Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 44)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 4 november 2018, de eenendertigste zondag door het jaar (B):  Deut. 6,2-6. – Hebr. 7,23-28. – Mc.12,28b-34

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties 4 november

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Ria Kagenaar. – Jan Mooren. – Jan de Vette. – Ton Choufoer. – Alie Rotteveel. – Jan van der Meer. – Ton van der Voort. – Vincent Smeets. – Ria van der Kroft – van Vliet. – Frans Cortenbach. – Gita Cortenbach – Penders. – Hubertus van Mil. – Cor Duivenvoorden. – Antoon Ammerlaan.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 4 november

Woensdag 7 november is er om 10:00 uur een viering van woord en gebed in de Mariakapel.

Zondag 11 november is er om 09:30 uur een eucharistieviering met medewerking van het jongerenmiddenkoor. Voorganger is Pastor Rob Kurvers. Er is kinderopvang aanwezig.

Onlangs verscheen aflevering 14-2 (november-december 2018) van  Rondom de Kerk, het nieuwsblad van onze parochie HH. Petrus en Paulus.


Onze schaapskooi in beeld (17)

Afgelopen vrijdagavond bezochten velen de Allerzielenviering in de Goede Herderkerk. De dienst – waarin pastoor Broeders voorging en met fraaie zang verzorgd door het jongerenmiddenkoor – heeft vele parochianen en nabestaanden gesterkt in het verdriet om hun dierbare overledenen. Na afloop was het ook druk op de begraafplaats achter de kerk, waar verlichting en klankschalen voor een stemmige sfeer zorgden.

 

 

 


Rouwverwerking

Sommige christenen hebben het moeilijk met het verlies van een dierbare, omdat ze christelijke vreugde als een plicht opvatten. Maar boosheid en depressie horen bij verlies. Lees meer (via www.kerknet.be)


Parochiedag

Op zondag 18 november vindt onze jaarlijkse parochiedag plaats. Thema van deze dag is: ‘Zalig zijn de armen’.

Natuurlijk beginnen we de dag met een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat en waarbij al onze koren een muzikale bijdrage leveren.

Na de viering is er koffie en thee, uiteraard met de traditionele baksels! Wij roepen dan ook iedereen op om zo mogelijk aan de slag te gaan en voor lekkers te zorgen. Graag even melden bij Riet Heemskerk als u op 18 november een eigengebakken cake, taart of koek wil meebrengen.

In het atrium vervolgen wij het programma dat tot 14:00 uur duurt. Er zijn activiteit voor kinderen, er zijn optredens van koren en een korte presentatie van de Voedselbank over hun mooie werk.

Ook wordt u geïnformeerd over het BHV-plan van de kerk en over de AED, die sinds kort aanwezig is.

Voor de inwendige mens wordt natuurlijk gezorgd, met een hapje en drankje u aangeboden door de beheercommissie en pastoraatgroep.

We sluiten af met een grote loterij waarvan de opbrengst bestemd is voor de Voedselbank. Er zijn veel mooie prijzen beschikbaar gesteld door ondernemers uit Zoeterwoude, Leiderdorp en Leiden. Pastoor Broeders zal de trekking verrichten.

Pastoraatgroep en beheercommissie van De Goede Herder