Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 50)

De boodschap teruglezen

Zondag 16 december 2018: Derde zondag van de Advent (C):  Sef. 3,14-18a. – Fil. 4,4-7. – Luc. 3,10-18

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 16 december

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Cees van der Meer. – Finette den Tex-Lips. – Trudy van de Kamp, die afgelopen vrijdag is uitgedragen uit onze kerk. – Simon Honselaar, die aanstaande maandag wordt uitgedragen uit onze kerk.

Voor overleden parochianen: Lies en Adriaan Vreeburg. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Nel Bruines-Overmeer. – Vincent Smeets. – Siem Heemskerk. – Jan Straathof. – Nel en Jan Zandbergen. – Paula Sevat-Dries. – Charles Borremans. – Tootje Gründemann. – Quirinus Bruines.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 16 december

Maandag 17 december wordt de uitvaartdienst gehouden voor de heer Simon Johannes Cornelis Honselaar, die op 11 december overleed in de leeftijd van 92 jaar. Pastoor W. Broeders gaat voor in de eucharistieviering. Aanvang 11:00 uur. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de begraafplaats achter de kerk.

Woensdag 19 december is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.
’s Avonds is er een boeteviering, in voorbereiding op het Hoogfeest van Kerstmis. Aanvang: 19:00 uur.

Op donderdag 20 december is de vierde en laatste oecumenische adventsvesperdienst in de Dorpskerk in Leiderdorp. Aanvang: 19:15 uur.

Zondag 23 december (vierde zondag van de advent) is er om 09:30 uur een eucharistieviering met medewerking van het jongerenmiddenkoor. Voorganger is pastoor W. Broeders. Er is kinderopvang aanwezig.


Nu daagt het in het oosten

Vanmiddag (16 december) is er in de Goede Herderkerk een dienst met lezingen en liederen op weg naar Kerstmis, getiteld ‘Nu daagt het in het oosten’. Het dames- en herenkoor, versterkt met een vijftiental projectzangers uit de regio-Oost, is hiervoor al een aantal weken ijverig aan het repeteren. De dienst wordt in- en uitgeleid door Thea Epskamp; lectoren uit alle geledingen van onze geloofsgemeenschap verlenen medewerking. Aanvang: 15:30 uur (zaal open 15:00 uur). De toegang is gratis, niet alleen voor u zelf maar ook voor uw familie, vrienden en bekenden, die eveneens van harte welkom zijn. Na afloop is er een deurcollecte ten bate van Serious Request en gelegenheid om bij een drankje na te praten in het atrium. Voor meer informatie zie de weblog.


Symbolen van Kerstmis: boom, krans en stal

Rond Kerstmis zijn er enkele symbolen die we allemaal gebruiken en herkennen omdat ze altijd met Kerst naar voren komen. Maar velen kennen de geschiedenis van deze symbolen niet, terwijl we die heel goed kunnen gebruiken om de ware betekenis van Kerstmis te ervaren. Lees meer meer over de kerstboom, de adventskrans en de kerststal in de bijdrage van Juan Diego Escartin (via www.katholiek.nl)