Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 11)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 17 maart 2019, tweede zondag van de veertigdagentijd (C): Gen. 15,5-12.17-18. – Fil. 3,17-4,1 of 3,20-4,1. – Luc. 9,28b-36

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 17 maart

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Margreet van de Kletersteeg.– Lina Labordus-Kuilenburg. – Rita Pieterse-Zwetsloot. – Mary Ruijgers.

Voor overleden parochianen: Aad en Erwin Duijndam. –  Jan Straathof. –  Nel en Jan Zandbergen. –  Paula Sevat-Dries. –  Simon Honselaar. –  Ria Kagenaar. – Ans Verhagen-Vos.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 17 maart

Woensdag 20 maart. Let op: In verband met de verkiezingen is er op 20 maart geen woord- en gebedsviering in de Mariakapel en geen Herdershof.

Donderdag 21 maart is er om 19:15 uur de derde van een serie oecumenische vesperdiensten. Lokatie: Dorpskerk. Deze diensten in de Veertigdagentijd worden afwisselend gehouden in de protestantse kerk aan de Dorpstraat in Leiderdorp en in de Goede Herderkerk. Dit  jaar is het thema ontleend aan de rondzendbrief van Paus Franciscus: De zorg voor ons gemeenschappelijk huis. Mens waar ben je? Voorgangers zijn Haro Hielkema en Leo Koot.

Zondag 24 maart is er om 09:30 uur een eucharistieviering met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is pater L. van Ulden O.F.M.


Zondagavond 17 maart om 19:00 uur wordt in de Maria Middelareskerk (Rijndijk 283, Leiden) een Taizé-viering gehouden. Het thema is LICHT. In deze Taizé-viering word je uitgenodigd om te zoeken naar verbondenheid met God door gebed, zingen, stilte en persoonlijke bezinning.

Maandagavond 18 maart wordt in de Petruskerk (Lammenschansweg, Leiden) de eerste van twee avonden gegeven over paus Franciscus. De tweede avond is op 8 april. De avonden worden gehouden door pastoor Broeders en Bas van Pampus. U bent van harte welkom. Aanvang 20:00 uur.


40-dagencampagne

Het bisdom Rotterdam brengt in de Veertigdagentijd (6 maart – 20 april 2019) de vele diaconale activiteiten voor het voetlicht die katholieke parochies, instellingen en scholen in deze periode organiseren. Traditioneel krijgt in deze weken de Vastenactie veel aandacht. Maar de 40-dagencampagne geeft ook aandacht aan de diaconale inzet voor mensen in nood dichtbij.

Naast samen vasten en aalmoezen geven, wordt ook samen gebeden, in wekelijkse oecumenische avondgebeden, vastenvespers of meditatieve bijeenkomsten. Dat gebeurt niet alleen in de Goede Herderkerk maar ook elders in het bisdom Rotterdam.

Met deze 40-dagencampagne wil het bisdom een bijdrage leveren aan het zichtbaar maken van de Kerk als netwerk van liefde. Lees meer (via www.bisdomrotterdam.nl)