Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 3)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 21 januari 2018, de derde zondag door het jaar (B): Jona 3,1-5.10. – 1 Kor. 7,29-31. – Marc. 1,14-20


Misintenties 21 januari

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Petronella Kocken-van Wensveen. – Jan van der Meer. – Hendrikus Smit. – Christina de Goede-Juffermans. – Catharina Hermes-Zandvliet.

Voor overleden parochianen: Patricia Bruines. – Nel en Jan Zandbergen. – Corrie Bousie. – Ada van der Meel-Slats. – Ina van der Velde. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 21 januari

Woensdag 24 januari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdag 25 januari is er een ouderavond van de Eerste Communiewerkgroep.

Zondag 28 januari is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pater L. van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor.


Gisteren is de Actie Kerkbalans gestart met het luiden van de klokken. Op maandag 22 januari worden de brieven met de invulstrookjes rondgebracht.  De ingevulde strookjes worden op maandag 29 januari weer opgehaald of u kunt de brieven terugbrengen naar het daarin vermelde adres.

Doe allen mee. Uw bijdrage is hard nodig. Bij voorbaat heel hartelijke dank.

Namens de werkgroep Actie Kerkbalans, Carla van Jaarsveld


Antonius Abt: bid en werk!

De Koptische kluizenaar Antonius wordt vereerd als de vader van het monnikendom. Zijn levensregel ‘bid en werk’ (ora et labora) is met de benedictijnen over heel Europa verspreid geraakt. Hij stierf op hoge leeftijd omstreeks het jaar 356. De katholieke kerk viert zijn gedachtenis op 17 januari.

Beluister abt Gerard Matthijsen over een van zijn voorgangers (via www.katholiekleven.nl)

 

 

 


‘Recht door zee’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen die zondag 21 januari van start gaat. Het thema haakt aan bij het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus, en is voorbereid door de kerken uit het Caribisch gebied. Lees meer (via www.rkkerk.nl)