Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 51)

bijbel-deur_147174854848De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 17 december, de derde zondag van de advent (B): Jes. 61,1-2a.10-11. – 1 Tess. 5,16-24. – Joh. 1,6-8.19-28.


kaarsGebedsintenties 17 december

Uit dankbaarheid ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijk van Anneke en Tom van Rooijen.

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, en speciaal om kracht voor een ernstig zieke.

Jan Straathof. – Jan van der Meer. – Nel en Jan Zandbergen. – Paula Sevat-Dries. – Ester van Delft-Detic. – Nel Bruines-Overmeer. – Jan de Vette. – Gijs Duivenvoorden. – Siem Heemskerk. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Hendrikus Smit. – Mevrouw Kocken-van Wensveen, die woensdag 20 december vanuit onze kerk zal worden uitgedragen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Logo_DGHMededelingen 17 december

Woensdag 20 december is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Woensdag 20 december om 13:00 uur is de uitvaartdienst voor mevrouw Kocken-van Wensveen.

Donderdag 21 december is er om 19:15 uur een oecumenische adventsversperviering in de Goede Herder. Voorganger is Liesbeth van Meteren.

Donderdag 21 december om 20:00 uur is er in de Lodewijkkerk een gespreksavond met als thema: “Hoe leg je een geloofswaarheid in 3 minuten uit?”

Zondag 24 december is er om 9:30 GEEN viering in de Goede Herderkerk (wel in de Christus Dienaarkerk in Zoeterwoude-Dorp).

’s Avonds is het Kerstavond. In de Goede Herderkerk zijn er drie vieringen:

  • Om 19:00 uur een eucharistieviering waarin pater J. Bouman O.P. voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor.
  • Om 21:30 uur een eucharistieviering waarin pater C. van den Eijnden S.C.J. voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.
  • Om 23:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor.

Maandag 25 december, Eerste Kerstdag, is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Maandag 25 december is ook Kindje wiegen voor de allerkleinsten. Er wordt een kerstverhaal voorgelezen en er worden liedjes gezongen om er een gezellig samenzijn voor de kinderen van te maken. Aanvang: 14:00 uur


symbool-kruis

Overleden: mevrouw Kocken-van Wensveen

Op donderdag 14 december 2017 is overleden mevrouw Petronella Johanna Kocken-van Wensveen, in de leeftijd van 83 jaar. De uitvaartdienst wordt gehouden op woensdag 20 december in de Goede Herderkerk. Voorganger in deze woord- en gebedsviering is diaken G. Clavel. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aanvang: 13:00 uur. Aansluitend wordt de overledene begraven op de Algemene begraafplaats, Hoogmadese weg 60B, Leiderdorp.


214295937erocras

Zeven O-antifonen nemen ons mee naar Kerstmis

De O-antifonen zijn eeuwenoude verzen waarmee we, in de dagen vóór Kerstmis, Christus aanroepen en uitzien naar zijn komst. Lees meer (via www.kerknet.be)

 

 

 

 

 


paus_media_xl_1717790

Paus Franciscus geeft serie interviews over het Onze Vader

Momenteel wordt in Italië door TV2000 een serie gesprekken uitgezonden tussen paus Franciscus en een katholieke gevangenisaalmoezenier. Onderwerp van de gesprekken is het Onze Vader. De uitzending van 6 december 2017 ging over de zesde bede: “breng ons niet in beproeving”. Volgens de internationale en nationale pers zou de paus hebben opgeroepen om de zesde bede in allerlei vertalingen aan te passen.

In zijn uitleg ging paus Franciscus echter in op het misverstand dat de tekst in nagenoeg elke vertaling kàn oproepen. Het misverstand bestaat erin dat het kan lijken alsof deze zesde bede zou betekenen dat God mensen tot zonde wil verleiden. Dat is een absurde uitleg. ‘De boodschap van Jezus is dat God een Vader is die ons juist helpt om alle moeilijkheden te boven te komen en dat het de satan is die mensen tot zonden verleidt’, zegt paus Franciscus. Lees meer (via www.rkkerk.nl)