Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 48)

De boodschap teruglezen

Zondag 2 december 2018: Eerste zondag van de Advent (C): Jer. 33,14-16. – 1 Tess. 3,12-4,2. – Luc. 21,25-28,34-36

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 2 december

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Ria Kagenaar. – Cees van der Meer. – Finette den Tex-Lips.

Voor overleden parochianen: Alie Rotteveel. – Ton Choufoer. – Jan Mooren. – Jan de Vette. – Ton van der Voort. – Jan van der Meer. – Ria van der Kroft  – van Vliet. – Frans Cortenbach. – Gita Cortenbach – Penders. – Hubertus van Mil. – Cor Duivenvoorden. – Antoon Ammerlaan. – Dick van der Hulst.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 2 december

Op woensdag 5 december is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Op donderdag 6 december is er een oecumenische adventsvesper in de Goede Herderkerk. Aanvang: 19:15 uur.

Zondag 9 december 2018 is er om 09:30 uur een eucharistieviering, met medewerking van het tienerkoor. Voorganger is pastoor W. Broeders

Zondagmiddag 16 december is er in de Goede Herderkerk een dienst met lezingen en liederen op weg naar Kerstmis, getiteld ‘Nu daagt het in het oosten’. Het dames- en herenkoor, versterkt met een vijftiental projectzangers uit de regio-Oost, is hiervoor al een aantal weken ijverig aan het repeteren. De dienst wordt in- en uitgeleid door Thea Epskamp; lectoren uit alle geledingen van onze geloofsgemeenschap verlenen medewerking. Aanvang: 15:30 uur. Voor meer informatie zie elders in de weblog.


Advent

Advent is de tijd van voorbereiding op Kerstmis. Vier weken zien we uit naar een nieuw begin, naar God die mens wordt. De verwachting van het Licht der wereld verbeelden we in deze donkere maanden met de adventskrans, waarin we elk van de vier zondagen een nieuwe kaars ontsteken. Lees meer (via www.kro.nl)


Adventsactie 2018

Juist in deze verwachtingsvolle tijd wil de Adventsactie 2018 een vuist maken en de hoop op een nieuw begin doorgeven. Er wordt geld ingezameld voor vier bijzondere projecten in Afrika waarin moeder en kind centraal staan:

Volgende week zondag 9 december is er na de viering een deurcollecte waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan deze projecten. U kunt ook rechtstreeks doneren op IBAN NL89INGB06531000000 t.n.v. Adventsactie, Den Haag. Vermeld eventueel uw voorkeursproject bij uw overschrijving. Dank u wel namens de moeders en kinderen die dankzij uw bijdrage zicht krijgen op een hoopvolle toekomst.