Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 39)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 24 september, de vijfentwintigste zondag door het jaar (A): Jes. 55,6-9. – Fil. 1,20c-24.27a. – Mat. 20,1-16a


kaarsGebedsintenties 24 september

Voor de overledenen: Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Gijs Duivenvoorden. – Riet en Piet van Zijp. – Corrie Zwetsloot-van der Meer. – Piet Hartwijk. – Gré van der Meer-Duin. – Sacha Lim. – Paul Snijders. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Marion van der Krogt. – Siem Heemskerk. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Jan Kooijman.

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen  en verpleeghuizen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 24 september

De deurcollecte voor de vredesweek van zondag 17 september heeft € 212,20 opgebracht. Hartelijk dank hiervoor!

Woensdag 27 september is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 1 oktober is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor.

 


Luther_website-PithosTentoonstelling over Luther

Dit jaar is het vijfhonderd jaar geleden dat Maarten Luther 95 stellingen publiceerde waarin hij protesteerde tegen de wantoestanden in de katholieke kerk. Het bleek het begin van de Reformatie. Museum Catharijneconvent in Utrecht opende afgelopen vrijdag een tentoonstelling over deze kerkhervormer, waarin niet alleen zijn persoonlijkheid en opvattingen belicht worden maar ook wordt getoond hoe hij de nieuwe communicatiemiddelen van zijn tijd (de drukpers) op intelligente wijze gebruikte om zijn ideeën te verspreiden. (Zie ook de bespreking via www.kro.nl)

Lucas Cranach de Oudere, Martin Luther, 1532 (Kopenhagen, Statens Museum for Kunst, detail)