Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 2)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 13 januari 2019, Doop van de Heer (C): Jes. 40,1-5.9-11. – Tit. 2,11-14;3,4-7. – Luc. 3,15-16.21-22

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 13 januari

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Simon Honselaar. – Trudy van der Kamp. – Cees van der Meer.

Voor overleden parochianen: Jan de Vette. – Kees van Hoof. – Truus de Boer-van Wieringen. – Petronella Kocken-van Wensveen. – Bep en Joop Vorst. – Patricia Bruines. – Ton van der Voort. – Dick van der Hulst. Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 13 januari 2019

Woensdag  16 januari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 20 januari is er om 09:30 uur een eucharistieviering met medewerking van het jongeren/middenkoor. Voorganger is pastor R. Kurvers. Er is kinderopvang aanwezig.


Onze schaapskooi in beeld (1)

     

Zaterdagmiddag bezochten ruim 120 vrijwilligers uit de parochie HH Petrus en Paulus het atrium van onze Goede Herderkerk, om de nieuwjaarsreceptie bij te wonen. Vele vrijwilligers uit de diverse parochiekernen kennen elkaar inmiddels dankzij samenwerking in projecten en werkgroepen. In hun toespraken keken pastoors Smith en Broeders met tevredenheid terug op het vele werk dat het afgelopen jaar in onze parochie is verzet. De regiovorming, van belang om de continuïteit in onze parochie op de langere termijn te waarborgen, begint langzamerhand gestalte te krijgen. De oude leden van het parochiebestuur werden hartelijk bedankt voor hun diensten, de nieuwe leden voorgesteld en veel succes toegewenst bij hun nieuwe taken. Pastoor Broeders zal maandag met jongeren uit het bisdom naar Panama vertrekken waar vanaf 22 januari de Wereldjongerendagen gehouden worden.


Kerkklokken luiden voor Kerkbalans

De actie Kerkbalans is de grootste kerkelijke inzamelingsactie van Nederland, waaraan landelijk vele tienduizenden mensen hun bijdrage leveren. Ook in onze eigen parochiekern wordt eind januari de actie gehouden. Wij vragen u dus ook dit jaar weer om mee te (blijven) doen en onze lokale geloofsgemeenschap te steunen. Uw steun is hard nodig, want er gebeurt veel!

Op zaterdag 19 januari, 13:00 uur wordt in de oud-katholieke kerk aan de Zoeterwoudse Singel te Leiden de actie Kerkbalans ingeluid voor de regio Leiden. Het inluidevenement wordt georganiseerd door de protestantse gemeente te Leiden, de rooms-katholieke parochie HH Petrus en Paulus en de oud-katholieke parochie van de HH Fredericus en Odulfus. Eenieder is welkom om het evenement bij te wonen (12:30-13:00 uur). De Leidse schrijver Jeroen Windmeijer zal enkele woorden spreken, de klok luiden en er is koffie, thee en chocolodemelk. Lees meer


Bisschoppelijke brief over Jaar van de Roepingen

Nu de Kerk in de liturgie met het feest van de Doop van de Heer de Kersttijd afsluit, richt mgr. Van den Hende zich met een brief tot de gelovigen van het bisdom Rotterdam. In de brief vraagt hij aandacht voor het Jaar van de Roepingen, dat hij onlangs heeft uitgeroepen. Lees meer