Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 12)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 19 maart, de derde zondag van de Veertigdagentijd (A): Ex. 17,3-7. – Rom. 5,1-2.5-8. – Joh. 4,5-42 of 5-15.19b-26.39a.40-42


kaarsGebedsintenties 19 maart

Voor de overledenen: Jan Roeleven. – Ivo Harteveld. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Anna en Jan Versteegen. – Gerard Knigge. – Nel en Jan Zandbergen. – Jan Straathof. – Ina van der Velde. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Ester van Delft-Detic. – Paula Sevat-Dries. – Adriana Veeren-Ahrens. – Frans Cortenbach.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen;

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 19 maart

Woensdag 22 maart is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9:30 uur een taxibusje klaar bij het gebouw van de Menswording. Na afloop van de viering en het samenzijn met koffie (rond 11:30 uur) is er ook weer vervoer per taxibusje terug naar Leiderdorp.

Donderdag 23 maart is er een oecumenische vesperdienst in de Goede Herderkerk. Aanvang: 19:15 uur. Voor meer informatie zie hieronder het bericht van 26 februari jongstleden.

Zondag 26 maart is er een eucharistieviering, waarin mgr. H. van den Hende voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aanvang: 09:30 uur.

Op zondagmiddag 26 maart geeft het Alphens Kozakkenkoor een jubileumconcert in de Goede Herderkerk. Aanvang: 14:00 uur. Kaarten à € 12,50 zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van de Goede Herderkerk. Voor meer informatie zie hieronder het bericht van 12 maart j.l.