Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 28)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 15 juli, de vijftiende zondag door het jaar (B): Amos 7,12-15. − Ef. 1,3-14 of 3-10. − Marc. 6,7-13

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 15 juli

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Dick van der Hulst, die dinsdag j.l. vanuit onze kerk is begraven. − Bep Vorst-Visser. − Helga Versteegen. − Ank Overdijk-Snoek. − Ed Groenen.

Voor overleden parochianen: Nel en Jan Zandbergen. – Jan Straathof. – Paula Sevat-Dries. – Jan van der Meer. – Jan de Vette. – Ton van der Voort. – Vincent Smeets. – Corrie Bousie. – Tinie Hermes-Zandvliet. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 15 juli

Woensdag 18 juli is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 22 juli is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering waarin Thea Dingjan-Zonneveld voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Het dames- en herenkoor heeft afscheid genomen van haar dirigente Maria Huibers. Het koor is Maria erkentelijk voor haar inzet voor het koor, met name in de periode na de samenvoeging van de beide koren en rond de verhuizing naar het nieuwe kerkgebouw. Voorlopig neemt Ans Bulles het dirigeerstokje over.


Onze schaapskooi in beeld (16)

Zondag 8 juli overhandigde pastoor Broeders de Paaskaars uit 2017 aan Regina Krowinkel. Het is vanuit de pastoraatgroep en beheercommissie een blijk van waardering voor Regina, die al vele jaren een drijvende kracht is in de werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede van onze parochiekern.

 

 

 

 

 


Utrechtse Domtoren in de steigers

Vanaf 2019 zal de Utrechtse Domtoren voor een aantal jaren geheel in de steigers komen te staan. Er moet veel gebeuren aan het 112 meter hoge gebouw. De hoogste kerktoren van Nederland werd in 1975 voor het laatst gerestaureerd. Lees meer (via www.kro.nl)