Lezingen, gebedsintenties, mededelingen (week 9)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 26 februari, de achtste zondag door het jaar (A): Jes. 49,14-15. – 1 Kor. 4,1-5. – Mat. 6,24-34


kaarsGebedsintenties 26 februari

Voor de overledenen: Patricia Bruines. – Vader, moeder en Martin Hendriks. – Ton Choufoer. – Gerard Knigge. – Jan Roeleven. – Anna en Jan Versteegen. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Ivo Harteveld. – Gerard Gründemann. – Sacha Lim. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Josephine van Galen – Overleden familie Van Rijn.

Voor de overledenen die onlangs uitgeleide zijn gedaan in onze parochiegemeenschap: Ina van der Velde. – Hennie van Beek-Van der Krogt. – Jan de Vette. – Ester van Delft-Detic. – Paula Sevat-Dries. – Adriana Veeren-Ahrens.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen;

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of met zich meedragen in de stilte van hun hart.


Logo_DGHMededelingen 26 februari

Woensdag 1 maart, Aswoensdag, is er om 10:00 uur een eucharistieviering, met uitreiking van het askruisje. Voorganger is pastoor Broeders. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9:30 uur een taxibusje klaar bij het gebouw van de Menswording. Na afloop van de viering en het samenzijn met koffie (rond 11:30 uur) is er ook weer vervoer per taxibusje terug naar Leiderdorp.

Donderdag 2 maart is er een oecumenische vesperdienst in de Dorpskerk aan de Hoofdstraat te Leiderdorp. Aanvang: 19:15 uur. Voor meer informatie zie het bericht hieronder.

Zondag 5 maart is er een eucharistieviering waarin pastor R. Kurvers voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aanvang: 09:30 uur.

Blijft u denken aan de Voedselbank? De gezinnen die moeten rondkomen van een klein inkomen hebben uw hulp hard nodig.


hart_tineke-de-raatOecumenische vespers in de Veertigdagentijd

Reeds tien jaar vinden deze vesperdiensten op donderdagavonden plaats in Leiderdorp, afwisselend in de Dorpskerk aan de Hoofdstraat en in de katholieke kerk. Dit jaar is dat de kerk van De Goede Herder aan de Hoge Rijndijk. We hopen dat nu veel parochianen, ook uit die buurt, de gelegenheid zullen aangrijpen om deze waardevolle bezinningdiensten mee te maken. De vespers worden verzorgd door een werkgroep van leken uit de beide geloofsgemeenschappen.

Het thema is: De kracht van Liefde.

Jezus deelt zijn kracht en zijn liefde met ons. En uit liefde volbracht hij krachtig zijn weg. Die weg willen wij volgen in de veertigdagentijd. Het gaat hierbij ook om een innerlijk proces van verandering dat tot daden kan leiden. Deze tijd van veertig dagen kan een oefentijd zijn. Durven we die kracht van liefde in ons leven toe te laten?

Veertig dagen lang willen wij ons daarin oefenen. En samen zoeken en misschien ontdekken wat de weg is in ons leven, hoe ons hart te volgen. U bent van harte welkom op:

  • 2 maart: Dorpskerk
  • 9 maart: De Goede Herderkerk
  • 16 maart: Dorpskerk
  • 23 maart: De Goede Herderkerk
  • 30 maart: Dorpskerk – hieraan voorafgaand de vastenmaaltijd om 18:00 uur
  • 6 april: De Goede Herderkerk: viering van boete en verzoening

De versperdiensten beginnen steeds om 19:15 uur en duren tot 19:45 uur.

Bij de 40dagentijdcampagne ‘Sterk en dapper’ (PKN) is een kalender gemaakt die de lezer bezinnend door de veertigdagentijd leidt. De kalender loopt van Aswoensdag 1 maart tot en met Eerste Paasdag zondag 5 april 2017. Met onder meer gebeden, gedichten, bijbelteksten met uitleg en portretjes van mensen over hoe zij sterk en dapper zijn. Deze kalender kost  €3,50, en is te verkrijgen op de donderdagen na de vespers.

Namens de voorbereidingsgroep ‘Vespers in de stille tijd’
Liesbeth van Meeteren en Piet Schoorl