Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 14)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 7 april 2019, de vijfde zondag van de veertigdagentijd (C): Jes. 43,16-21. – Fil. 3,8-14. – Joh. 8,1-11

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties 7 april

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Jacobus Boolman, die a.s. maandag vanuit onze parochiegemeenschap zal worden uitgedragen. – Ans Arts-Meeuwissen. – Margreet van de Kletersteeg. – Mary Ruijgers.

Voor overleden parochianen: Ton Choufoer. – Jan Mooren. – Alie Rotteveel. – Jan de Vette. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Nel Bruines-Overmeer. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Dick van der Hulst. – Antoon Ammerlaan.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 7 april

De bisschoppelijke Vastenaktie 2019 heeft dit jaar als thema “Schoon water verandert alles”. Op de zondagen van de Veertigdagentijd staat achterin de kerk een collectebus bestemd voor deze vastenactie. Ook kunt u geld overmaken op het rekeningnummer van de Stichting Vastenactie. Lees meer

Woensdagochtend 10 april is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pater L. van Ulden O.F.M.

Woensdagmiddag 10 april begeleiden Mariëtte Denissen en Amanda Jongbloed het palmpasenstokken versieren van de kinderen in het atrium (14:00-15:00 uur). Opgeven bij Amanda (mail: seringenberg@gmail.com). Er is een kleine vrijwillige bijdrage. Neem zelf kruis van hout of takken mee. De palmpaasstokken worden tijdens de zondagviering van 8 april in processie door de kerk gedragen.

Donderdag 11 april is er een viering van boete en verzoening. Voorgangers zijn pastoor W. Broeders en dominee Esther de Paauw. Aanvang: 19:15 uur. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Zondag 14 april (Palmzondag) is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor. – Tijdens de viering worden er palmtakjes uitgereikt.  Er zijn ook palmtakjes om mee te nemen voor uw buur of familielid die op deze dag niet in de kerk kan komen.


Overleden: Co Boolman

Op zondag 31 maart j.l. is overleden de heer Jacobus Boolman, in de leeftijd van 93 jaar.

De uitvaartdienst voor Co Boolman wordt gehouden op maandag 8 april in de Goede Herderkerk. Aanvang: 11:00 uur. Voorganger zijn pastoor J. Smith en diaken G. Clavel. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Er is geen gelegenheid tot condoleren. De crematie vindt plaats in besloten kring.


Monastieke fusie 1 aprilgrap

Het bericht dat de Nederlandse franciscanen en norbertijnen gaan fuseren, zoals afgelopen weekeinde werd gemeld, blijkt een 1 aprilgrap te zijn. Lees meer

Wie zich verder wil verdiepen in deze kloosterordes met diepe wortels in de Nederlandse samenleving leze artikelen over de norbertijnen en minderbroeders in de encyclopedie op www.kro-ncrv.nl/katholiek

 


In memoriam: Frans van der Lugt

Op 7 april is het precies 5 jaar geleden dat jezuïet Frans van der Lugt werd doodgeschoten in Homs, Syrië. Jezuïeten in Vlaanderen en Nederland die het sterke geloofsgetuigenis van hun confrater willen eren maakten een korte animatiefilm.

Hierin overweegt de fictieve stem van Frans van der Lugt zijn abrupte levenseinde. Aan de ene kant heeft hij hoop, aan de andere kant is daar zijn eigen dood. Maar: De liefde gaat door. Niemand hoeft bij de pakken neer te zitten. Bekijk de video (via www.kerknet.nl)