Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 18)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 5 mei 2019, derde zondag van Pasen (C): Hand. 5,27b-32.40b-41. – Apok. 5,11-14. – Joh. 21,1-19 of 21,1-14

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties 5 mei

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Bep Bruines-van Rijn. – Jacobus Boolman. – Ans Arts-Meeuwissen. – Margree van de Kletersteeg.

Voor overleden parochianen: Alie Rotteveel-Veerman. – Ton Choufoer. – Jan Mooren. – Jan de Vette. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Nel Bruines-Overmeer. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Dick van der Hulst. – Rita Pieterse-Zwetsloot. – Trees Nederbiel-van Rosheuvel.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 5 mei

Woensdag 8 mei is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger: pater L. van Ulden O.F.M.

Zondag 12 mei is er om 09:30 uur eucharistieviering met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is pastoor W. Broeders.


Onze schaapskooi in beeld (5)

Op Witte Donderdag bezochten we met het grootste deel van ons koor The Passion in Dordrecht. Samen met pastoor Broeders, leden van het JongerenMiddenkoor, ouders en medeparochianen van parochiekern de Goede Herder zijn we als groep van ruim 40 man naar Dordrecht gereden met de bus van het bisdom. Onderweg haalden we nog een aantal passagiers op in Alphen a/d Rijn. Onderweg werd al veel gezongen! Door de drukte in de spits kwamen we pas om 18.15 uur bij de kerk in Dordrecht aan waar we, samen met heel veel anderen om 18.00 uur met bisschop v.d. Hende Witte Donderdag zouden vieren. Omdat veel bussen van het bisdom vertraagd waren hadden ze  netjes gewacht zodat er voor ons in de supervolle kerk nog net plaats was en de viering wat later begon. In de viering was vooral de voetwasssing door de bisschop heel bijzonder om mee te maken. Pastoor Broeders en vicaris Visser gingen mee voor. Na de viering kregen we bij verlaten van de kerk een tasje met broodjes en drinken en liepen we samen naar The Passion. Het was superdruk in de binnenstad, en hoewel het geluid niet overal even goed was en de zang soms bijna niet te verstaan, hadden we een goede plek bij de Grote Kerk waar we de meeste zangers en acteurs van heel dichtbij zagen. Erg indrukwekkend! Hoewel je niet alles even goed kan zien of horen is het heel bijzonder om er op deze manier bij te zijn. Na afloop zijn we samen weer terug gereden met de bus naar de Goede Herderkerk waar we iets voor middennacht aankwamen.

Tienerkoor de Goede Herder.


Concert Russisch kamerkoor Oktoich

Zondag 12 mei geeft het Russisch kamerkoor Oktoich een bijzonder concert in de Goede Herderkerk. Aanvang: 15:00 uur. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Oktoich, uit te spreken als ‘okto-ieg’, geldt als een van de beste a capellakoren van ons land. De koornaam verwijst naar de acht tonen/toonreeksen waarin de melodieën zijn ondergebracht van de Russisch-orthodoxe kerkmuziek Het koor is in 1996 opgericht door Aliona Ovsiannikova. De koorleidster studeerde kerkmuziek aan de Theologische Academie in Leningrad (Sint-Petersburg). Samen met Oktoich is haar doel zoveel mogelijk mensen te laten delen in de schoonheid van de Russisch-orthodoxe kerkmuziek.

Het koor bestaat uit Nederlandse en Russische zangers en zangeressen. Al vele malen heeft Oktoich op binnen- en buitenlandse podia gestaan. In juni volgt een concertreeks  in St. Petersburg. Later dit jaar treedt het koor op in De Hermitage en het Tropenmuseum te Amsterdam.

Tevens kan de bezoeker genieten van het pianospel van Natalia Bokova, een Russische concertpianiste. Voor de pauze zingt sopraan Irina Plyassova een drietal door K. Molchanov op muziek gezette gedichten van S. Esenin. Na de pauze is er een optreden van Ronald Willemsen, de bariton die ook voor de organisatie van dit concert tekende. Hij zingt onder meer ‘Zjoeravli’ (Kraanvogels), een van de beroemdste Russische liederen, vanuit een gedicht over de Tweede Wereldoorlog op muziek gezet door Yan Frenkel. Hieronder volgt de tekst in de vertaling van Willem Wilmink:

Soms denk, soms denk ik wel dat de soldaten
die in de oorlogen gevallen zijn,
niet onder witte kruisen zijn begraven, 
maar dat ze kraanvogels geworden zijn.

Ze roepen ons uit lang voorbije tijden, 
hun hese stemmen roepen in hun vlucht.
‘t Is misschien daarom, dat wij zo dikwijls kijken,
diep in gedachten, naar de avondlucht.

Daar, in de laatste lichtglans van de schemer, 
gaat een vermoeide vogeltrek voorbij. 
Ik zie een lege plaats in hun geleed’ren,
misschien is dat de plek, bestemd voor mij.

Als ik met hen de hemel zal bevolken, 
voorbijtrek in het schemerend verschiet,
dan zie ik jullie uit de verre wolken,
dan roep ik jullie, die ik achterliet.

Beluister enkele voorproefjes van het koor op de website van Oktoich.


Mei: Mariamaand

De meimaand geldt als dé Mariamaand. Aan de oorsprong liggen vieringen van de vruchtbaarheid van mens en natuur maar ook de pest heeft ermee te maken. Lees meer (via www.kerknet.be)

Foto: Rembrandt, De Madonna in de wolken (detail). Ets, 1641 (Museum of New Zealand)