Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 47)

De boodschap teruglezen

Zondag 25 november 2018: Hoogfeest van Christus Koning (B): Dan. 7,13-14. – Apok. 1,5-8. – Joh. 18,33b-37

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties 25 november

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Ria Kagenaar. – Cees van der Meer, die maandag j.l. vanuit onze kerk is uitgedragen. – Finette den Tex-Lips, die op 15 november j.l. te Rotterdam overleed, in de leeftijd van 97 jaar. Zij was jarenlang lid van ons dames- en herenkoor.

Voor overleden parochianen: Aad en Erwin Duijndam. – Sacha Lim. – Paul Snijders. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Henny Smits. – Annie van Tilburg-van Vonderen. – Anky Overdijk. – Pieter Frijns.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 25 november

Woensdag 28 november is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 2 december  (eerste zondag van de Advent) is er om 09:30 uur een eucharistieviering met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is pastoor Broeders.

Donderdag 29 november is de eerste van een serie adventsvespers in de Dorpskerk in Leiderdorp. Thema: ‘Op weg naar de Kerst met Ruth. Een verhaal vol hoop’.

Zondagmiddag 16 december: dienst met lezingen en liederen op weg naar Kerstmis, getiteld ‘Nu daagt het in het oosten’. Met medewerking van het dames- en herenkoor, versterkt met projectzangers. Voorganger is Thea Epskamp, geassisteerd door lectoren uit alle geledingen van onze geloofsgemeenschap. De toegang is gratis; na afloop is er een deurcollecte ten bate van Serious Request. Lees meer elders op de weblog.


Onze schaapskooi in beeld (20)

De Rijntamboers, in 1963 opgericht vanuit de Meerburgparochie, zorgden vanochtend voor een extra feestelijke omlijsting van de woord- en gebedsviering op het feest van Christus Koning. Het is dit jaar tevens de zondag volgend op de feestdag van Sint Cecilia (22 november), die sinds de Late Middeleeuwen wordt vereerd als de patrones van muzikanten, kerkmusici, zangkoren, organisten en orgelbouwers.

In deze gezinsviering ging Thea Epskamp voor  en werden de gezangen verzorgd door het kinderkoor. Het thema van de viering was ‘Hartenkoning’. Na de viering konden de kinderen een mooie kroon knutselen onder het genot van een glaasje limonade en pepernoten.

    

Wie heeft tijdens de parochiedag op zondag 18 november het BHV plan met bijlage, alsmede de handleiding van de AED meegenomen uit het atrium? Graag terugbezorgen bij Michel Coene (email: michelcoene@casema.nl).


Paus tot koren: wees dienstbaar

In Rome vond 23-25 november de Derde Internationale Korenontmoeting plaats. Hoogtepunt was de ontmoeting van 7000 zangers met paus Franciscus, die in zijn toespraak alle kerkkoren opriep om zich dienstbaar op te stellen tijdens liturgische vieringen, zodat de gelovigen actief mee kunnen zingen. Lees meer (via www.kro.nl) – Foto: Vatican Media