Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 6)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 10 februari 2019, vijfde zondag door het jaar (C): Jes. 6,1-2a.3-8. – 1 Kor. 15,1-11 of 15,3-8.11. – Luc. 5,1-11

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 10 februari

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Rita Pieterse-Zwetsloot, die vrijdag j.l. vanuit onze kerk is uitgedragen. – Ans Verhagen-Vos. – Nelly Eerden-de Rooij. –  Simon Honselaar.

Voor overleden parochianen: Kees van Hoof. – Truus de Boer – van Wieringen. – Petronella Kocken – van Wensveen. – Bep en Joop Vorst. – Tootje Gründemann. – Kees van der Meer. – Trudy van der Kamp. – Jan de Vette. – Alie Rotteveel. – Ton van der  Voort. – Dick van der Hulst.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 10 februari

Woensdag 13 februari is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pater L. van Ulden O.F.M. Het taxibusje voor de woensdagochtend viering rijdt voortaan van en naar het van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete). Vertrek uiterlijk 09:30 uur.

Zondag 17 februari is er om 09:30 uur een eucharistieviering met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is pastoor Broeders.


Paus bezoekt Arabisch schiereiland

Het bezoek dat paus Franciscus begin deze week aan de Verenigde Arabische Emiraten bracht, is van groot belang voor de dialoog tussen christenen en moslims. Tijdens een interreligieuze wereldconferentie in Abu Dhabi ondertekenden de paus en sjeik Ahmed al-Tayeb, groot-imam van de Al-Azhar-moskee (Caïro), het ‘Document over de Menselijke Broederschap voor Wereldvrede en Samenleven’. Hierin bevestigden de twee geestelijk leiders de gemeenschappelijke roeping van alle mannen en vrouwen om als broeders en zusters te leven, omdat ze zonen en dochters van God zijn. Paus Franciscus: “We veroordelen elke vorm van geweld, en we verbinden ons ertoe in de wereld waarachtige waarden en vrede te verspreiden.”

Op de laatste dag van zijn bezoek ging paus Franciscus voor in een eucharistieviering in het Zayed Sports Stadium van Abu Dhabi, bijgewoond door ruim 170.000 christenen, meest immigranten woonachtig in de Verenigde Arabische Emiraten. Lees meer (via www.rkkerk.nl)

Wat staat er in het Document over Broederschap? (via www.kerknet.be) – Paus kijkt met tevredenheid terug op historisch bezoek (via www.kro-ncrv/katholiek.nl) Foto’s Vatican News