Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 25)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 24 juni, Hoogfeest van de Geboorte H. Johannes de Doper: Jes. 49,1-6. – Hand. 13,22-26. – Luc. 1,57-66.80.

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 24 juni

Uit dankbaarheid bij een verjaardag.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Helga Versteegen. – Wim Pieterse. – Jan van Heek. – Ank Overdijk – Snoek. – Antoon  Ammerlaan. – Cor Duivenvoorden. – Vincent Smeets. – Ed Groenen.

Voor overleden parochianen: Patricia Bruines. – Kees en Jan van Hoof. – Overledenen van de familie Vlasveld  – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Gijs Duivenvoorden. – Siem Heemskerk. – Alie Rotteveel. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Quirinus Bruines. – Corrie Bousie. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 24 juni

Woensdag 27 juni is er een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdag 28 juni vindt om 11:00 uur de uitvaart van Helga Versteegen plaats. Voorganger in de eucharistieviering is pastoor W. Broeders. Met medewerking van het jongerenkoor. Helga overleed op 14 juni j.l. in Gerona, Spanje, in de leeftijd van 59 jaar.

Zaterdagavond 30 juni concerteert het projectkoor Key2Singing in de Goede Herderkerk. Aanvang: 20:00 uur. Voor kaartverkoop en details zie hieronder (blogpost 17 juni).

Zondag 1 juli is er om 09:30 uur Eucharistieviering met medewerking van het kinderkoor. Voorganger is pater L. van Ulden O.F.M. Er is kinderopvang aanwezig.


Onze schaapskooi in beeld (14)

Inmiddels heeft het kerkelijke jaar zijn wekelijks ritme hernomen met de zogenaamde ‘zondagen door het jaar’. De liturgische kleuren paars (voor de vastentijd), wit (voor de paastijd en hoogfeesten van de H. Drieëenheid en van het H. Sacrament) en rood (voor Pinksteren) zijn inmiddels ingeruild voor groen. Op zondag 17 juni – met bijbellezingen die zich richten op de groeikracht van de natuur en van het Woord in ieder van ons – kreeg pastoor Walter Broeders een prachtig groen kazuifel aangeboden. Dit kazuifel is een geschenk van enkele parochianen, die bovendien Edelien Verhoosel bereid vonden om met borduur- en applicatiewerk de symbolen van onze geloofsgemeenschap aan te brengen: op de voorkant de Goede Herder, die zich ontfermt over een achtergebleven schaap, op de achterkant de kudde. Op de bijpassende stola is met zilverdraad ons kerkgebouw afgebeeld. Pastoor Broeders toont hieronder vol trots het nieuwe gewaad.

          


Zeven rebelse religieuze inzichten

Wat een zware last en schuld legt de mens op zijn schouders door te denken dat alles afhangt van zijn eigen inspanning. Is er een andere manier van denken mogelijk, met een religieuze houding tegenover de werkelijkheid? Lees meer (via www.kerknet.be)