Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 21)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van 26 mei 2019, de zesde zondag van Pasen (C): Hand. 15,1-2.22-29. – Apok. 21,10-14.22-23. – Joh. 14, 23-29

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 26 mei

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Bep Bruines-van Rijn. – Co Boolman. – Ans Arts-Meeuwissen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Riet van Vliet- Rademaker. – Bep Bruines-van Rijn. – Co Boolman. – Ans Arts – Meeuwissen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 26 mei

Woensdag 29 mei is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdag 30 mei is het Hemelvaartsdag. Er is om 09:30 uur een eucharistieviering met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is pastoor W. Broeders.

Zondag 2 juni is er om 09:30 uur  een woord- en gebedsviering met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is Thea Dingjan-Zonneveld.


Roeping

Op woensdagavond 22 mei kwamen de priester- en diakenstudenten van Vronesteyn naar Boskoop om met de parochianen van de Sint Jan de Doperparochie in gesprek te gaan over het thema roeping. Na de inleiding van rector Walter Broeders sprak elk van hen  over zijn persoonlijke roeping tot het gewijde ambt. Ook toonden zij een voorwerp dat voor hen verbeeldt hoe zij getuigen van hun geloof. Priesterstudent Ad van Luyn koos voor de afbeelding van de Emmaüsgangers, die Jezus herkennen in het breken van het brood (zie foto van E. Jansons). Lees meer (via www.bisdomrotterdam.nl)


Open Kloosterdag

Zondag 19 mei werd voor de negende maal de Open Kloosterdag gehouden. Naar schatting hebben enkele duizenden mensen een of meer kloosters bezocht. Ongeveer 3000 mensen bezochten Abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot, waar de bijzondere kruisweg van Albert Servaes voor het eerst in tien jaar tijdelijk weer te zien was. Ook bij de benedictinessen in Oosterhout was het druk (zie foto). Daar was de slottuin open, die normaal niet toegankelijk is. Lees meer (via www.katholiek.nl)


Miljoenensubsidie voor Rolduc en Sint Jan

Abdij Rolduc in Kerkrade krijgt 7 miljoen euro subsidie van de overheid. Dat heeft het kabinet vandaag bekendgemaakt. De ruim 900 jaar oude Abdij Rolduc is het grootste abdijcomplex in de Benelux. Het staat op de UNESCO-lijst van de honderd belangrijkste monumenten van Nederland. Het kabinet geeft in totaal 35 miljoen euro aan twaalf Nederlandse zogeheten ‘iconische monumenten’. Ook de Sint-Janskathedraal in Den Bosch ontvangt een forse subsidie. Lees meer (via www.katholiek.nl en Wikipedia)