Overleden: Jezus van Nazareth

Na een kort maar hevig lijden is overleden Jezus van Nazareth, in de leeftijd van 33 jaar. De begrafenis heeft in stilte plaatsgevonden.

Vanmiddag wordt een herdenkingsdienst voor Jezus gehouden in de Goede Herderkerk, met medewerking van het kinderkoor. Aanvang: 15:00 uur.

Ook vanavond is er een herdenkingsdienst, waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Er is gelegenheid tot condoleren. Het dames- en herenkoor verleent medewerking. Aanvang: 19:30 uur.

 

Gij zijt voorbijgegaan,
een voetspoor in de zee.
Gij zijt te ver gegaan,
Gij zijt een mens te veel.
Gij zijt voorgoed, Gij zijt
verborgen in uw God.
Geen stilte spreekt U uit,
ondenkbaar is uw dood. 

‘Een lied tot Jezus Christus’, Huub Oosterhuis