Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 49)

De boodschap teruglezen

Zondag 9 december 2018: Tweede zondag van de Advent (C): Bar. 5,1-9. – Fil. 1,3-6.8-11. – Luc. 3,1-6

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 9 december

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Cees van der Meer. – Finette den Tex-Lips. – Trudy van de Kamp, die a.s. vrijdag wordt uitgedragen uit onze kerk.

Voor overleden parochianen: Kees van Hoof. – Patricia Bruines. – Truus de Boer-van Wieringen. – Petronella Kocken-van Wensveen. – Bep en Joop  Vorst. – Theo Hin. – Bruno van Dijk. – Caroline Berghuis. – Bert Rijsbergen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 9 december

Woensdag 12 december is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is Pastoor Broeders

Op donderdag 13 december is er een oecumenische adventsvesperdienst in de Goede Herderkerk. Aanvang: 19:15 uur.

Vrijdag 14 december wordt de uitvaartdienst gehouden voor mevrouw Gertruida Cornelia Wilhelmina van de Kamp. Trudy van de Kamp overleed op 6 december j.l. in de leeftijd van 92 jaar. Diaken Clavel gaat voor in de woord- en gebedsviering. Aanvang 10:30 uur. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de begraafplaats H. Bonifatius te Rijswijk.

Zondag 16 december (derde zondag van de advent) is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is Thea Dingjan-Zonneveld. Tevens is er kindernevendienst.


Nu daagt het in het oosten

Zondagmiddag 16 december is er in de Goede Herderkerk een dienst met lezingen en liederen op weg naar Kerstmis, getiteld ‘Nu daagt het in het oosten’. Het dames- en herenkoor, versterkt met een vijftiental projectzangers uit de regio-Oost, is hiervoor al een aantal weken ijverig aan het repeteren. De dienst wordt in- en uitgeleid door Thea Epskamp; lectoren uit alle geledingen van onze geloofsgemeenschap verlenen medewerking. Aanvang: 15:30 uur (zaal open 15:00 uur). De toegang is gratis, niet alleen voor u zelf maar ook voor uw familie, vrienden en bekenden, die eveneens van harte welkom zijn. Na afloop is er een deurcollecte ten bate van Serious Request. Voor meer informatie zie de weblog.


Goedherderlijke kerstgroepen

Parochiekern De Goede Herder is maar liefst drie kerstgroepen rijk. Ze zijn binnenkort weer alle drie te bewonderen. De ‘Napolitaanse’ kerstgroep (zie foto) wordt uitgeleend aan de Hooglandse Kerk in Leiden. De ‘Duitse’ kerstgroep met houten beelden zal op het priesterkoor geplaatst worden. De ‘stoffen’ kerststal (in 2002 vervaardigd door parochianen onder leiding van Edelyn Verhoosel) wordt wederom opgehangen in de gedachteniskapel. Alvast om naar uit te kijken!


Bisschopswijding Harrie Smeets

Zaterdag 8 december is Harrie Smeets gewijd tot bisschop van Roermond. Hoofdcelebrant was monseigneur Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Als opvolger van emeritus bisschop Frans Wiertz is monseigneur Smeets de 24ste diocesane bisschop van Roermond. Lees meer (via www.kro.nl)

Zie ook het beeldverslag dat door het bisdom Roermond is gepubliceerd


Wachten in de Advent: Geloofsgesprek

Wachten zit niet meer in onze genen. We leven in het hier en nu en hebben geen geduld meer. Maar als je Christus wilt herkennen, is geduld onmisbaar. Wie het licht wil herkennen, moet weten wat het duister is. Dat vraagt tijd. Daarom nemen we die tijd in de Advent en kijken we uit naar God die afdaalt en mens wordt. Aldus Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch, in een geloofsgesprek met Leo Fijen dat vandaag gepubliceerd is. Bekijk de aflevering (via www.kro.nl)