny de Goede-Juffermans (3.1), Tiny Hermes-Zandvliet (8.1), Charles Borremans (24.1), Quirinus Bruines (1.2), Jacky Ponsioen-Rasué (6.3), Ton van der Voort (6.3), Hubertus van Mil (10.3), Alie Rotteveel-Veerman (12.3), Tootje Gründemann-Plouvier (21.3), Annie van Tilburg-van Vonderen (29.3), Vincent Smeets (29.4), Cor Duivenvoorden (7.5), Antoon Ammerlaan (15.5), Ank Overdijk-Snoek (25.5), Wim Pieterse (29.5), Helga Versteegen (14.6), Bep Vorst-Visser (28.6), Pieter Frijns (2.8), Dick van der Hulst (5.7), Peter Brouwer (21.7).

Maar natuurlijk herdenken we al onze dierbare overledenen. Aansluitend is er gelegenheid om met pastoor Broeders de begraafplaats achter de kerk te bezoeken: voor gebed, het zegenen van de graven, de wensboom, gedichten en samenzang.