Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 15)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 14 april 2019, Palmzondag: Luc. 19,28-40. – Jes. 50,4-7. – Fil. 2,6-11. – Luc. 22,14-23,56

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 14 april

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Co Boolman. – Ans Arts-Meeuwissen. – Margreet van de Kletersteeg. – Liena Labordus-Kuilenberg. – Mary Ruijgers.

Voor overleden parochianen: Kees van Hoof. – Truus de Boer-van Wieringen. – Petronella  Kocken-van Wensveen. – Bep en Joop Vorst. – Kees van der Meer. – Trudy van der Kamp.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 14 april

De bisschoppelijke Vastenaktie 2019 heeft dit jaar als thema “Schoon water verandert alles”. Op de zondagen in de Veertigdagentijd staat achterin de kerk een collectebus bestemd voor deze vastenactie. Ook kunt u geld overmaken op het rekeningnummer van de Stichting Vastenactie. Lees meer

Woensdag 17 april is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdag 18 april (Witte Donderdag).
In verband met de uitstap naar de Passion in Dordrecht is er geen viering om 17:00 uur.  Wel is er een viering om 19:30 uur in de St. Jan in Zoeterwoude-Dorp.

Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag)

  • Om 15:00 uur is er de kruisweg. Met medewerking van het kinderkoor.
  • Om 19:30 uur is de avondviering, waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is Pastoor Broeders.

Zaterdag 20 april (Paaszaterdag) is er om 21:00 uur de Paaswake. Voorganger is pastoor W. Broeders. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Zondag 21 april (Eerste Paasdag) is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor J. Smith voorgaat. Met medewerking van het jongeren- middenkoor. Er is kinderopvang aanwezig.


Onze schaapskooi in beeld (4)

In de viering van Palmzondag wordt uit het Evangelie van Lucas voorgelezen hoe Jezus door de inwoners van Jeruzalem als een koning werd ingehaald: juichend en zwaaiend met palmtakken. Deze intocht werd vanochtend in de kerk nagespeeld in een processie van twintig kinderen die prachtige, zelfgemaakte palmpaasstokken met zich meevoerden. Enkele kinderen die binnenkort hun Eerste Communie gaan doen assisteerden in deze viering als misdienaar, daartoe vooraf deskundig geïnstrueerd door koster Chris Roessen.

   


De Goede Week: van Palmzondag tot Pasen

In de ‘Goede Week’ herdenkt en viert de kerk de laatste dagen van het leven van Jezus op aarde en zijn verrijzenis. Het is een tijd vol symboliek waarin we in (on)geloof, (wan)hoop en liefde beleven dat de dood niet het laatste woord heeft. Lees meer over de vieringen van Palmzondag tot Pasen (via www.kerknet.be)

Foto: Vincent van Gogh, Knotwilgen bij ondergaande zon (1888). Schilderij Kröller-Müller Museum, Otterlo.