Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 31)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 5 augustus, de achttiende zondag door het jaar (B):  Ex. 16,2-4.12-15. − Ef. 4,17.20-24. − Joh. 6,24-35

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 5 augustus

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Peter Brouwer. − Dick van der Hulst. − Bep Vorst-Visser. − Helga Versteegen. – Pieter Frijns (zie hieronder).

Voor overleden parochianen: Jan Mooren. − Ton Choufoer. − Ton van der Voort. − Ria van der Kroft-van Vliet. − Marja en Jan Kooijman. − Aad en Erwin Duijndam. − Frans Cortenbach. − Gita Cortenbach. − Hubertus van Mil. − Cor Duivenvoorden. − Antoon Ammerlaan. − Josephine van Galen. − Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 5 augustus

Dinsdag 7 augustus vindt de uitvaartdienst plaats voor de heer Pieter Frijns. Voorganger is diaken Clavel. Aanvang: 12:00 uur.

Woensdag 8 augustus is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 12 augustus is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het jongeren/middenkoor.


Overleden: Pieter Frijns

Op donderdag 2 augustus is overleden de heer Petrus Frijns, in de leeftijd van 82 jaar.

De uitvaartdienst voor de heer Frijns vindt plaats op dinsdag 7 augustus in de Goede Herderkerk. Voorganger is diaken Clavel. Aanvang: 12:00 uur. Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot condoleren in het atrium. De crematie vindt plaats in besloten kring.


Oud-christelijke symboliek

Drie dieren (pelikaan, pauw en vis), twee Griekse letterparen (Alpha-Omega en Chi-Ro), een anker en een klaver-drie: ziedaar zeven vroegchristelijke symbolen die we nog steeds gebruiken. En begrijpen? Voor betekenis en achtergronden: lees meer (via www.kerknet.be)