Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 51)

De boodschap teruglezen

Zondag 23 december 2018: Vierde zondag van de Advent (C):  Mich. 5,1-4a. – Heb. 10,5-10. – Luc. 1,39-45

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 23 december

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Simon Honselaar. – Trudy van der Kamp. – Cees van der Meer. – Finette den Tex-Lips.

Voor overleden parochianen: Sacha Lim. – Paul Snijders. – Pieter Frijns. – Anky Overdijk. – Ivo Hartevelt. – Ella van Eijk. – Hubertus Verhoef. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Jan Roeleven. – Helga Versteegen. – Gerard Knigge. – Anna en Jan Versteegen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 23 december

Maandag 24 december is het Kerstavond.

  • Om 19:00 uur is er een woord- en gebedsviering waarin Thea Epskamp voorgaat. Met met medewerking van het kinderkoor en tienerkoor.
  • Om 21:00 uur. (niet om 21:30!!) is er een eucharistieviering waarin pater Moons O.F.M. voorgaat.
  • Om 23:30 uur is er een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongeren/middenkoor.

Dinsdag 25 december (Eerste Kerstdag) is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

  • Om 14:00 uur is er ‘Kindje wiegen’ voor de allerkleinsten met Stephanie Jägel. Er wordt een kerstverhaal voorgelezen en er worden liedjes gezongen om er een gezellig samenzijn voor de kinderen er van te maken.

Zondag 30 december (Feest van de H. Familie) is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastor Versteegen voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Dinsdag 1 januari, op Nieuwjaarsdag, is er om 09:30 uur een eucharistieviering met samenzang en muzikale ondersteuning. Voorganger is pastoor Broeders.


Onze schaapskooi in beeld (21)

De dienst van lezingen en liederen op weg naar Kerstmis die zondagmiddag 16 december plaatsvond, heeft zo’n 200 bezoekers getrokken. Het dames- en herenkoor, versterkt met 15 projectzangers, zong onder leiding van Ans Bulles Nederlandse en Engelse kerstliederen. De orgelbegeleiding was in handen van António Pedrosa, die ook soleerde in een prachtige vertolking van Bachs ‘Trio super: Nun komm, der Heiden Heiland’. De liederen werden afgewisseld met lezingen over het naderende heil uit Oude en Nieuwe Testament. De in- en uitleiding werden verzorgd door Thea Epskamp. De bezoekers, waaronder burgemeester Liesbeth Bloemen, pastoor Walter Broeders en oud-pastoor Jan Olsthoorn, waren onder de indruk van de dienst, die een uur en een kwartier duurde. Velen van hen namen na afloop ruim de tijd om in het atrium bij een drankje gezellig na te praten en de koorleden te feliciteren met hun vocale prestaties. Pastoor Olsthoorn greep de kans om met oud-parochianen bij te praten. De deurcollecte voor Serious Request bracht EUR 407,= op. Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst!

     

     


Geloofsgesprek met bisschop Van den Hende

Op deze vierde zondag van de advent ondervraagt Leo Fijen in het tv-programma ‘Geloofsgesprek’ mgr. Hans van den Hende. De bisschop van Rotterdam spreekt over de voorbereiding op Kerstmis, maar blikt ook terug op diocesane Jaar van Gebed. Het gesprek is opgenomen in de Eendrachtskapel in Rotterdam. De bisschop laat zien wat er bijzonder is aan de kerststal in deze kerk. Ook vertelt hij wat zijn wens is voor 2019. Bekijk de aflevering (via www.kro.nl)