Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 29)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 16 juli 2017, de vijftiende zondag door het jaar (A): Jes. 55,10-11. – Rom. 8,18-23. – Mat. 13,1-23 of 1-9


kaarsGebedsintenties 16 juli

Voor de overledenen: Maarten van der Ploeg. – Riet en Jaap van Diemen. – Jan Straathof. – Nel en Jan Zandbergen. – Ester van Delft- Detic. – Paula Sevat-Dries. – Siem Heemskerk. – Lies en AdriaanVreeburg. – Josephine van Galen. – Overleden  familie Van Rijn.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 16 juli

Vanmiddag om 13.00 uur worden Elisabeth en Emily van der Lee gedoopt door pastoor Broeders.

Woensdag 19 juli is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdagavond 20 juli geeft Pater Frans van der Poel in het atrium een lezing over zijn werk en leven in Brazilië. U bent allen van harte welkom. Aanvang: 20:00 uur.

Zondag 23 juli is er om 9:30 een eucharistieviering waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.


telefoonSecretariaat weer telefonisch bereikbaar

Enkele dagen geleden heeft KPN de telefoon van het secretariaat overgezet van de pastorie naar de nieuwe lokatie. U kunt op maandag-, woensdag- en vrijdagochtenden weer bellen!