Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 8)

De boodschap teruglezen 

Schriftlezingen van zondag 24 februari 2019, zevende zondag door het jaar (C): 1 Sam. 26,2.7-9.12-13.22-23. – 1 Kor. 15,45-49. – Luc. 6,27-38

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 24 februari

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Rita Pieterse-Zwetsloot. – Ans Verhagen-Vos. – Nelly Eerden-de Rooij.

Voor overleden parochianen: Sacha Lim. – Paul Snijders. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Annie van Tilburg-van Vonderen. – Anky Overdijk. – Pieter Frijns. – Hubertus Verhoef. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Ivo Harteveld. – Jan Roeleven. – Helga Versteegen. – Gerard Knigge.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 24 februari

Woensdag  27 februari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Voor de kerkgangers uit Leiderdorp: het taxibusje rijdt van en naar het van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete). Vertrek uiterlijk 09:30 uur.

Zondag 3 maart is er om 09:30 uur en woord en gebedsviering met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is Thea Dingjan-Zonneveld.


Nieuws uit de Regio Oost en HHPP

Gisteren verscheen de maandelijkse Nieuwsbrief (2019-2) van onze eigen parochiekern. Vanaf heden willen we ook vaker aandacht besteden aan bericht van de andere parochiekernen uit onze Regio Oost. Afgelopen week verscheen de de maandelijkse Nieuwsbrief van de Sint Jan (maart 2019).

Verleden week verscheen ook een aflevering 14-4 (februari-maart 2019) van Rondom de Kerk, de nieuwsbrief van de HH. Petrus en Paulusparochie. Hierin onder meer een interview met Wilbert van Erp (65), vicevoorzitter van onze parochie vanaf 2012, die binnenkort afscheid neemt van van
zijn bestuurswerk.


Misbruiktop Vaticaan

Slechts enkele weken nadat paus Franciscus de Wereld Jongeren Dagen in Panama bezocht, opende hij donderdag 21 februari een vierdaagse bisschoppenconferentie in het Vaticaan over seksueel misbruik van minderjarigen in de katholieke kerk. Ook mgr. Van den Hende, voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie is aanwezig. Bekijk de video waarin bisschop Van den Hende aangeeft wat hij van de conferentie verwacht en over de ontmoetingen die hij met slachtoffers van seksueel misbruik heeft gehad (via www.katholiek.nl).

Meer informatie via www.kerknet.be: Thema op op de eerste dag: verantwoordelijkheid. –  Tweede dag gaat over aansprakelijkheid. – Dag drie zet in op transparantie.