Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 13)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 31 maart 2019, vierde zondag van de veertigdagentijd (C): Joz. 5,9a.10-12. – 2 Kor. 5,17-21. – Luc. 15,1-3.11-32

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 31 maart

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Ans Arts-Meeuwissen. – Margreet van de Kletersteeg. – Lina Labordus-Kuilenburg. – Rita Pieterse-Zwetsloot. – Mary Ruijgers.

Voor overleden parochianen: Sacha Lim. – Paul Snijders. – Vader – Moeder en Martin Hendriks. – Annie van Tilburg – van Vonderen. – Anky Overdijk. – Pieter Frijns. – Jan Roeleven. – Hubertus Verhoef. – Maria Verhoef – van Duijnhoven. – Johanna Stegershoek – Verhoef. – Ella van Eijk. – Ivo Harteveld. – Helga Versteegen. – Gerard Knigge.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 31 maart

De bisschoppelijke Vastenaktie 2019 heeft dit jaar als thema “Schoon water verandert alles”. In de Goede Herderkerk is vanochtend een deurcollecte gehouden voor de Vastenaktie, maar ook de zondagen erna staat achterin de kerk een collectebus bestemd voor deze vastenactie. Ook kunt u geld overmaken op het rekeningnummer van de Stichting Vastenactie. Lees meer

Woensdag 3 april is er om 10:00 uur een een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Daarna Herdershof.

Donderdag 4 april is er om 18:00 uur een sobere maaltijd in de Dorpskerk te Leiderdorp. Aansluitend wordt om 19:15 uur de vijfde van een serie oecumenische vesperdiensten gehouden. Deze diensten in de Veertigdagentijd worden afwisselend gehouden in de protestantse kerk aan de Dorpstraat in Leiderdorp en in de Goede Herderkerk. Dit  jaar is het thema ontleend aan de rondzendbrief van Paus Franciscus: De zorg voor ons gemeenschappelijk huis. Mens waar ben je? Voorganger is Leo Koot..

Zondag 7 april is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is Thea Epskamp.


Onze schaapskooi in beeld (3)

     

In het atrium van de Goede Herderkerk vonden al veel en veelsoortige activiteiten plaats, maar het evenement van verleden week woensdag was een novum: een komen en gaan van Rijndijkers, van acht uur ‘s ochtends tot negen uur ‘s avonds. Op verzoek van de gemeente Zoeterwoude was de ruimte ingericht als stembureau, in verband met de verkiezingen voor de Eerste Kamer en de waterschappen. Nadat alle stemmen waren uitgebracht wachtte de stemcommissie nog een verantwoordelijke taak. Na het legen van de stembussen werden tot laat in de avond honderden stembiljetten gecontroleerd, gesorteerd en geteld. Het resultaat heeft u in de krant kunnen lezen.


The Passion

The Passion is een Nederlands muzikaal-bijbels evenement over het lijden en sterven van Jezus, dat sinds 2011 jaarlijks op Witte Donderdag wordt gehouden, telkens in een andere Nederlandse stad. Op 18 april gaat pastoor Broeders met tieners en jongeren naar The Passion in Dordrecht.

Als je wilt kun je mee! De bus vertrekt om 16:30 uur vanaf de Goede Herderkerk in Zoeterwoude Rijndijk. Van 18:00 uur zullen de Passiongangers de eucharistieviering bijwonen waarin bisschop Van den Hende voorgaat; daarna lopen ze de tocht waarin een groot lichtgevend kruis wordt meegedragen. Indien er plaats is kunnen ouders ook mee.
Opgeven bij pastoor Walter Broeders. Telefoon: 06 2714 0117. – Email: w.p.l.broeders@gmail.com

In de nieuwsbrief 2019/3 staat ten onrechte vermeld dat er op Witte Donderdag in de Goede Herderkerk een viering is om 17:00 uur. Deze viering gaat niet door. Zie voor de actuele stand van zaken de Agenda.


Vasten met vallen en opstaan

Simone Ooms, hoofdredacteur van de website katholiek.nl legt in een persoonlijke column uit hoe zelfs haperende onthoudings- en bezinningsvoornemens kunnen voorbereiden op Pasen. Lees meer