Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 1)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 6 januari 2019 (Openbaring van de Heer): Jes. 60,1-6. – Ef. 3,2-3a.5-6. – Mat. 2,1-12

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 6 januari

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Simon Honselaar. – Trudy van der Kamp. – Cees van der Meer.

Voor overleden parochianen: Ton Choufoer. – Jan Mooren. – Frans Cortenbach. – Gita Cortenbach – Penders. – Ria van der Korft-van Vliet. – Hubertus van Mil. – Antoon Ammerlaan.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 6 januari

Woensdag 9 januari is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pater L. van Ulden O.F.M.

Zaterdagmiddag 12 januari wordt de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van de HH. Petrus en Paulusparochie gehouden in het atrium van de Goede Herderkerk, van 15:00-16:30 uur. Alle vrijwilligers van de diverse parochiekernen zijn welkom. Doel van deze bijeenkomst is elkaar een Zalig Nieuwjaar toe te wensen en met elkaar terug te kijken en vooruit te blikken.

Zondag 13 januari is er om 09:30 uur een eucharistieviering met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is pater L. van Ulden O.F.M.


Driekoningen: vraag en antwoord

Waarom spreken we over koningen in plaats van wijzen? Hoe weten we eigenlijk dat ze met zijn drieën waren? Hoe kregen ze hun namen Caspar, Melchior en Balthazar? Lees meer (via www.kerknet.be)