Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 5)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 3 februari 2019, 4e zondag door het jaar (C):  Jer. 1,4-5.17-19. – 1 Kor. 12,31-13,13 of 13,4-1. – Luc. 4,21-30

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 3 februari

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Ans Verhagen-Vos. – Nelly Eerden-de Rooij. –  Simon Honselaar.

Voor overleden parochianen: Ton van Kempen. – Ton Choufoer. – Jan Mooren. – Frans Cortenbach. – Gita Cortenbach-Penders. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Hubertus van Mil. – Antoon Ammerlaan.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 3 februari

Woensdag  6 februari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Het taxibusje voor de woensdagochtend viering rijdt voortaan van en naar het van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete). Vertrek uiterlijk 09:30 uur.

Zondag 10 februari is er om 09:30 uur een eucharistieviering met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is pastoor Broeders. Er is dan ook kindernevendienst.


Onze schaapskooi in beeld (2)

     

Aan het begin van de woord- en gebedsviering van vanochtend – waarin Thea Epskamp voorging – stelden dertien kinderen zich voor die op 26 mei hun Eerste Communie zullen doen. De namen van de communicanten zijn: Bram, Myoni, Elisa, Hannah, Fabio, Milou, Danique, Jesse, Jana, Agata, Antoine, Louise en Afonso. Samen met de drie begeleiders Mariëlla Oerlemans, Caroline de Winter en René Souillé hadden ze op een groot bord een kleurige regenboog aangebracht en daaronder tekeningen met hun foto’s. Het bord zal de komende weken in de hal bij de garderobe hangen. Aan het einde van de viering – die muzikaal werd begeleid door het tiener- en kinderkoor – sprak een van de communicanten de volgende tekst uit:

“Wij vonden het fijn om ons aan u allen voor te stellen. Vandaag hebben we kunnen zien hoe het is om samen in de kerk te zijn en om samen te vieren. Wij zijn dankbaar voor alle mensen om ons heen, die ons helpen en voor ons zorgen. Nu gaan wij samen met vertrouwen verder, en ons voorbereiden op de Eerste Communie”.


Actie Kerkbalans

De actie kerkbalans is weer gestart. Afgelopen week heeft u de envelop in de brievenbus gekregen. Voor wie het nog niet gedaan heeft: wilt u deze invullen en terugbrengen naar het op de voorkant vermelde adres? Mocht dat niet lukken dan worden de brieven bij u opgehaald. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. Uw bijdrage is hard nodig, want er gebeurt veel in onze parochiekern! Lees meer in de folder (pdf)


Wereldjongerendagen in Panama

De Wereld Jongeren Dagen in Panama zijn zondag 27 januari met een heilige mis afgesloten in het Metropark nabij Panamastad. Samen met paus Franciscus en honderden bisschoppen en priesters vierden naar schatting zo’n 600.000 jongeren samen deze mis. Ook de Nederlandse deelnemers waren hierbij aanwezig. Aan het einde van de WJD werd bekendgemaakt dat de volgende editie (in 2022) zal plaatsvinden in de Portugese hoofdstad Lissabon.

Lees meer over de Wereld Jongeren Dagen: Rector Walter Broeders over de tweede WJD-week in Panama-Stad. – Paus Franciscus tegen WJD-jongeren: ‘Word een influcencer’ (via www.bisdomrotterdam.nl)