Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 17)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 28 april 2019, tweede zondag van Pasen (Beloken Pasen): Hand. 5,12-16. – Apok. 1, 9-11a.12-13.17-19. – Joh. 20,19-31

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)

Lees meer over: Beloken Pasen (via www.kro-ncrv.nl)


Misintenties 28 april

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Bep Bruines-van Rijn, die afgelopen donderdag uit onze parochiegemeenschap is uitgedragen. – Co Boolman. – Ans Arts-Meeuwissen. – Margreet van de Kletersteeg. – Liena Labordus-Kuilenberg. – Mary Ruijgers.

Voor overleden parochianen: Sacha Lim. – Paul Snijders. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Anky Overdijk. – Pieter Frijns.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 28 april

Woensdag 1 mei is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 5 mei (de tweede zondag van Pasen en Bevrijdingsdag) is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering waarin Thea Dingjan-Zonneveld voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.


Onze schaapskooi in beeld (4)

    

In het gemeentehuis Leiderdorp ontving Hans Kruidenberg afgelopen vrijdag uit handen van burgemeester Laila Driesen een koninklijke onderscheiding: hij werd benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Ofschoon Hans onlangs naar Alphen aan den Rijn is verhuisd, was een Leiderdorps lintje volkomen verdiend, want als vrijwilliger was hij ruim vijftien jaar actief in de gemeente en in de parochiekern De Goede Herder. Als bestuurslid (en voorzitter) van de Oranjevereniging organiseerde hij sinds 2003 jaarlijks verschillende activiteiten voor de Leiderdorpse samenleving. Daarnaast voerde hij vanaf 2002 diverse taken uit in De Goede Herder, onder meer als lector, als chauffeur voor kerkgangers die slecht ter been zijn en als lid van de pastoraatgroep. Een afvaardiging uit onze parochiekern feliciteerde hem met zijn onderscheiding en overhandigde hem een boeket bloemen. Proficiat Hans!  (Foto’s Jolanda Ciere en Heleen Brouwer).


Eerste hulp bij katholieke begrippen

Op de website van de kro-ncrv staat sinds jaar en dag de katholieke encyclopedie. Maar voor wie de talrijke termen uit de rijke rooms-katholieke traditie wil leren kennen via een gedrukt boek is er nu Eerste hulp bij katholieke begrippen, samengesteld door Eric van den Berg, Frank Bosman en Peter van Zoest. Zij verklaren ruim achthonderd katholieke uitdrukkingen in begrijpelijk Nederlands. Onmisbaar voor wie wil weten waarom katholieken niet een kaarsje aansteken maar opsteken, en welke bijzondere wereld schuilgaat achter woorden als ‘absoute’, ‘katafalk’ en ‘transsubstantiatie’. Lees het interview met de auteurs (via www.katholiek.nl)


Bomaanslagen in Sri Lanka

Op Eerste Paasdag vond in Sri Lanka bij diverse kerken en hotels een verschrikkelijke serie zelfmoordaanslagen plaats. Het precieze aantal slachtoffers is nog niet duidelijk, mogelijk ruim 250, onder wie drie Nederlanders. De Nederlandse bisschoppenconferentie betuigde bij monde van haar voorzitter bisschop Hans van den Hende haar medeleven aan overlevenden, nabestaanden en het Sri Lankaanse volk en bidt voor en met hen voor alle slachtoffers. Lees meer (via www.bisdomrotterdam.nl)