Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 12)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 24 maart 2019, derde zondag van de veertigdagentijd (C): Ex. 3,1-8a.13-15. – 1 Kor. 10,1-6.10-12. – Luc. 13,1-9

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 24 maart

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Ans Arts-Meeuwissen, die donderdag j.l. vanuit onze gemeenschap is uitgedragen. – Margreet van de Kletersteeg. – Lina Labordus-Kuilenburg. – Rita Pieterse-Zwetsloot. – Mary Ruijgers.

Voor overleden parochianen: Patricia Bruines. – Nel Bruines-Overmeer. – Vincent Smeets. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Dick van der Hulst. – Siem Heemskerk.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 24 maart

Woensdag 27 maart is er om 10:00 uur een een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Daarna Herdershof.

Donderdag 28 maart is er om 19:15 uur de vierde van een serie oecumenische vesperdiensten. Lokatie: Goede Herderkerk. Deze diensten in de Veertigdagentijd worden afwisselend gehouden in de protestantse kerk aan de Dorpstraat in Leiderdorp en in de Goede Herderkerk. Dit  jaar is het thema ontleend aan de rondzendbrief van Paus Franciscus: De zorg voor ons gemeenschappelijk huis. Mens waar ben je? Voorgangers zijn Liesbeth van Meeteren en Haro Hielkema.

Zondag 31 maart is er om 09:30 uur een eucharistieviering met medewerking van het jongerenmiddenkoor. Voorganger is pastoor W. Broeders. Er is kinderopvang aanwezig.


Bisschop bezoekt vicariaat De Merenwijk

Maandag 18 maart was mgr. Hans van den Hende op bezoek bij het vicariaat De Merenwijk, de Leidse katholieke gemeenschap die intensief samenwerkt met de protestantse gemeenschap en gebruik maakt van hetzelfde kerkgebouw. De bisschop van Rotterdam hield zijn inleiding voor een  gezelschap van katholieken en protestanten en had ook een oecumenisch onderwerp: de roeping tot heiligheid in verbondenheid met elkaar. Lees meer over het bezoek (via www.bisdomrotterdam.nl)

 


Eigen KvK-nummer voor elke parochie

Parochies krijgen nog vóór de zomer in 2019 een eigen nummer bij de Kamer van Koophandel (KVK). De overheid communiceert namelijk steeds meer regelingen en voorzieningen digitaal. Met dit nummer kunnen parochiebesturen een E-herkenningsmiddel aanvragen op veiligheidsniveau 1. Dat betekent dat er daarmee bijvoorbeeld VOG’s, parkeervergunningen en bepaalde subsidies kunnen worden aangevraagd. Voor alle parochies, parochiële caritasinstellingen en andere kerkelijke rechtspersonen wordt dit in één keer geregeld vanuit het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) in samenwerking met de bisdommen. Lees meer (via www.kro-ncrv.nl)


Brief aan God

“Na een leven lang zoeken en zwerven ben ik weer bij U in de buurt gekomen”, schrijft cabaretier Paul Van Vliet in Brieven aan God en andere mensen. Lees meer (via www. kerknet.be)