Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 34)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 26 augustus, de eenentwintigste zondag door het jaar (B):   Joz. 24,1-2a.15-17.18b. − Ef. 5,21-32. − Joh. 6,60-69

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 26 augustus

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Pieter Frijns,. − Peter Brouwer. − Dick van der Hulst. − Bep Vorst-Visser. − Helga Versteegen.

Voor overleden parochianen: Johan Harte. – Patricia Bruines. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Nel Bruines-Overmeer. – Gijs Duivenvoorden. – Siem Heemskerk. – Vincent Smeets. – Tinie Hermus – Zandvliet. – Quirinus Bruines. – Moeder, vader en Bert van der Hulst. – Ank Overdijk-Snoek. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Paul Snijders. – Sacha Lim. – Corrie Bousie. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Uit dankbaarheid bij een zestigjarig huwelijk.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 26 augustus

Woensdag 29 augustus is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 2 september is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering, waarin Thea Epskamp en Piet Jansen voorgaan. Met medewerking van het dames- en herenkoor.


Bedevaart naar Heiloo (19 september)

Woensdag 19 september is er een bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo en (in de middag) een bezoek aan de abdij van Egmond. Als u hiervoor belangstelling heeft: graag opgeven vóór 7 september. Informatie over deze bedevaart vindt u in de online folder. U kunt zich ook online inschrijven. (Foto: www.kerkfotografie.nl)

 

 

 

 


Ziekenzalving (10 oktober)

Op woensdag 10 oktober (en niet op 12 september zoals eerder gemeld) willen wij voor parochianen uit Zoeterwoude-Rijndijk en Leiderdorp een gemeenschappelijke ziekenzalving vieren. De viering zal worden gehouden in de Goede Herderkerk en begint om 10.00 uur. Hiervoor nodigen wij u van harte uit.

Wanneer ziekenzalving? Als u merkt dat het leven niet zo gemakkelijk meer loopt. Als u ouder wordt of vanwege innerlijke of uiterlijke ongemakken, jong of oud. Gun uzelf dan nú al deze kans. Bijgesloten treft u een uitleg over de ziekenzalving.

Als u aarzelt: overleg met uw familie en als u vragen heeft, kunt u zich altijd wenden tot Stephanie Jägel (06-10460562) of tot mij.

Als u wilt deelnemen, wilt u dit dan doorgeven via het secretariaat (tel. 071-5411510  op maandag-, woensdag en vrijdagochtend). Dan weten wij op hoeveel mensen wij kunnen rekenen na afloop voor koffie of thee. Het is goed om niet alleen te komen. Laat u vergezellen door een of twee familieleden of vrienden. Ook zij zijn van harte welkom.

Wij hopen u te mogen ontmoeten op 20 oktober!

Met vriendelijke groet, pastoor Walter Broeders