Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 32)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 12 augustus, de negentiende zondag door het jaar (B):  1 Kon. 19,4-8. − Ef. 4,30-5,2. − Joh. 6,41-51

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties 12 augustus

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Pieter Frijns, die afgelopen dinsdag vanuit onze kerk is uitgedragen. − Peter Brouwer. − Dick van der Hulst. − Bep Vorst-Visser. − Helga Versteegen.

Voor overleden parochianen: Truus de Boer – van Wieringen. − Joop Vorst. − Nel Kocken-van Wensveen. − Kees van Hoof. − Ivo Harteveld. − Ella van Eijk. − Hubertus Verhoef. − Maria Verhoef-van Duijnhoven. − Johanna Stegershoek-Verhoef. − Jan Roeleven. − Gerard Knigge. − Anna en Jan Versteegen. − Helmi Vis-van Bilderbeek. − Theo Hin. − Bruno van Dijk. − Caroline Berghuis. − Bert Rijsbergen. − Josephine van Galen. − Overleden familie Van Rijn.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 12 augustus

Woensdag 15 augustus is het hoogfeest van Maria Ten Hemelopneming. Er is om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pater L. van Ulden O.F.M.

Zondag 19 augustus is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.


15 augustus: Maria Tenhemelopneming

Aanstaande woensdag viert de Rooms-katholieke Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, ook wel (minder correct) aangeduid als Maria Hemelvaart. Op dezelfde dag vieren de Orthodoxe Kerken de Ontslaping van de Moeder Gods. Lees meer (via www.kro.nl)

Voor een beknopte iconografie van dit Mariafeest zie de website van de zusters van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Bunderen. (Foto: Titiaan, Maria Ten Hemelopneming, 1516, Venetië, Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari).