Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 19)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 12 mei 2019, vierde zondag van Pasen (C): Hand. 13,14.43-52. – Apok. 7,9.14b-17. – Joh. 10,27-30

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 12 mei

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Bep Bruines-van Rijn. – Co Boolman. – Ans Arts-Meeuwissen.

Voor overleden parochianen: Lidwien Kocken. – Patricia Bruines. – Kees van Hoof. – Truus de Boer-van Wieringen. – Petronella Kocken-van Wensveen. – Bep en Joop Vorst. – Kees van der Meer. – Trudy van der Kamp. – Vincent Smeets.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 12 mei

Vanmiddag is er in de Goede Herderkerk een concert van het Russische kamerkoor Oktoich uit Amsterdam. Aanvang: 15:00 uur. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Lees meer

Woensdag 15 mei is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 19 mei is er om 09:30 uur woord- en gebedsviering met medewerking van het JongerenMiddenkoor. Voorganger is Thea Epskamp.


Website katholiekleven.nl vernieuwd

Op vrijdag 10 mei is de vernieuwde website van katholiekleven.nl online gegaan. Het videokanaal dat de Nederlandse bisschoppen in 2016 zijn gestart, groeide uit tot een plek waar je niet alleen video’s vindt, maar ook podcasts, fotoseries en artikelen. “Daarin vertellen we je geen verhalen ‘over’ de Kerk”, aldus de redactie. “Wij vertellen verhalen ván de Kerk. Met mensen in de hoofdrol. Want de Kerk, dat zijn we samen. Die Kerk laten we zien. Niet van een afstandje. Maar persoonlijk en betrokken. Omdat de Kerk onmisbaar is als je God zoekt.”

Een belangrijke plek kregen twee themarubrieken, die worden uitgewerkt in video’s, artikelen, fotoseries en podcasts. De rubriek ‘Actueel’ zal berichten over nieuws binnen de R.-K. Kerk en actuele thema’s. De rubriek ‘Geloven. Hoe zit dat?’ behandelt onderwerpen over het katholieke geloof voor mensen die daar meer over willen weten.


12 mei: Roepingenzondag

Vandaag is het in de Rooms-Katholieke Kerk Wereldgebedsdag voor roepingen. Op Roepingenzondag bidden we dat iedereen – en in het bijzonder de jongeren – zijn eigen levensweg mag vinden.

Lees de boodschap van paus Franciscus: De moed om risico te nemen voor de belofte van God (via www.rkkerk.nl)

Hoe vullen christenen hun roeping persoonlijk in? Lees elf authentieke getuigenissen: Roeping in veelvoud (via www.kerknet.be)