Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 27)

bijbel-deur_147174854848

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 2 juli 2017, de dertiende zondag door het jaar (A): 2 Kon. 4,8-11.14-16a. – Rom. 6,3-4.8-11. – Mat. 10,37-42.


kaarsGebedsintenties 2 juli

Voor de overledenen: Ton Choufoer. – Marja Kooyman. – Jan Mooren. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Corrie Bousie. – Marianne Binnendijk-Hockx. – Frans Cortenbach. – Ivo Hartevelt. – Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Jan Roeleven. – Gerard Knigge. – Anna en Jan Versteegen. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 2 juli 

Vanmiddag om 13:00 uur wordt Rohan Almu gedoopt door pastoor Broeders.

Woensdag 5 juli is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 9 juli is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.


Rotterdam.relNieuwe priesterraad in bisdom Rotterdam

Onlangs werden verkiezingen gehouden ten behoeve van de samenstelling van de priesterraad voor de nieuwe periode van vijf jaar. De nieuwe priesterraad, waartoe ook pastoor Walter Broeders behoort, helpt bisschop van den Hende in het bestuur van het bisdom. Lees meer


Greco,_El_-_Sts_Peter_and_PaulHoogfeest van Petrus en Paulus

Op donderdag 29 juni herdacht de katholieke kerk de patroonheiligen van onze parochie, in het bijzonder hun marteldood, die volgens de overlevering plaatsvond in Rome tijdens de christenvervolging onder keizer Nero. El Greco vervaardigde rond 1592 van deze twee steunpilaren van de jonge kerk een dubbelportret (thans in de Hermitage, Sint-Petersburg). Petrus, de eerste der apostelen, staat links op het schilderij, met in zijn hand een sleutel. Rechts steunt Paulus, de apostel van de heidenen, met zijn hand op een boek. (Links naar katholiek ABC, www.kro.nl)