Lezingen, intenties, mededelingen& nieuws (week 34)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 20 augustus 2017, de twintigste zondag door het jaar (A): Jes. 56,1.6-7. – Rom. 11,13-15.29-32. – Mat. 15,21-28


kaarsGebedsintenties 20 augustus

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor de overledenen: Corrie Zwetsloot-van der Meer. – Piet Hartwijk. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Jan Straathof. – Nel en Jan Zandbergen. – Riet van Diemen-Tijssen. – Ester van Delft-Detic. – Paula Sevat – Dries. – Josephine van Galen. – Overleden  familie Van Rijn.

Voor de overleden parochianen die onlangs uitgeleide zijn gedaan: Helmi Vis-van Bilderbeek. – Jan Remmerswaal. – Gijs Duivenvoorden.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek of bewaren in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 20 augustus

Woensdag 23 augustus is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 27 augustus is er om 9:30 uur een eucharistieviering, waarin pater Van der Poel voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Er wordt dan ook een deurcollecte gehouden voor het MIVA-project Brommers voor Burkina Fasso. U kunt uw donatie ook overmaken op bankrekening NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA te ’s-Hertogenbosch.

De HH. Petrus en Paulusparochie organiseert het komende jaar weer diverse bijeenkomsten voor tieners. De eerste bijeenkomst (met overnachting) is gepland in het weekend van 16-17 september. Voor meer informatie zie hieronder de blogpost van 13 augustus.


15 augustus: Maria Tenhemelopneming

Afgelopen dinsdag vierde de kerk dat Maria in de hemel opgenomen werd. Wat is de betekenis van dit hoogfeest? Lees meer (via Katholiek ABC, www.kro.nl)

Maria-Hemelvaart-Pancratiuskerk Heerlen

Maria Tenhemelopneming, glaspaneel van de door Marga Drummen vervaardigde kroonluchter in de Pancratiuskerk te Heerlen