Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 7)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 17 februari 2019, zesde zondag door het jaar (C):  Jer. 17,5-8. – 1 Kor. 15,12.16-20. – Luc. 6,17.20-26

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 17 februari

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Rita Pieterse-Zwetsloot. – Ans Verhagen-Vos. – Nelly Eerden-de Rooij.

Voor overleden parochianen: Patricia Bruines. – Jan Straathof. – Nel en Jan Zandbergen. – Paula Sevat – Dries. – Ria Kagenaar. – Aad en Erwin Duijndam. – Simon Honselaar. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Nel Bruines – Overmeer. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Vincent Smeets. – Siem Heemskerk.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 17 februari

Woensdag 20 februari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Het taxibusje voor de woensdagochtend viering rijdt voortaan van en naar het van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete). Vertrek uiterlijk 09:30 uur.

Zondag 24 februari is er om 09:30 uur een eucharistieviering met medewerking van het jongeren/middenkoor. Voorganger is pastor R. Kurvers.


Nieuwe oude mis van Perosi

Tijdens de zondagsviering vanochtend klonk in de kerkruimte aan de Hoge Rijndijk voor het eerst sinds lange tijd weer muziek van Perosi. Het dames- en herenkoor zong diens tweestemmige Latijnse mis ‘Te Deum laudamus’, een jeugdwerk uit 1897.

Ruim een halve eeuw is de Italiaanse componist en priester Lorenzo Perosi (1872-1956) als kapelmeester verbonden geweest aan de Sixtijnse Kapel te Rome. In die jaren verspreidde de faam van zijn kerkmuziek (hij schijnt meer dan 3000 werken gecomponeerd te hebben) zich door heel Europa en Amerika. In de vorige eeuw zongen dan ook vele jongens- en mannenkoren de missen van Perosi. De afgelopen weken heeft ons eigen dames- en herenkoor vlijtig gerepeteerd om de mis ‘Te Deum laudamus’ onder de knie (of beter: in het hoofd en de keel) te krijgen. Voor de oren van menige kerkganger een hernieuwde kennismaking met oude, vertrouwde kerkklanken!


Valentijnsdag: De Vreugde van de Liefde

Valentijnsdag, hoewel genoemd naar de heilige Valentinus, is geen christelijk feest. Toch is 14 februari volgens paus Franciscus een goede gelegenheid om stil te staan bij de vreugde van de liefde. Voor verloofden, kersverse koppels en gehuwden die al langer met elkaar op weg zijn, heeft hij goede raad. Ontdek acht pauselijke relatietips, ontleend aan zijn brief Amoris Laetitita (De Vreugde van de Liefde). Lees meer (via www.kerknet.be)

Lees meer over Valentijnsdag via de katholieke encyclopedie (via www.kro-ncrv.nl)